Ustanovitev Registra raka

Na Onkološkem inštitutu ustanovljen Register raka Ljudske Republike Slovenije.

V Uradnem listu Ljudske Republike Slovenije 21. 3. 1950 izide prvi pravni akt - Odredba o obvezni prijavi in kontroli rakavih bolnikov (št. 10/50).

Ustanoviteljica in vodja je prof. dr. Božena Ravnihar.

Odredba o obvezni prijavi in kontroli rakavih bolnikov

1950

Prof. dr. Božena Ravnihar

Prva objava podatkov o raku

V Zdravstvenem vestniku objavljen prvi pregled podatkov o raku v Sloveniji za leto 1950.

Podana prva primerjava incidence raka v Sloveniji s tujino (država New York, ZDA).

Narisani prvi zemljevidi raka v Sloveniji.

Kodiranje raka je že od ustanovitve Registra raka usklajeno z mednarodnimi klasifikacijami.

Prvi pregled podatkov o raku v Sloveniji

1951

Prvi zemljevid razporeditve raka v Sloveniji

Mednarodna uveljavitev

Izide prva publikacija o raku v Sloveniji v angleškem jeziku: Cancer in Slovenia 1955.

Priznanje delovanju Registra raka s strani mednarodne skupnosti.

V letih med 1953 do 1957 izidejo samostojna letna poročila Registra raka za leta 1951, 1952, 1953, 1954 in 1955.

Prva publikacija o raku v Sloveniji v angleškem jeziku

1957

Seznam podatkov, ki jih je Register raka posebej pripravil na pobudo zdravnikov

Modernizacija beleženja in obdelave podatkov

Vpeljava mehanografske obdelave podatkov – IBM sistem luknjanih kartic.

Register raka poleg rednih poročil prične pripravljati tudi usmerjene analize na pobudo zdravnikov.

Izvedena večja prenova prijavnice za rakave bolezni.

Ročno štetje primerov

1959

Slovenski podatki v mednarodnem kontekstu

Objavljen prvi zvezek mednarodnega poročila Incidenca raka na petih kontinentih, v katerem so vključeni tudi podatki Registra raka za leta 1956–1960.

Povečuje se mednarodna prepoznavnost slovenskega Registra raka.

Vpisi iz knjige gostov (1965–1967)

1966

Prvo mednarodno poročilo Incidenca raka na petih kontinentih

Mednarodno povezovanje registrov raka

Ustanovljeno Mednarodno združenje registrov raka; slovenski Register raka je že od začetka redni član združenja z volilno pravico.

Register raka začne objavljati redna letna poročila Rak v Sloveniji, ki so dvojezična (v slovenskem in angleškem jeziku).

Mednarodna znanstvena srečanja, tečaji in delavnice redno potekajo od leta 1970.
Udeleženci tečaja Mednarodnega združenja registrov raka, Lyon, 1981

1968

Dvojezično letno poročilo Rak v Sloveniji, 1968

Prva računalniška obdelava podatkov

Izvedena prva enkratna računalniška obdelava podatkov o incidenci in umrljivosti za leta 1961–1965.

Zemljevidi, pripravljeni po prvi enkratni računalniški obdelavi podatkov, 1969

1969

Poglobljeno proučevanje bremena raka

Objavljena prva starostna standardizacija incidence, s pomočjo katere lahko ugotovimo, kolikšen del naraščanja novih primerov raka lahko pripišemo staranju prebivalstva.

Register raka se leta 1972 iz stavbe A preseli v stavbo C Onkološkega inštituta.

Register raka je danes v stavbi B Onkološkega inštituta Ljubljana

1972

Vzpostavljena prva računalniška baza podatkov

Vzpostavljena prva računalniška baza podatkov na velikem računalniku v podjetju Iskra-Commerce.

Vodja Registra raka postane prof. dr. Vera Pompe Kirn.

Shema procesa obdelave podatkov za prenos v novo bazo

1975

Prof. dr. Vera Pompe Kirn

Povezovanje s Centralnim registrom prebivalstva

Register raka postane prvi redni zunanji uporabnik Centralnega registra prebivalstva; v podatkovno bazo vključena enotna matična številka občana (EMŠO), kar izboljša kakovost podatkov ter poenostavi in poveča možnost njihove obdelave.

Poteka obširno raziskovalno in izobraževalno delo v Sloveniji in tujini.

Register raka se intenzivneje začne zavedati pomena varovanja osebnih podatkov.

Objavljen prvi prikaz opazovanega populacijskega preživetja.

Prvi prikaz opazovanega populacijskega preživetja

1988

Mednarodni tečaj Epidemiologija poklicnih rakov, 1989

Vzpostavitev informacijskega sistema

Vzpostavljen informacijski sistem Registra raka na lastnem strežniku.

Krepi se mednarodna prepoznavnost Registra raka v samostojni Republiki Sloveniji.

Izdan prvi atlas incidence raka v Sloveniji.

Sodelavke Registra raka, 1993

1992

Vnosna maska novega informacijskega sistema, 1992

Spremljanje preživetja bolnikov z rakom

Izdana prva publikacija o preživetju bolnikov z rakom v Sloveniji, zbolelih v letih 1963-1990.

Dosedanje publikacije o preživetju bolnikov z rakom v Sloveniji

1995

Kazalniki bremena raka v Sloveniji dostopni na spletu

Register raka v Ljubljani organizira prvi mednarodni tečaj za registriranje primerov raka.

Register raka se združi z Enoto za epidemiologijo in postane del dejavnosti Epidemiologija in register raka.

Vodja postane dr. Maja Primic Žakelj.

Letna poročila postanejo na voljo v spletni obliki.

Udeleženci mednarodnega tečaja za registriranje v Ljubljani, 2002

2003

Dr. Maja Primic Žakelj

Proučevanje prostorskega razporejanja raka

Register raka v analizo podatkov vpelje sodobno GIS-tehnologijo, ki omogoča prikaz razporeditve raka na določenem območju.

Register raka razvija nove metode za oceno geografskega razporejanja raka.

Register raka prične z izdelavo ocen bremena raka na manjših območjih.

Register raka prične s preučevanjem ocene vplivov socialno-ekonomskih neenakosti na pojavljanje raka.

Slovenska različica kazalnika ekonomske deprivacije (SI-EDI) na ravni volišč

2006

Analiza bremena raka v Zasavju

Register raka gosti svetovni kongres registrov raka

Register raka pod okriljem Onkološkega inštituta Ljubljana skupaj z Mednarodno zvezo registrov raka septembra 2007 v Ljubljani organizira 29. svetovni kongres registrov raka.

Sodelavci oddelka Epidemiologija in register raka, 2009

2007

29. svetovni kongres registrov raka v Ljubljani

Vzpostavljeno interaktivno spletišče SLORA

Izvedena posodobitev informacijskega sistema Registra raka.

Vzpostavljeno interaktivno spletišče SLORA (www.slora.si), ki omogoča dostop do aktualnih podatkov bremena raka v Sloveniji.

Vzpostavljena neposredna povezava »on-line« s Centralnim registrom prebivalstva in Registrom prostorskih enot, kar omogoča dnevno posodabljanje podatkov.

Sprejet prvi Državni program obvladovanja raka 2010–2015.

Spletna stran (www.slora.si) s podatki o bremenu raka v Sloveniji

2010

Vnosna maska posodobljene baze Registra raka

Vzpostavitev prvega kliničnega registra

Zasnovan Klinični register kožnega melanoma, ki omogoča vrednotenje kakovosti obravnave onkoloških bolnikov.

Sprejet Državni program obvladovanja raka 2017–2021.

Izdano prvo poročilo Bolnišničnega registra raka Onkološkega inštituta Ljubljana.

Samostojno poročilo Bolnišničnega registra raka Onkološkega inštituta Ljubljana

2017

Poročilo kliničnega registra kožnega melanoma

Uvajanje aktivne registracije raka

Začne se postopno uvajanje aktivne registracije bolnikov z rakom s strani osebja v Registru raka.

Vodja Registra raka postane prof. dr. Vesna Zadnik.

Sodelavci Registra raka, 2018

2018

Prof. dr. Vesna Zadnik

Mednarodni tečaj za registriranje primerov raka

Register raka v Ljubljani organizira mednarodni tečaj za registriranje primerov raka.

Zasnovan Klinični register pljučnega raka, ki bo omogočal vrednotenje kakovosti obravnave onkoloških bolnikov.

Mednarodni tečaj za registriranje raka v Ljubljani, 2019

2019

Vnosna maska Kliničnega registra pljučnega raka, 2019

Raziskovanje in razvoj ter 70-letnica delovanja

Register raka Slovenije je učna baza tako doma kot v tujini.

Zasnovani klinični registri raka dojk, debelega črevesa in danke ter prostate.

Vzpostavljen klinični register otroških rakov.

Register raka aktivno sodeluje v številnih raziskovalnih projektih.

Register raka sprotno spremlja vpliv epidemije COVID-19 na onkološko zdravstveno varstvo.

Znanje, kakovost, uporabnost – že 70 let: Register raka Republike Slovenije obeležuje 70-letnico delovanja.

Sodelavci Registra raka, 2020

2020