OI Ljubljana
Eng

Paliativna oskrba odraslih bolnikov z rakom v Sloveniji: temeljni pojmi in priporočila

pdf

Urednici:
asist. dr. Maja Ebert Moltara, dr. med.
Marjana Bernot, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Založnik in izdajatelj: Onkološki inštitut Ljubljana

240 str.
Naklada: 500 izvodov
ISBN 978-961-7029-60-4
COBISS.SI-ID 144538115

"Paliativna oskrba ima na področju onkologije večletno tradicijo. Veliko je izkušenj in zato v tem okolju lažje dosežemo soglasje, ki je potrebno pri objavi takega dokumenta. A vsebine so zagotovo uporabne tudi za strokovnjake, ki izvajajo paliativno oskrbo na drugih strokovnih področjih. Zato branje in uporabo svetujemo vsakomur, ki dela na področju paliativne oskrbe. 

Vsebina je sestavljena iz dveh delov. Prvi del opredeli temeljne pojme in definicije v paliativni oskrbi, povzame splošne usmeritve razvoja paliativne oskrbe bolnikov z rakom, kot so organizacija, kadrovski in prostorski standardi ter kompetence. Drugi del predstavi zbirko priporočil za vsakdanjo klinično prakso. 

Besedila so nastala na pobudo strokovnjakov, ki so zaznali pomanjkanje usmeritev za nadaljnji razvoj paliativne oskrbe v slovenskem prostoru ter pomanjkanje praktičnih priporočil za vsakdanje klinično delo. 

Poskušali smo združiti znanje iz tujine in svoje lastne dolgoletne izkušnje pri delu z bolniki v paliativni oskrbi. Pri tem se zavedamo, da je to še kako dinamičen proces in da vsega ni mogoče zaobjeti. Vse se tudi spreminja in prilagaja novim znanstvenim dognanjem ter možnostim, ki jih trenutna organizacija omogoča. K temu že zdaj vabimo mlajše generacije, ki bodo krojile razvoj paliativne oskrbe v prihodnjih letih."

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava