OI Ljubljana
Eng

Predvidene strokovne prireditve v letu 2020

Predviden datumNaslov strokovne prireditveKraj strokovne prireditveSektor/oddelek/enota
6.1., 13.1., 20.1., 27.1.2020Skrb zase -  sprostitvene tehnike kot pomoč pri obvladovanju stresaOnkološki inštitut LjubljanaOddelek za psihoonkologijo
7.1., 14.1., 21.1., 28.1. 2020Skrb zase -  sprostitvene tehnike kot pomoč pri obvladovanju stresaOnkološki inštitut LjubljanaOddelek za psihoonkologijo
16.01.2020Simpozij trojno negativnega raka dojkeLjubljanaSektor internistične onkologije
23. – 25. 1. 2020 ESSO-EYSAC Hands on Course on Colorectal Cancer Surgery MF, Ljubljana Oddelek za kirurško onkologijo
28.1.2020Delavnica ZADNJI DNEVI ŽIVLJENJAOnkološki inštitut LjubljanaOddelek za akutno paliativno oskrbo
30.-31.1.2020
5.-6.3.2020
2.-3.4.2020
60 urna
DODATNA ZNANJA IZ PALIATIVNA OSKRBE
Ljubljana
Srednja zdravstvena šola
Oddelek za akutno paliativno oskrbo
Januar 2020Problemi varstva osebnih podatkov pri izvajanju znanstveno-raziskovalnega delaOnkološki inštitut LjubljanaDPO - Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Januar-marec 2020Dokončanje programa šole za presejalce (2/6 mesecev)Onkološki inštitut LjubljanaCitopatologija
12.02.2020Mednarodni slide seminarOnkološki inštitut LjubljanaOddelek za patologijo
 5. - 6. 3. 2020Šola melanoma in drugih kožnih rakovLjubljana OILSektor internistične onkologije
Marec 202016. Šola melanoma Ljubljana Oddelek za kirurško onkologijo
Marec 2020 Obravnava bolnika s sarkomom SB Šempeter ali MS Oddelek za kirurško onkologijo
Marec 2020 Zagotavljanje večje varnosti pacientovih osebnih podatkov Onkološki inštitut LjubljanaDPO - Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Marec 2020 Delavnica KOMUNIKACIJAOnkološki inštitut LjubljanaOddelek za akutno paliativno oskrbo
3.-5.4.2020  5th Veterinary Workshop on electroporation based technologies LjubljanaOddelek za eksperimentalno onkologijo
 10.4.2020 Timsko deloOnkološki inštitut LjubljanaSektor radioterapije - zdravniki
14.04.2020Delavnica o zdravljenju bolečine Onkološki inštitut LjubljanaOddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok
15.4.2020 Mednarodni slide seminarOnkološki inštitut LjubljanaOddelek za patologijo
17.04.2020Kancerogeneza in osnove molekularne diagnostike pri rakuOnkološki inštitut LjubljanaSektor internistične onkologije
April 2020Delavnica ZDRAVLJENJE BOLEČINE PRI BOLNIKU Z RAKOM Onkološki inštitut LjubljanaOddelek za akutno paliativno oskrbo
April 2020  Šola onkogenetikeLjubljanaGenetsko svetovanje in testiranje
April, maj ŠOLA klinične prehrane
Moduli 1-3 za zdravnike
Onkološki inštitut LjubljanaEnota za klinično prehrano
April, majŠOLA klinične prehrane
ZA PATRONAŽNE SESTRE
Onkološki inštitut LjubljanaEnota za klinično prehrano
April, maj september ŠOLA klinične prehrane za medicinske sestreOnkološki inštitut LjubljanaEnota za klinično prehrano
Pomlad 2020 Elektronska shema in delavnica za zagotavljanje kakovosti v cervikalni patologiji - SZKP Onkološki inštitut LjubljanaEpidemiologija in register raka, oddelek za presejanje raka, DP ZORA
Pomlad 2020  Kolposkopski tečajUKC LJ Epidemiologija in register raka, oddelek za presejanje raka, DP ZORA
Pomlad 2020 - 2xKaj je mobingOnkološki inštitut LjubljanaUrad generalnega direktorja, Skupina svetovalcev za podporo žrtvam nasilja na OI
Pomlad 2020 - 4xKomunikacija in medosebni odnosi – 2 dela v 2 ponovitvahOnkološki inštitut LjubljanaUrad generalnega direktorja, Skupina svetovalcev za podporo žrtvam nasilja na OI
11., 13., 14. in
15. maj 2020
Strokovno izobraževanje Slovensko združenje za klinicno kemijo in laboratorijsko medicino (SZKKLM)Onkološki inštitut LjubljanaOddelek za laboratorijske dejavnosti
Maj 20205. dan ščitnice Ljubljana Oddelek za kirurško onkologijo
Maj 2020Spomladansko srečanje Združenja za senologijoLjubljanaSektor internistične onkologije
Maj 2020Novosti v zdravljenju NSCLC stadija III LjubljanaSektor radioterapije - zdravniki
Maj 2020 5. Onko-nefrološka šolaOnkološki inštitut LjubljanaSektor internistične onkologije
Maj 2020Delavnica o zdravnikovi pojasnilni dolžnosti Onkološki inštitut LjubljanaDPO - Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Maj 2020Hibridni tečaj – clinical genomics and NGS /ESHG LjubljanaGenetsko svetovanje in testiranje
Maj 20205. dan ščitnice Ljubljana Oddelek za kirurško onkologijo
Maj 2020Praznovanje mednarodnega dneva medicinskih sesterOnkološki inštitut LjubljanaDejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
Pomlad / poletje 2020 Delavnica za promocijo programa ZORAOnkološki inštitut LjubljanaEpidemiologija in register raka, oddelek za presejanje raka, DP ZORA
Pomlad-jesen 2020Delavnica tekočinske citologijeOnkološki inštitut LjubljanaCitopatologija
Pomlad/jesen 2020 Strokovno srečanje za ginekologe Onkološki inštitut LjubljanaCitopatologija
Pomlad/jesen Histološka diagnostika limfomov TOnkološki inštitut LjubljanaCitopatologija
Pomlad / jesen 2020 Delavnica uvajanja tekočinske citologije v program ZORA OIL – 4X Epidemiologija in register raka, oddelek za presejanje raka, DP ZORA
Pomlad / jesen 2020Predstavitev novega informacijskega sistema DP ZORA OIL – 5xEpidemiologija in register raka, oddelek za presejanje raka, DP ZORA
 26.6.2020Pisni del. evropskega izpita iz onkol. kirurgijeOnkološki inštitut LjubljanaOddelek za kirurško onkologijo
Junij 2020 33. onkološki vikend Portorož Oddelek za kirurško onkologijo
Junij 2020  Sodelovanje onkoloških centrovPredavalnica OI Oddelek za kirurško onkologijo
Junij 2020 Šola dojke za specializante radiologije Ljubljana Oddelek za radiologijo
1.-7.7.2020 Mednarodna POLETNA ŠOLA PALIATIVNE OSKRBELjubljanaOddelek za akutno paliativno oskrbo
8. - 11.9.20202nd Summer schoolLjubljana, OIL Sektor internistične onkologije
September 2020Šola ocenjevanja ogroženosti za raka dojk LjubljanaGenetsko svetovanje in testiranje
September 2020Adriatic Radiation Oncology iniciative  LjubljanaSektor radioterapije - zdravniki
September 2020 Citopatolo-ška diagnostika patoloških sprememb v ščitniciOnkološki inštitut LjubljanaCitopatologija
September 2020 Novosti evropske uredba (GDPR)Onkološki inštitut LjubljanaDPO - Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
2.10.202070 let Registra raka LjubljanaEpidemiologija in register raka
5.-6.10.2020 Melanoma preceptorship Ljubljana, OIL  Sektor internistične onkologije
15.-16.10.,
12-13.11.,
3-4.12.
2020
60 urna
DODATNA ZNANJA IZ PALIATIVNA OSKRBE
Oddelek za onkologijo,
UKC Maribor
Oddelek za akutno paliativno oskrbo
16.10.20206. ŠOLA O GINEKOLOŠKEM RAKU Onkološki inštitut LjubljanaGinekologija
 19-20.10.2020 ESSO Course on Electrochemotherapy of cutaneous and deep seated tumors LjubljanaOddelek za eksperimentalno onkologijo
20.10.2020XXVIII. seminar »IN MEMORIAM DR: DUŠANA REJE«Onkološki inštitut LjubljanaEpidemiologija in register raka, oddelek za presejanje raka, DP ZORA
20.10.2020Na stičišču
PALIATIVNA OSKRBA IN DRUŽINSKA MEDICINA
Onkološki inštitut LjubljanaOddelek za akutno paliativno oskrbo
21.10.2020 Mednarodni slide seminarOnkološki inštitut LjubljanaOddelek za patologijo
22.10.2020Sodobni izzivi onkološke farmacijeOnkološki inštitut LjubljanaLekarna
 Oktober 2020Advances in Radiation Oncology Onkološki inštitut LjubljanaSektor radioterapije - zdravniki
Oktober 2020Simpozij o geriatrični onkologijiLjubljanaSektor internistične onkologije
Oktober 2020Onko-nefro kongresOnkološki inštitut LjubljanaSektor internistične onkologije
Oktober 2020Šola za izvajanje klinične poti prehranske obravnaveOnkološki inštitut LjubljanaEnota za klinično prehrano
1.11.2020 4. šola pljučnega raka LjubljanaSektor radioterapije - zdravniki
6.11.2020Šola anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine (Specialna anestezija 2)Onkološki inštitut LjubljanaOddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok
9-13.11.2020Electroporation based technologies and treatmentsLjubljanaOddelek za eksperimentalno onkologijo
 12.-13.11.202010. Šola tumorjev prebavilOnkološki inštitut LjubljanaSektor internistične onkologije
19.-20.11.202016. Dnevi internistične onkologijeOnkološki inštitut LjubljanaSektor internistične onkologije
November 2020Zakljucek »Slide seminar« s podrocja laboratorijske hematologijeOnkološki inštitut LjubljanaOddelek za laboratorijske dejavnosti
november 2020Jesensko srečanje Združenja za senologijoLjubljanaSektor internistične onkologije
november 2020Šola o raku sečnega mehurjaLjubljanaSektor internistične onkologije
November 2020 Kongres radiologov Slovenije Ljubljana Oddelek za radiologijo
November 2020Delavnica na temo varstva osebnih podatkovOnkološki inštitut LjubljanaDPO - Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Jesen 2020Novosti v zdravljenju z obsevanjemOnkološki inštitut LjubljanaSektor radioterapije - zdravniki
Jesen 2020Delavnica za prenovo informacijskega sistema ZORA za člane projektaokolica LjubljaneEpidemiologija in register raka, oddelek za presejanje raka, DP ZORA
Jesen 2020Komunikacija v presejalnem programu ZORAOnkološki inštitut LjubljanaEpidemiologija in register raka, oddelek za presejanje raka, DP ZORA
Jesen 2020Šola za presejalce (nova – po potrebi)Onkološki inštitut LjubljanaEpidemiologija in register raka, oddelek za presejanje raka, DP ZORA
Jesen 202010. izobraževalni dan programa ZORA  Kongresni center Brdo pri Kranju Epidemiologija in register raka, oddelek za presejanje raka, DP ZORA
Jesen 2020 - 4xAsertivna komunikacija – 2 dela v 2 ponovitvahOnkološki inštitut LjubljanaUrad generalnega direktorja, Skupina svetovalcev za podporo žrtvam nasilja na OI
16.12.2020 Mednarodni slide seminarOnkološki inštitut LjubljanaOddelek za patologijo
December 2020Simpozij o raku nadledvičnice in nevroendokrinih rakihOnkološki inštitut LjubljanaSektor internistične onkologije
December 2020 Pravo v zdravstvuOnkološki inštitut LjubljanaDPO - Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
 December 2020 NF1 danLjubljanaGenetsko svetovanje in testiranje
Po potrebi-v sodelovanju z DP ZORAŠola za presejalceOnkološki inštitut Ljubljana 
Izobraževanje1x mesečno popoldne 3,5 ure (od septembra 2020)Temeljni postopki oživljanja (TPO) z uporabo AED za DMS/ DMT OI Onkološki inštitut LjubljanaOddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok
Izobraževanje 1x mesečno
popoldne 5,5 ur (razen julij, avgust)
Dodatni postopki oživljanja (DPO) za zdravnike OIOnkološki inštitut LjubljanaOddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok
Po individualnem dogovoru Zdravstvena nega bolnika na sistemskem zdravljenju Onkološki inštitut LjubljanaDejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
Po individualnem dogovoru Zdravstvena nega bolnika, ki se zdravi z radioterapij Onkološki inštitut LjubljanaDejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
Po individualnem dogovoru Standardni postopki medicinskih sester v zvezi z venskim podkožnim prekatom – vensko valvulo Onkološki inštitut LjubljanaDejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
Po individualnem dogovoru Standardni postopki medicinskih sester v zvezi z venskim podkožnim prekatom – vensko valvulo (za zaposlene v ZN na OI) Onkološki inštitut LjubljanaDejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
Po individualnem dogovoru TPO delavnice za zaposlene na OI (ZN, radiološki inženirji, lekarna, laboratorij, fizioterapija, uprava)Onkološki inštitut LjubljanaDejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
1x/mesecDelavnice za novozaposlene (voda in odpadki)Onkološki inštitut LjubljanaDejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
1x/mesecDelavnice za novozaposlene (voda in odpadki)Onkološki inštitut LjubljanaDejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
1x/mesecDelavnice za novo zaposlene (higiena rok)Onkološki inštitut LjubljanaDejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
1x/mesecHigiena rok (nadaljevalna) – učna delavnicaOnkološki inštitut LjubljanaDejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
    
1x/mesecTPO delavnice (obvezna vsebina)Onkološki inštitut LjubljanaDejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
 1x mesečno Strokovne klepetalnice s področja onkološke epidemiologije Onkološki inštitut LjubljanaEpidemiologija in register raka
1x/mesecDelavnice za novo zaposlene (higiena rok)Onkološki inštitut LjubljanaDejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
1x/mesecHigiena rok (nadaljevalna) – učna delavnicaOnkološki inštitut LjubljanaDejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
1x/mesecTPO delavnice (obvezna vsebina)Onkološki inštitut LjubljanaDejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
2x/mesec – 15 delavnicPsihoedukativne in izkustvene delavnice za zaposlene v zdravstvu na temo IZGORELOSTOnkološki inštitut LjubljanaDejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
2x/mesec – 15 delavnicPsihoedukativne in izkustvene delavnice za zaposlene v zdravstvu na temo IZGORELOSTOnkološki inštitut LjubljanaDejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
3-4x/mesecRedna strokovna predavanja Dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe (interna izobraževanja)Onkološki inštitut LjubljanaDejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
3-4x/mesecRedna strokovna predavanja Dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe (interna izobraževanja)Onkološki inštitut LjubljanaDejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
4x/leto  Izobraževanje za gospodinje in zaposlene v COE Onkološki inštitut LjubljanaDejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
4x/letoIzobraževanje za strežnice in zunanji čistilni servis – čiščenje in razkuževanje prostorov in opreme OIOnkološki inštitut LjubljanaDejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
4x/letoIzobraževanje za strežnice in zunanji čistilni servis – čiščenje in razkuževanje prostorov in opreme OIOnkološki inštitut LjubljanaDejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika
 Datumi bodo javljeni naknadnoSkrb zase -  sprostitvene tehnike kot pomoč pri obvladovanju stresaOnkološki inštitut LjubljanaOddelek za psihoonkologijo
10 terminov čez celo leto – 1x mesečno30 urna
INTERNA IZOBRAŽEVANJA za zaposlene na OI
Onkološki inštitut LjubljanaOddelek za akutno paliativno oskrbo
4x / mesecStrokovni sestanki Sektorja internistične onkologijeOnkološki inštitut LjubljanaSektor internistične onkologije
4x / mesecStrokovni sestanki Sektorja operativnih strokOnkološki inštitut LjubljanaSektor operativnih strok
4x / mesecStrokovni sestanki Sektorja radioterapijeOnkološki inštitut LjubljanaSektor radioterapije
4x / mesecStrokovni sestanki Dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe bolnikaOnkološki inštitut LjubljanaDejavnost ZN in oskrbe bolnika
4x / mesecStrokovni sestanki Oddelka za paliativno oskrboOnkološki inštitut LjubljanaOddelek za paliativno oskrbo
4x / mesecStrokovni sestanki Oddelka za citopatologijoOnkološki inštitut LjubljanaOddelek za citopatologijo
4x / mesecStrokovni sestanki Oddelka za patologijoOnkološki inštitut LjubljanaOddelek za patologijo
1x / mesecStrokovni sestanki/seminarji Epidemiologije in registra rakaOnkološki inštitut LjubljanaEpidemiologija in register raka
1-2 x / mesecStrokovni sestanki Oddelka za psihoonkologijoOnkološki inštitut LjubljanaOddelka za psihoonkologijo
1x / mesecStrokovni sestanki Oddelka za genetsko svetovanje in odd. za molekularno diagnostikoOnkološki inštitut LjubljanaOddelek za genetsko svetovanje in odd. za molekularno diagnostiko
1x / mesecStrokovni sestanki Oddelka eksperimentalno onkologijoOnkološki inštitut LjubljanaOddelek za eksperimentalno onkologijo
50 x / letnoStrokovni obiski**Onkološki inštitut Ljubljana 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava