OI Ljubljana
Eng

ONKOLOGIJA: UČBENIK ZA ŠTUDENTE MEDICINE


pdf

elektronska izdaja, 759 str., brezplačna odprtodostopna publikacija

Urednika
prof. dr. Primož Strojan, dr. med.
prof. dr. Marko Hočevar, dr. med.

Recenzenta
prof. dr. Zvonimir Rudolf, dr. med.
prof. dr. Borut Gorišek, dr. med.

Jezikovni pregled
Mira Turk Škraba

Izdal
Onkološki inštitut Ljubljana

Ljubljana, april 2018
1. izdaja

ISBN 978-961-7029-06-2
doi: 10.25670/oi2018-001m
COBISS.SI-ID=294451456


Elektronski učbenik je izdan kot odprtodostopna publikacija. Imetnik stvarnih in moralnih avtorskih pravic je Onkološki inštitut Ljubljana. To delo je na razpolago pod pogoji licence Creative Commons Attribution CC BY-NC-ND 4.0. V skladu s to licenco sme vsak uporabnik ob priznanju avtorstva delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati in dajati v najem, vendar samo v nekomercialne namene. Dela ni dovoljeno predelovati.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava