OI Ljubljana
Eng

Bibliografije

Bibliografija je urejen seznam objavljenih del, na osnovi katerega poteka tudi vrednotenje raziskovalne uspešnosti posameznika, raziskovalnih skupin in organizacij v informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji SICRIS. Raziskovalci oz. avtorji prispevkov oddajo dokumentacijo vsake posamezne objave Oddelku za raziskovalno in izobraževalno dejavnost (ORID) Onkološkega inštituta, kjer katalogizirajo bibliografsko gradivo v vzajemni bibliografski sistem COBISS in poskrbijo za arhiviranje gradiva v bibliografske mape zaposlenih. Razvrstitev bibliografskih prispevkov je določena s Tipologijo dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS in je vrednotena po veljavnem pravilniku ARIS. Ustreznost razvrstitve bibliografskih enot spremljajo in preverjajo Osrednji specializirani informacijski centri (OSIC) za posamezna predmetna področja.

  • Raziskovalna uspešnost Onkološkega inštituta, prikazana v bazi raziskovalne dejavnosti SICRIS
  • Osebne bibliografije v bibliografsko-informacijskem sistemu COBISS
  • Novejša znanstvena produkcija Onkološkega inštituta v bazi MEDLINE / PubMed

Kontaktna oseba za bibliografije

Onkološki inštitut, Oddelek za raziskovalno in izobraževalno dejavnost:
Ksenija Žmavc
stavba C/4
T:  01 587 9121 - ob ponedeljkih in sredah
E: kzmavc@onko-i.si

Arhiv bibliografij Onkološkega inštituta

Štiri jubilejne monografije bibliografij Onkološkega inštituta retrospektivno predstavljajo strokovno in raziskovalno dejavnost inštitutskih delavcev med l. 1938 in 1997. Seznami del so razporejeni kronološko, znotraj vsakega leta si imena avtorjev sledijo po abecednem redu. Opremljene z avtorskim in stvarnim kazalom.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava