OI Ljubljana
Eng

Enota za epidemiologijo

Vodja
dr. Tina Žagar, univ. dipl. fiz.
T: +386 1 587 9562
E: register@onko-i.si
E: tzagar@onko-i.si


Enota za epidemiologijo je strokovna, raziskovalna in izobraževalna služba, kjer potekajo obdelave rutinsko zbranih podatkov v registrih, pa tudi druge, opisne in analitične epidemiološke raziskave.

S povezovanjem z domačimi in tujimi epidemiološkimi programi skrbimo za prenos znanja s širokih področij preventive raka in metodologij analitičnih epidemioloških raziskav v slovenski prostor.

Raziskovalno delo na področju epidemiologije omogoča:

  • poglobljeno preučevanje zbranih podatkov za pojasnitev stanja, tako o zbolevnosti za rakom, časovnih trendih, prostorski razporeditvi, preživetju bolnikov z rakom, uspešnosti presejalnih programov in drugih epidemioloških raziskavah glede na sprotne potrebe in možnosti, tudi z dodatnim zbiranjem podatkov;
  • uvajanje novih statističnih metod onkološke epidemiologije v slovenski prostor.


Izobraževalno delo na področju epidemiologije omogoča:

  • učno bazo iz onkološke epidemiologije za študente do- in podiplomskega študija medicine in drugih zdravstvenih šol ter za specializante javnega zdravja;
  • sodelovanje z nevladnimi organizacijami pri preprečevanju zbolevanja za rakom in zdravstveni ozaveščenosti o tej bolezni.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava