OI Ljubljana
Eng

Paliativna oskrba

Vodja specializiranega paliativnega tima: 
asist. dr. Maja Ebert Moltara, dr. med.
Tajništvo: +386 1 5879 620
E: infoOAPO@onko-i.si

Koordinator za paliativno oskrbo (za vse dejavnosti oddelka): 
T: +386 30 662 139
E: narocanjePAL@onko-i.si

Paliativna oskrba je aktivna obravnava človeka s kronično napredujočo boleznijo, ne glede na njegovo starost ali druge lastnosti, ter podpora njegovim bližnjim v času bolnikove bolezni kakor tudi po smrti bolnika, v času žalovanja. Paliativna oskrba je podporna obravnava, integrirana v vse ostale medicinske stroke, ki je celostna in presega okvirje v zdravljenje usmerjene terapije in je usmerjena tako v blaženje bolnikov telesnih simptomov kakor tudi v psihološko, socialno in duhovno stisko bolnika in bližnjih ob diagnozi neozdravljive bolezni. 

Pri bolnikih z rakom je glede na sodobne usmeritve vključitev paliativne oskrbe v obravnavo smiselna, ko je bolezen razširjena in neozdravljiva. Specifično zdravljenje (sistemsko zdravljenje, zdravljenje z obsevanjem, kirurško zdravljenje),  ki vpliva na samo bolezen, je del t.i. zgodnje paliativne oskrbe. Z napredovanjem bolezni se možnosti vplivanja na osnovno bolezen zmanjšajo oziroma jih sčasoma ni več. Tedaj nastopi obdobje pozne paliativne oskrbe, ki je usmerjena v zmanjševanje težav ob napredovali bolezni. Oskrba umirajočega (hospic oskrba) predstavlja le manjši del paliativne oskrbe. Cilj paliativne oskrbe je zagotoviti ustrezen podporni sistem, ki bo omogočil bolniku čimbolj polno, aktivno življenje in mirno, dostojno smrt.

Paliativna oskrba se izvaja na vseh nivojih zdravstvenega sistema (primarni, sekundarni in terciarni nivo). Na Onkološkem inštitutu Ljubljana se izvaja na vseh oddelkih in v ambulantah. V primeru, da ima bolnik bolj kompleksne težave, se po skupni presoji z lečečim specialistom onkologom vključimo člani Tima za akutno paliativno oskrbo. Obravnava s strani Tima za akutno paliativno oskrbo Onkološkega Inštituta je namenjen bolnikom, ki so zdravljeni na Onkološkem inštitutu.

Delo članov Tima za akutno paliativno oskrbo obsega danes hospitalno, konziliarno,  ambulantno in koordinatorsko dejavnost. Na Oddelku za akutno paliativno oskrbo obravnavamo bolnike z več in bolj zapletenimi težavami. Sprejem na oddelek je predhodno dogovorjen z lečečim onkologom in zdravnikom našega Tima oz. v dogovoru s koordinatorjem za paliativno oskrbo. Oddelek je namenjen zdravljenju akutnih zapletov, katerih ni mogoče rešiti na primarnem nivoju zdravstva. Letno je na oddelku povprečno 250 sprejemov, s povprečno ležalno dobo 7 dni. Bolnike po odpustu iz Oddelka s pomočjo koordinatorja paliativne oskrbe spremljamo tudi na domu. Tim oddelka za akutno paliativno oskrbo se po skupni presoji z lečečim onkologom vključi v obravnavo tudi bolnikov obravnavanih na ostalih kliničnih oddelkih Onkološkega inštituta. V ambulanto za zgodnjo paliativno oskrbo so napoteni bolniki s strani lečečih onkologov, za sočasno spremljanje ob specifičnem onkološkem zdravljenju, kadar bolnik potrebuje več podpore.

Od 1. 9. 2021 izvajamo tudi program Mobilne enote za območje osrednje slovenske regije. Obiske na domu izvajamo pri bolnikih z rakom, ki so zaradi napredovale bolezni zelo oslabeli in jim prevoz na Onkološki inštitut povzroča nepotrebne hude težave. Za vključitev v ta program je potrebno soglasje (in napotnica) družinskega zdravnika ter onkologa, ki je bolnika zdravil.

Člani Tima za paliativno oskrbo se trudimo razvijati kulturo paliativne oskrbe in razširjati načela paliativnega pristopa z rednimi izobraževanji in publikacijami, da bi strokovni kot laični javnosti paliativno oskrbo čimbolj približali. 

Dodatna gradiva:

Temeljni pojmi in predlagano izrazoslovje v paliativni oskrbi 

Paliativna oskrba v obdobju epidemije s covid-19

Projekt Metulj

Paliativna oskrba na OI 2020

Letno poročilo 2019

Letno poročilo 2020

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava