OI Ljubljana
Eng

Klinično raziskovanje v onkologiji : učbenik za študente medicine in specializante onkologije

pdf

Urednika:
doc. dr. Erika Matos, dr. med.
izr. prof. dr. Boštjan Šeruga, dr. med.

Založnik:
Onkološki inštitut Ljubljana

Izdajatelja:
Onkološki inštitut Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Recenzenta:
prof. dr. Branko Zakotnik, dr. med.
prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med.

Učbenik je s sklepom Katedre za onkologijo 13.1.2024 opredeljen kot dopolnilno učno gradivo pri predmetu Onkologija (enoviti magistrski študijski program Medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani).

ISBN 978-961-7029-75-8
COBISS.SI-ID 174963459

Naklada: 200 izvodov
1. izdaja
Ljubljana, 2024

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava