OI Ljubljana
Eng

Naročanje in sprejem

Pričetek obravnave bolnika na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) poteka z napotnico osebnega zdravnika ali specialista drugih zdravstvenih ustanov.

Bolniki morajo biti za pregled ali sprejem naročeni. V večini primerov so bolniki obravnavani na OI na podlagi mnenja multidisciplinarnega konzilija, kjer sodelujejo specialisti različnih strok in različnih zdravstvenih ustanov. Bolnike nato glede na mnenje konzilija obvestimo o datumu in uri obravnave na OI.

Kaj potrebujete za dodelitev termina?

Če na OI niste napoteni na podlagi mnenja multidisciplinarnega konzilija, morate za dodelitev termina pregleda na OI predložiti: 

 • potrdilo o izdani e-napotnici za vrsto zdravstvene storitve (Onkološki pregled - prvi, Onkološki pregled – konziliarni ali Onkološki pregled – kontrolni) ter
 • vso zdravstveno dokumentacijo in izvide opravljenih preiskav, ki se nanašajo na napotitev na OI.

Razvrščanje (triaža) bo kvalitetnejša in tudi obravnava hitrejša, če bo Onkološki inštitut ob napotitvi prejel vso vašo medicinsko dokumentacijo o preiskavah in obravnavah, ki so bile do sedaj opravljene. Zlasti so pomembni citološki/patohistološki izvidi, izvidi slikovnih preiskav kot so magnetna resonanca, CT in druge radiološke preiskave ter izvidi pregledov pri drugih specialistih.

Naročanje za prvo obravnavo na OI 

Bolnik lahko dogovor o pregledu opravi:

 • po telefonu: 01/5879 984 (triaža, vsak delavnik od 12. do 15. ure),
 • dokumentacijo pošlje po e-pošti: triaza@onko-i.si  ̶  odgovor pošljemo v roku dveh delovnih dni,
 • dokumentacijo pošlje z običajno pošto na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana (triaža) ali
 • osebno.

Za vse informacije v zvezi z naročanjem je na voljo brezplačna telefonska številka Klicnega centra OI: 080 29 00.

Vse napotitve pod stopnjo nujnosti »1 – Nujno« se obravnavajo v 24 urah v triažni ambulanti v pritličju stavbe D Onkološkega inštituta Ljubljana, Zaloška cesta 2 v Ljubljani.

Izberete lahko tudi eno izmed spodnjih treh možnosti elektronskega obveščanja na preglede, v tem primeru vas bomo poklicali.

Pregled ali sprejem

Za pregled ali sprejem imejte pri sebi:

 • napotnico svojega osebnega zdravnika (ki se glasi na Onkološki inštitut),
 • kartico zdravstvenega zavarovanja,
 • osebno izkaznico,
 • obvestilo o pregledu termina na OI.

Prinesite tudi natančen spisek vseh zdravil, ki jih redno uživate.

V sprejemni pisarni se zglasite največ 30 minut prej za ambulantni pregled in 120 minut prej, če morate opraviti še odvzem krvi.
Sprejemna pisarna, ambulante in laboratorij se nahajajo v pritličju stavbe D Onkološkega inštituta.

Sprejem na kontrolni pregled lahko opravite tudi preko Zdravkomata, sprejemnega terminala, ki se nahaja poleg sprejemne pisarne v stavbi D. 

Ravnanje v primeru težav ali nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja

Onkološki inštitut Ljubljana (OI) nima ambulante nujne pomoči, zato bolnike prosimo, da se v primeru težav ali nenadnih poslabšanj zdravstvenega stanja obrnejo na izbranega osebnega zdravnika ali najbližje ambulante nujne medicinske pomoči. Na OI v skladu s pravili obravnavamo bolnike, ki so napoteni na OI s stopnjo nujnosti NUJNO, v roku 24 ur.

Več informacij dobite v knjižici Informacije in napotki za bolnike, svojce in obiskovalce.

Citopatologija - Delovni čas in navodila bolnikom za odvzem vzorca

Center za bolezni dojk - Napotitev in naročanje
Naročanje:

 • Po telefonu: 01 5879 807 (ponedeljek, torek, sreda med 10.00 in 12.00)
 • Po pošti: TRIAŽA – ZA CBD, Zaloška 2, 1000 Ljubljana
 • Po e-pošti: triaza@onko-i.si

Neupravičena odsotnost

Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član lahko odpove termin:

 • brez navajanja razlogov: najpozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno;
 • poznejša odpoved, je mogoča le iz objektivnih razlogov in mora biti v pisni obliki. Objektivni razlogi so: 
 1. nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve;
 2. nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve;  
 3. smrt ožjega družinskega člana pacient (v navedenem primeru ne veljajo omejitve glede odpovedi termina le enkrat v okviru iste napotitve in napotitve v okviru stopnje nujnosti hitro ali redno).
 • po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

Posledice neupravičene odsotnosti:

 • če pacient ne pride na termin in termina ne odpove (neopravičena odsotnost), se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati. Če je pacient neupravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča.

Ponovna uvrstitev na čakalni seznam pri istem izvajalcu zdravstvene dejavnosti za isto vrsto zdravstvene storitve:

 • po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten. Navedeni rok se ne upošteva, če izvajalec zdravstvene dejavnosti presodi, da bi taka omejitev neposredno ogrožala pacientovo zdravstveno stanje ali zdravstveno obravnavo.

Vljudno vas prosimo, da nam vse spremembe terminov (odjava, odsotnost,…) sporočite na telefonsko številko 080 29 00 ali po elektronski pošti klicnicenter@onko-i.si.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za razumevanje in spoštovanje določil, saj bo na ta način izvajanje zdravstvenih storitev potekalo čimbolj tekoče.
 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava