OI Ljubljana
Eng

PUBLIKACIJE IN POSNETKI PREDAVANJ S STROKOVNIH DOGODKOV OI

Na spletni strani so gradiva in posnetki predavanj s strokovnih dogodkov, ki jih organizira OI Ljubljana. Namenjena so tako zaposlenim na OI kot tudi drugim zaposlenim v zdravstvu, študentom in širši javnosti. Dogodki so nanizani po abecednem redu.

Celostna rehabilitacija onkoloških bolnikov (OREH)

Dnevi internistične onkologije

 • 1. dan internistične onkologije: Sistemsko zdravljenje raka 2005 pdf
 • 2. dan internistične onkologije: Sistemsko zdravljenje raka 2006 pdf
 • 3. dan internistične onkologije: Sistemsko zdravljenje raka 2007 pdf
 • 4. dan internistične onkologije: Tarčna zdravila v onkologiji 2008 pdf
 • 5. dnevi internistične onkologije: Bolniku prilagojeno sistemsko zdravljenje raka 2009 pdf
 • 6. dnevi internistične onkologije: Rare tumors 2010 pdf
 • 7. dnevi internistične onkologije: Dnevi internistične onkologije 2011 pdf
 • 8. dnevi internistične onkologije: Rak pri starostniku 2012 pdf
 • 9. dnevi internistične onkologije: Podporna terapija med sistemskim zdravljenjem raka 2013 pdf
 • 10. dnevi internistične onkologije : Teme iz internistične onkologije za družinske zdravnike 2014 pdf
 • 11. dnevi internistične onkologije: Imunoterapija v onkologiji 2015 pdf
 • 12. dnevi internistične onkologije: Pomen klinične farmakologije pri zdravljenju raka 2016 pdf
 • 13. dnevi internistične onkologije: Novosti v sistemskem zdravljenju redkejših solidnih rakov 2017 pdf
 • 14. dnevi internistične onkologije: Celične tarče v dobi personalizirane medicine 2018 pdf
 • 15. dnevi internistične onkologije: Neoadjuvantno sistemsko zdravljenje 2019 pdf
 • 16. dnevi internistične onkologije: Molekularna diagnostika za klinike 2020 pdf
 • 17. dnevi internistične onkologije: Integracija paliativne oskrbe v internistično onkologijo 2021 pdf
 • Dnevi internistične onkologije: Obravnava nezaželenih učinkov sistemskega zdravljenja 2022 pdf
 • Dnevi internistične onkologije 2024 : inovativna zdravila v onkologiji : zbornik prispevkov 2024 pdf

ESSO Course on Electrochemotherapy of Cutaneous and Deep Seated Tumors 

 • ESSO course on electrochemotherapy of cutaneous and deep seated tumors: Book of abstracts 2018 pdf

Ginekološki simpozij

 • Rak jajčnika : česa še ne vemo? : ginekološki simpozij : zbornik znanstvenih prispevkov 2021 pdf
 • Rak jajčnikov : novosti : ginekološki simpozij : zbornik znanstvenih prispevkov 2022 pdf
 • Rak jajčnikov : ponovno nekaj novega : ginekološki simpozij : zbornik znanstvenih prispevkov 2023 pdf

Izbrane vsebine iz področja zdravstvene nege onkološkega bolnika z bolečino

 • 1. strokovno izobraževanje 2014 pdf
 • 2. strokovno izobraževanje 2015 pdf
 • 3. strokovno izobraževanje 2016 pdf

Izobraževalni dan programa ZORA

Izobraževanja Sektorja radioterapije

 • Stereotaktično obsevanje : novi izzivi zdravljenja v radioterapiji : strokovno srečanje 2020 pdf
 • Zdravljenje z imunoterapijo in radioterapijo pri bolnikih z rakom : strokovno srečanje 2021 pdf Video posnetek predavanj
 • Pregled in novosti v onkologiji : strokovno srečanje 2021 pdf
 • Oligometastatski rak : strokovno srečanje : elektronski zbornik znanstvenih prispevkov 2022 pdf 
 • Obsevanje benignih bolezni : strokovno srečanje : zbornik prispevkov 2024 pdf

Izobraževanje Sektorja radioterapije in Oddelka za eksperimentalno onkologijo

 • Novosti na področju radioterapije in radiobiologije: od raziskav do klinike : zbornik prispevkov 2021 pdf
 • Novosti na področju radioterapije in radiobiologije: od raziskav do klinike : zbornik prispevkov in povzetkov 2022 pdf
 • Novosti na področju radioterapije in radiobiologije: od raziskav do klinike : zbornik prispevkov in povzetkov 2023 pdf

Izzivi sodobnih pristopov onkološke zdravstvene nege in zdravljenja

 • Zdravstvena nega in zdravljenje pacienta z zaviralcem VEGF-žilnega rastnega dejavnika : zbornik predavanj 2009 pdf
 • Zdravstvena nega in zdravljenje pacienta na peroralnem sistemskem zdravljenju : zbornik predavanj 2009 pdf
 • Oskrba ran pri bolnikih z rakom : zbornik predavanj 2010 pdf

Limfomska šola

 • 1. limfomska šola : Obravnava bolnikov z malignimi limfomi 2019 pdf
 • 2. limfomska šola : Imunoterapevtski pristopi pri zdravljenju limfoproliferativnih bolezni 2022 pdf
 • 3. limfomska šola 2023 pdf

Management of BRCA positive ovarian breast cancer

 • Management of BRCA positive ovarian breast cancer 2016 pdf
 • Whatʼs new in the management of BRCA positive ovarian and breast cancer patients 2017 pdf

Obnovitveni kolposkopski tečaj

 • Zbornik Obnovitveni kolposkopski tečaj 2011 pdf
 • Zbornik Obnovitveni kolposkopski tečaj 2012 pdf
 • Zbornik Obnovitveni kolposkopski tečaj 2013 pdf
 • Zbornik Obnovitveni kolposkopski tečaj s poudarkom na praktičnih veščinah 2014 pdf
 • Zbornik Obnovitveni kolposkopski tečaj 2015 pdf
 • Zbornik Obnovitveni kolposkopski tečaj 2016 pdf
 • Zbornik Obnovitveni kolposkopski tečaj 2018 pdf
 • Zbornik Obnovitveni kolposkopski tečaj 2019 pdf

  Onko-nefrološka šola

  • 5. onko-nefrološka šola 2020 pdf

  Onkološka zdravstvena nega in onkologija

  • Onkološka zdravstvena nega in onkologija : teoretične in praktične osnove : zbornik izročkov 2012 pdf
  • Onkološka zdravstvena nega in onkologija : teoretične in praktične osnove : zbornik izročkov 2013 pdf

  Onkološki vikend

   Ostale šole / izobraževanja / srečanja / simpoziji

   • Izbrane teme iz internistične onkologije za zdravnike družinske medicine 2022 pdf

   Podporno zdravljenje bolnikov z rakom

   • Podporno zdravljenje bolnikov z rakom : psihosocialna podpora, rehabilitacija in aktualne teme, 2015 pdf
   • Podporno zdravljenje bolnikov z rakom : osteoporoza, spolnost, plodnost in aktualne teme, 2016 pdf
   • Podporno zdravljenje bolnikov z rakom : 3. šola, 2018 pdf

   Seminar In memoriam dr. Dušana Reje (Slovenija proti raku)

   Senološko strokovno srečanje

   • Pomladno strokovno srečanje Združenja za senologijo 2013 pdf
   • Jesensko strokovno srečanje Združenja za senologijo 2013 pdf
   • Diagnostika in obvladovanje zasevkov v kosteh pri bolnicah z rakom dojk: pomladno strokovno srečanje Združenja za senologijo 2014 pdf v pripravi
   • Neinvazivni rak dojk: jesensko strokovno srečanje Združenja za senologijo 2014 pdf
   • Obvladovanje neželenih učinkov hormonskega zdravljenja raka dojk: pomladno strokovno srečanje Združenja za senologijo 2015 pdf
   • Jesensko strokovno srečanje Združenja za senologijo 2015 pdf
   • Novosti v zdravljenju raka dojk: jesensko strokovno srečanje Združenja za senologijo 2016 pdf
   • Neoadjuvantno zdravljenje raka dojk: spomladansko strokovno srečanje Združenja za senologijo 2017 pdf
   • Presejanje raka dojk: jesensko strokovno srečanje Združenja za senologijo Slovenije 2017 pdf
   • Teme iz razsejanega raka dojk: spomladansko strokovno srečanje Združenja za senologijo 2018 pdf
   • Teme iz diagnostike in zdravljenja zgodnjega raka dojk: jesensko strokovno srečanje Združenja za senologijo Slovenije 2018 pdf
   • Teme iz zgodnjega raka dojk: spomladansko strokovno srečanje Združenja za senologijo 2019 pdf
   • Hormonska terapija zgodnjega raka dojk; Mreža zdravljenja raka dojk v Sloveniji: jesensko strokovno srečanje Združenja za senologijo 2019 pdf
   • Diagnostične slikovne metode: spomladansko strokovno srečanje Združenja za senologijo 2020 pdf
   • Teme iz zgodnjega odkrivanja in kirurgije raka dojk: virtualno spomladansko strokovno srečanje Združenja za senologijo 2021 pdf

   Slovenski kongres paliativne oskrbe

   • 1. slovenski kongres paliativne oskrbe: v luči dostojanstva življenja 2015 pdf
   • 2. slovenski kongres paliativne oskrbe: z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe 2017 pdf
   • 3. slovenski kongres paliativne oskrbe: skupaj odstiramo tančice upanja 2019 pdf
   • 4. slovenski kongres paliativne oskrbe : skupaj na pravi poti 2021 pdf
   • 5. slovenski kongres paliativne oskrbe z mednarodno udeležbo : živeti brez strahu 2023 pdf

   Summer school in medical oncology

   • 1. summer school in medical oncology 2019 pdf 1 in pdf 2
   • 2. summer school in medical oncology 2021 pdf

   Šola imunoterapije

   • Novosti v imuno-onkologiji 2020 pdf
   • Novosti v imunoterapiji pri solidnih rakih 2021 pdf
   • Novosti v imunoterapiji: strokovno srečanje: zbornik prispevkov 2022 pdf

   Šola maligne utesnitve hrbtenjače : strokovno srečanje

   • 1. Šola maligne utesnitve hrbtenjače : strokovno srečanje 2023 pdf

   Šola malignega melanoma

   • Šola o melanomu 2007 pdf
   • 5. šola o melanomu 2010 pdf
   • 6. šola o melanomu 2011 pdf
   • 7. šola o melanomu 2011 pdf
   • 8. šola o melanomu 2012 (gradivo je v pripravi)
   • 9. šola o melanomu 2013 pdf 1 in pdf 2
   • 10. šola o melanomu 2014 pdf
   • 11. šola o melanomu 2015 pdf
   • 12. šola o melanomu 2016 pdf
   • 13. šola malignega melanoma 2017 pdf
   • 14. šola malignega melanoma 2018 pdf
   • 15. šola malignega melanoma 2019 pdf
   • 16. šola malignega melanoma 2020 pdf
   • 17. šola o melanomu : melanom in nemelanomski kožni raki 2021 pdf
   • Tečaj osnov dermatoskopije za onkologe 2021 pdf
   • 18. šola o melanomu : Melanom in nemelanomski kožni raki 2022 pdf
   • Tečaj osnov dermatoskopije za onkologe 2022 pdf
   • 19. šola o melanomu : Maligni melanom in ostali kožni raki standardi in perspektive 2023 pdf

   Šola o ginekološkem raku

   • 1. šola o ginekološkem raku: Rak jajčnikov 2015 pdf
   • 2. šola o ginekološkem raku: Rak materničnega telesa 2016 pdf
   • 3. šola o ginekološkem raku: Rak zunanjega spolovila 2017 pdf
   • 4. šola o ginekološkem raku: Rak materničnega vratu 2018 pdf
   • 5. šola o ginekološkem raku: Rak v nosečnosti 2019 pdf
   • 6. šola o ginekološkem raku: Sodobni pristop k obravnavi bolnic z rakom jajčnikov 2021 pdf
   • 7. šola o ginekološkem raku: Rak telesa maternice: elektronski zbornik znanstvenih prispevkov 2023 pdf

   Šola o možganskih tumorji

   • 1. šola o možganskih tumorjih : Možganski tumorji : standardi in perspektive 2022 pdf

   Šola o sarkomih

   • 2. šola o sarkomih 2018 pdf
   • 3. šola o sarkomih: mezenhimski tumorji maternice 2022 pdf

   Šola pljučnega raka

   • 1. šola pljučnega raka: Zbornik 2015 pdf
   • 2. šola pljučnega raka: Zbornik  2016 pdf
   • 3. šola pljučnega raka: Zbornik 2018 pdf
   • 4. šola pljučnega raka: Zbornik 2023 pdf

   Šola raka dojk

   • Šola raka dojk: zbornik prispevkov 2016 pdf
   • Šola raka dojk: zbornik prispevkov 2019 pdf
   • Šola raka dojk: zbornik prispevkov 2023 pdf

   Šola raka prostate

   • Šola raka prostate: Zbornik prispevkov 2019 pdf
   • Šola raka prostate: Strokovno srečanje: Zbornik prispevkov 2023 pdf

   Šola rakov glave in vratu

   • Šola rakov glave in vratu : strokovno srečanje :  elektronski zbornik prispevkov 2022 pdf
   • Šola rakov glave in vratu : strokovno srečanje :  elektronski zbornik prispevkov 2023 pdf

   Šola tumorjev prebavil

   • 1. šola tumorjev prebavil 2012 pdf
   • 2. šola tumorjev prebavil 2013 pdf
   • 3. šola tumorjev prebavil: Rak debelega črevesa in danke 2014 (gradivo je v pripravi)
   • 4. šola tumorjev prebavil: Rak hepatobiliarnega sistema ; Hepatoceluarni karcinom ; Nevroendokrini tumorji ; Rak trebušne slinavke ; Rak analnega kanala 2015 pdf
   • 5. šola tumorjev prebavil: Novosti v zdravljenju tumorjev prebavil 2016 pdf
   • 7. šola tumorjev prebavil 2017 pdf
   • 8. šola tumorjev prebavil: Novosti v zdravljenju 2018 pdf
   • 9. šola tumorjev prebavil: Novosti v zdravljenju 2019 pdf
   • 10. šola tumorjev prebavil 2020 pdf
   • 11. šola tumorjev prebavil : Izbrana predavanja 2021 pdf
   • 12. šola tumorjev prebavil : Standardi in perspektive 2022 pdf

    

    

   © 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
   Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
   barva kontrasta
   velikost besedila
   označitev vsebine
   povečava