OI Ljubljana
Eng

Paliativna oskrba

Vodja specializiranega paliativnega tima: 
asist. dr. Maja Ebert Moltara, dr. med.
Tajništvo: +386 1 5879 630
E: infoOAPO@onko-i.si

 

Koordinator za paliativno oskrbo: 
(9:00-14:00 za vse dejavnosti specializirane paliativne oskrbe) 
T: 030 662 139
POMEMBNO NAVODILO: Kličite enkrat! Telefonski klici se beležijo in klic vrnemo takoj, ko je to mogoče. V primeru življenjsko ogrožajočih stanj pokličite urgentno službo.

  • Informacije za bolnike, ki so hospitalizirani na Oddelku za akutno paliativno oskrbo: ponedeljek–petek: 10:00-13:00
  • Informacije za bolnike ambulante za zgodnjo paliativno oskrbo: ponedeljek–petek: 10:00-13:00

 

24-urno telefonsko svetovanje za bolnike v paliativni oskrbi in njihove bližnje: (za bolnike, ki so vključeni v specializirano paliativno oskrbo Onkološkega inštituta Ljubljana)
T: 030 662 139 
9:00-14:00: za vse dejavnosti in splošne informacije 
izven rednih ur: le za bolnike, ki so že vključeni v 24-urno telefonsko svetovanje, ob primerih akutnih poslabšanj in ob potrebi po telefonskem posvetu.
POMEMBNO NAVODILO: Kličite enkrat! Telefonski klici se beležijo in klic vrnemo takoj, ko je to mogoče. V primeru življenjsko ogrožajočih stanj pokličite urgentno službo.

Paliativna oskrba

Paliativna oskrba je aktivna celostna obravnava bolnika z neozdravljivo boleznijo in nudi podporo bolniku in njegovim bližnjim. Po sodobnih strokovnih smernicah paliativno oskrbo vključujemo zgodaj v obdobju specifičnega zdravljenja osnovne bolezni, saj le tako lahko zagotovimo čim daljše kakovostno življenje neozdravljivo bolnim. Obravnava je usmerjena ne le v lajšanje telesnih simptomov, temveč veliko pozornosti nameni tudi preostalim potrebam bolnika (psihološke, socialne, duhovne) in bližnjih.

Glede na potrebe posameznika v obravnavo vključujemo različne nivoje in različne dejavnosti paliativne oskrbe (osnovna in specializirana paliativna oskrba). Večina bolnikov potrebuje osnovno paliativno oskrbo, ki jo zagotavljajo zdravstveni delavci na primarnem nivoju zdravstvenega varstva (družinski zdravnik in patronažna sestra), nekateri potrebujejo občasno krajšo obravnavo v bolnišnici pri svojih lečečih specialistih, le nekateri pa potrebujejo tudi specializirano paliativno oskrbo.

Dejavnosti specializirane paliativne oskrbe na Onkološkem inštitutu

Oddelek za akutno paliativno oskrbo

  • za najkompleksnejše bolnike, ki potrebujejo obravnavo v bolnišničnem okolju

NAPOTNI ZDRAVNIK: lečeči onkolog, ki izda ustrezno napotnico

Ambulanta za zgodnjo paliativno oskrbo

  • za bolnike s kompleksnimi življenjskimi situacijami
  • za bolnike, kjer pričakujemo težje simptome

NAPOTNI ZDRAVNIK: lečeči onkolog, ki izda ustrezno napotnico

Konziliarna služba specializirane paliativne oskrbe

  • za situacije, kjer je zaželen posvet z zdravnikom, ki je specializiran za paliativno oskrbo

NAPOTNI ZDRAVNIK: lečeči onkolog, ki izda ustrezno napotnico

Mobilna paliativna enota Onkološkega inštituta Ljubljana (za Osrednjeslovensko regijo)

  • za bolnike z rakom v zadnjem obdobju življenja
  • za bolnike, ki so slabo pokretni in jim prevoz v bolnišnico lahko povzroča dodatno breme

NAPOTNI ZDRAVNIK: lečeči onkolog ali družinski zdravnik, ki izda

  • E-napotnico (VZS 2022K: paliativna oskrba - kontrolni pregled ali 2022P: paliativna oskrba -  prvi pregled; svetujemo da izda napotnico za daljše obdobje, ne le enkratno) IN
  • izpolni ustrezno dodatno dokumentacijo Napotitveni obrazec – zunanji, ki jo pošlje na e-naslov: narocanjePAL@onko-i.si. Dokumentacijo, ki prispe preko e-pošte, pregledamo in triažiramo enkrat tedensko. 

Če gre za situacijo, ki potrebuje hitrejše ukrepanje, je potreben klic na 030 662 139!

Dodatna gradiva:

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava