OI Ljubljana
Eng

Predvidene strokovne prireditve v letu 2021

Predviden datum

Naslov strokovne prireditve

Kraj strokovne prireditve

Sektor/oddelek/enota

17.02.2021

Aktualne teme: Paliativne oskrba in COVID-19

ZOOM

Oddelek za akutno paliativno oskrbo

22.-23.4.2021 13.-14.5.2021 3.- 4.6.2021

 60-urna DODATNA ZNANJA IZ PALIATIVNE OSKRBE

Virtualno in v živo - Maribor

Oddelek za akutno paliativno oskrbo

15.06.2021

Delavnica Zadnji dnevi življenja Paliativna oskrba/Paliative Care – an interdisciplinary approach«

Onkološki inštitut Ljubljana 

Oddelek za akutno paliativno oskrbo

1.-8.7.2021

Paliativna oskrba/Paliative Care – an interdisciplinary approach«

Virtualno in v živo Ljubljana (če bo izvedljivo)

Oddelek za akutno paliativno oskrbo

09.09.2021

Delavnica Zdravljenje bolečine

Onkološki inštitut Ljubljana 

Oddelek za akutno paliativno oskrbo

12.-13.11.2021

4. slovenski kongres PO

Virtualno in v živo (Ljubljana)

Oddelek za akutno paliativno oskrbo

November 2021

6. Ginekološka šola

Onkološki inštitut Ljubljana 

Oddelek za ginekološko onkologijo

neznano

Šola diagnostike dojke – zoom konferenca

Ljubljana

Oddelek za radiologijo

neznano

Šola onkoradiologije – zoom konferenca

Ljubljana

Oddelek za radiologijo

neznano

Mamografska sekcija – zoom

Ljubljana

Oddelek za radiologijo

11.-13.11.2021

Radiološki kongres

Ljubljana

Oddelek za radiologijo

Jesen 2021 

 Šola onkogenetike

Ljubljana

Onkološka klinična genetika

 September 2021

Šola ocenjevanja ogroženosti za raka dojk 

Ljubljana

Onkološka klinična genetika

 December 2021

 NF1 dan

Ljubljana

Onkološka klinična genetika

Neopredeljeno – v soorganizaciji z ZMG – letno srečanje 

 Še nimam

Ljubljana

Onkološka klinična genetika

Marec 

Zagotavljanje večje varnosti pacientovih osebnih podatkov 

Onkološki inštitut Ljubljana

DPO - Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Maj 

 Zdravnikov skrivnost

Onkološki inštitut Ljubljana 

DPO - Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

 September

 Varstvo osebnih podatkov (GDPR)

Onkološki inštitut Ljubljana

DPO - Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

November

Delavnica na temo varstva osebnih podatkov

Onkološki inštitut Ljubljana 

DPO - Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Datumi bodo javljeninaknadno (4 x 1,5 ur) 

Skrb zase - sprostitvene tehnike kot pomoč pri obvladovanju stresa 

Onkološki inštitut Ljubljana 

Oddelek za psihoonkologijo

Pomlad 2021

Delavnica o cepljenju proti COVID-19

Spletni seminar

Epidemiologija in register raka, oddelek za presejanje raka, DP ZORA

Jesen 2021

 11. izobraževalni dan programa ZORA

Spletni seminar ali Kongresni center Brdo pri Kranju ali kombinirano

Epidemiologija in register raka, oddelek za presejanje raka, DP ZORA

Pomlad / jesen 2021

Delavnica uvajanja tekočinske citologije v program ZORA 

Onkološki inštitut Ljubljana – 4x

Epidemiologija in register raka, oddelek za presejanje raka, DP ZORA / Oddelek za Citopatologijo

Jesen 2021

Predstavitev novega informacijskega sistema DP ZORA

Onkološki inštitut Ljubljana – 4x ali spletni seminar

Epidemiologija in register raka, oddelek za presejanje raka, DP ZORA

Pomlad / jesen 2021 

Kolposkopski tečaj 

UKC LJ 

Epidemiologija in register raka, oddelek za presejanje raka, DP ZORA

Jesen 2021

Delavnica za prenovo informacijskega sistema ZORA za člane projekta

okolica Ljubljane

Epidemiologija in register raka, oddelek za presejanje raka, DP ZORA

Jesen 2021 

Delavnica za promocijo programa ZORA 

Onkološki inštitut Ljubljana 

Epidemiologija in register raka, oddelek za presejanje raka, DP ZORA

Jesen 2021

XXIX. SEMINAR »In memoriam dr. Dušana Reje«

Onkološki inštitut Ljubljana 

Epidemiologija in register raka, oddelek za presejanje raka, DP ZORA

Jesen 2021

Komunikacija v presejalnem programu ZORA

Onkološki inštitut Ljubljana 

Epidemiologija in register raka, oddelek za presejanje raka, DP ZORA

Po individualnem dogovoru 

Zdravstvena nega bolnika na sistemskem zdravljenju 

Onkološki inštitut Ljubljana 

Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika

Po individualnem dogovoru 

Zdravstvena nega bolnika, ki se zdravi z radioterapij 

Onkološki inštitut Ljubljana 

Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika

Po individualnem dogovoru 

Standardni postopki med. sester v zvezi z venskim podkožnim prekatom – vensko valvulo

Onkološki inštitut Ljubljana 

Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika

2x/mesec

TPO delavnice za zaposlene na OI (ZN, radiološki inženirji, lekarna, laboratorij, fizioterapija, uprava)

Onkološki inštitut Ljubljana 

Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika

Maj 2021

Praznovanje mednarodnega dneva medicinskih sester

Onkološki inštitut Ljubljana

Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika

4x/leto

Izobraževanje za gospodinje in zaposlene v COE 

Onkološki inštitut Ljubljana 

Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika

2x/mesec – 9 delavnic

Psihoedukativne in izkustvene delavnice za zaposlene v zdravstvu na temo IZGORELOST

Onkološki inštitut Ljubljana

Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika

1x/mesec

Delavnice za novozaposlene (voda in odpadki)

Onkološki inštitut Ljubljana

Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika

1x/mesec

Delavnice za novo zaposlene (higiena rok)

Onkološki inštitut Ljubljana

Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika

2-4x/mesec

Redna strokovna predavanja Dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe (interna izobraževanja)

Onkološki inštitut Ljubljana

Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika

1x/mesec

TPO delavnice (obvezna vsebina)

Onkološki inštitut Ljubljana

Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika

4x/leto

Izobraževanje za strežnice in zunanji čistilni servis – čiščenje in razkuževanje prostorov in opreme OI

Onkološki inštitut Ljubljana

Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika

 Oktober

Obravnava bolnikov z malignimi limfomi

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor internistične onkologije

 Marec

17. Šola o melanomu

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor internistične onkologije

Oktober 

 11. Šola tumorjev prebavil

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor internistične onkologije

Oktober

Preceptorship in melanoma

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor internistične onkologije

September

Summer school

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor internistične onkologije

November

17. Dnevi internistične onkologije

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor internistične onkologije

December

Novosti v imunoterapiji

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor internistične onkologije

Februar

Osnove dermatoskopije

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor internistične onkologije

Oktober

6. Onko-nefrološka šola

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor internistične onkologije

Junij

Zdravljenje napredovalega raka ledvic

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor internistične onkologije

Maj

Vloga sistemskega zdravljenja raka testisov v SLO – srečanje strokovnjakov internistične onkologije in hematoonkologije

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor internistične onkologije

September

Sistemsko zdravljenje raka prostate – novosti in spremembe v kinični praksi

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor internistične onkologije

September

1. Poletna šola –Klinične raziskave v onkologiji

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor internistične onkologije

November

Novosti pri zdravljenju urotelnega raka

Onkološki inštitut Ljubljana/virtualno

Sektor internistične onkologije

Marec ali april

Redke oblike raka dojk

Ljubljana

Sektor internistične onkologije

20.5.2021

Spomladansko strokovno srečanje Združenja za senologijo 

 Ljubljana

Sektor internistične onkologije

Oktober

 Šola raka dojk

Ljubljana 

Sektor internistične onkologije

 19.11.2021

 Jesensko strokovno srečanje Združenja za senologijo 

Ljubljana

Sektor internistične onkologije

Oktober ali november

Breast Cancer Preceptorship

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor internistične onkologije

Maj 2021

Spletni seminar - Spremembe v hemogramu in diferencialni krvni sliki pri pacientih z rakom na sistemskem zdravljenju

Onkološki inštitut Ljubljana

Oddelek za laboratorijske dejavnosti

November 2021

Slide seminar 2021 z zaključnim seminarjem in delavnico (spletna ali v prostorih OI)

Onkološki inštitut Ljubljana

Oddelek za laboratorijske dejavnosti

10-16.11.2021 

 Electroporation based technologies and treatments

Ljubljana 

 Oddelek za eksperimentalno onkologijo

4-6.4.2021 

4th Veterinary Workshop on electroporation based technologies 

Ljubljana 

 Oddelek za eksperimentalno onkologijo

14.5.2021

Novosti na podoročju radioterapije in radiobiologije: od raziskav do klinike 

Onkološki inštitut Ljubljana

 Oddelek za eksperimentalno onkologijo

25.05.2021

5.dan ščitnice

Ljubljana

Oddelek za kirurško onkologijo

14.1.2021 

Limfedem in celostna rehabilitacija bolnic z rakom dojk 

 Ljubljana

Oddelek za kirurško onkologijo

11.2.2021 

Spolnost in celostna rehabilitacija bolnic z rakom dojk 

Ljubljana 

Oddelek za kirurško onkologijo

11.3.2021 

Zdravje kosti in celostna rehabilitacija bolnic z rakom dojk

 Ljubljana

Oddelek za kirurško onkologijo

Junij 2021 

33. onkološki vikend 

Portorož 

Oddelek za kirurško onkologijo

12.-13.4.2021

UEMS/EBSQ izpit v nemškemu jeziku iz onkološke kirurgije za kandidate iz 2020

(Online - tudi iz OI v Ljubljani) ali v živo v Minhenu (glede na COVID situacijo)

Oddelek za kirurško onkologijo

13.-14.9.2021

UEMS/EBSQ izpit v nemškemu jeziku iz onkološke kirurgije za kandidate iz 2021

(Online - tudi iz OI v Ljubljani) ali v živo v Leipzigu (glede na COVID situacijo)

Oddelek za kirurško onkologijo

25.6.2021

Pisni del UEMS/EBSQ izpita v angleškemu in španskemu jeziku iz onkološke kirurgije

18 lokacij po svetu, vključno z Ljubljano na OI (več na www.uemssurg.org/divisions/surgical-oncology/ebsq-examination)

Oddelek za kirurško onkologijo

Oktober 2021

Preparatory webinar for the UEMS/EBSQ exam

(Webinar - tudi iz OI v Ljubljani) ali v živo v Lisboni (glede na COVID situacijo)

Oddelek za kirurško onkologijo

11.11.2021

Ustni del UEMS/EBSQ izpita v angleškemu in španskemu jeziku iz onkološke kirurgije

(Online - tudi iz OI v Ljubljani) ali v živo v Lisboni (glede na COVID situacijo)

Oddelek za kirurško onkologijo

 1x mesečno

 Strokovne klepetalnice s področja onkološke epidemiologije

Onkološki inštitut Ljubljana

Epidemiologija in register raka

13-14.5.2021 

Delavnica uporaba orodij Adobe Cloud 

Onkološki inštitut Ljubljana

Epidemiologija in register raka

 15.3.2021

Okrogla miza: preživetje slovenskih onkoloških bolnikov 

Onkološki inštitut Ljubljana

Epidemiologija in register raka

15.2.2021 

Poročilo kliničnega registra kožnega melanoma 

Onkološki inštitut Ljubljana

Epidemiologija in register raka

17.02.2021 

Slide seminar 

Onkološki inštitut Ljubljana

Oddelek za patologijo

21.04.2021 

Slide seminar

Onkološki inštitut Ljubljana

Oddelek za patologijo

19.-24.07.2021 

 T celični limfomi

Onkološki inštitut Ljubljana

Oddelek za patologijo

13.10.2021 

Slide seminar

Onkološki inštitut Ljubljana

Oddelek za patologijo

15.12.2021 

Slide seminar

Onkološki inštitut Ljubljana

Oddelek za patologijo

6 srečanj v letu / na 2 meseca

Redna izobraževanja za zaposlene v programu Dora

Webinar - zoom

DORA

Pomlad

5. srečanje presejalnih centrov

Onkološki inštitut Ljubljana ali webinar

DORA

Pomlad

Multidisciplinarni tečaj

Onkološki inštitut Ljubljana ali webinar

DORA

Pomlad

Tečaj pozicioniranja

Onkološki inštitut Ljubljana ali webinar

DORA

Jesen

4. obnovitveni tečaj za DRI

Onkološki inštitut Ljubljana ali webinar

DORA

Jesen

Tečaj za radiologe odčitovalce

Onkološki inštitut Ljubljana ali webinar

DORA

 Jesen

Dorin dan

Onkološki inštitut Ljubljana ali webinar

DORA

Jesen

Multidisciplinarni tečaj

Onkološki inštitut Ljubljana ali webinar

DORA

Jesen

Tečaj pozicioniranja

Onkološki inštitut Ljubljana

DORA

Pomlad

Tečaj komunikacije – 24 oseb

Celjska koča

DORA

Jesen

Nadaljevalni tečaj komunikacije – 12 oseb

Celjska koča

DORA

Celo leto

Članstvo EUSOBI

Onkološki inštitut Ljubljana

DORA

Celo leto (cca. 10 oseb)

14 dnevna obvezna izobraževanja za vse nove inženirje v programu DORA

Onkološki inštitut Ljubljana

DORA

Celo leto (cca. 3 – 5 oseb)

2 dnevna obvezna izobraževanja za vse administratorke ali DMS v programu DORA

Onkološki inštitut Ljubljana

DORA

Junij 2021 

Citopatolo-ška in histološka diagnostika patoloških sprememb v ščitnici

Onkološki inštitut Ljubljana

Oddelek za citopatologijo

Maj 2021

Histološka diagnostika limfomov T

Onkološki inštitut Ljubljana

Oddelek za citopatologijo

Po potrebi-v sodelovanju z DP ZORA

Šola za presejalce

Onkološki inštitut Ljubljana

Oddelek za citopatologijo/

ZORA

12.01.2021

The value-based healthcare paradigm: from concept to practice

internet 

Sektor radioterapije

Jesen 2021

Šola rakov ORL področja

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor radioterapije

26.11.2021 

Pregled in novosti v onkologiji

Ljubljana

Sektor radioterapije

 September 2021

Novosti v zdravljenju NSCLC stadija III 

Ljubljana

Sektor radioterapije

 November 2021

Adriatic Radiation Oncology Iniciative

Ljubljana

Sektor radioterapije

 November 2021

 4. šola pljučnega raka 

Ljubljana

Sektor radioterapije

Jesen 2021

Potencial protonske radioterapije v onkologiji

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor radioterapije

26.03.2021

Zdravljenje z imunoterapijo in radioterapijo pri bolnikih z rakom 

Onkološki inštitut Ljubljana ali webinar 

Sektor radioterapije

14.5.2021

Novosti na podoročju radioterapije in radiobiologije: od raziskav do klinike 

Onkološki inštitut Ljubljana

Sektor radioterapije

16.4.2021 

7. modul, Specialna anestezija 2. Šola anesteziologije, reanimatologije in periop intenzivne medicine

 neznan

Oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok

April-december 2021

 DPO tečaji za zdravnike OIL

Onkološki inštitut Ljubljana

Oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok

Oktober-december 2021

TPO tečaji za medicinske sestre OIL 

Onkološki inštitut Ljubljana

Oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok

Pomlad 2021

Konstruktivna komunikacija / Mediacija

OIL – 2X (isto predavanje v 2 terminih)

Skupina za podporo žrtvam mobinga

September 2021

Alpe-Adria Medical Physics Meeting

 Ljubljana

Oddelek za radiofiziko

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava