OI Ljubljana
Eng

Radiology and Oncology

Radiology and Oncology je revija, ki objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke iz diagnostične in intervencijske radiologije, nuklearne medicine, ultrazvočne diagnostike, radioterapije, klinične in eksperimentalne onkologije, radiobiologije, radiofizike ter zaščite pred sevanjem. 

Revija Radiology and Oncology izhaja štirikrat letno v nakladi 400 izvodov. Izhaja v angleškem jeziku. Sedež revije je na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. 

Izdajatelj publikacije
Društvo radiologije in onkologije 

Pridruženi izdajatelji
Združenje za radiologijo, Združenje za radioterapijo in onkologijo Slovenskega zdravniškega društva Društvo radiologov Hrvaškega zdravniškega društva Madžarsko združenje radiologov 
Italijansko združenje radiologov. 

Kontaktne informacije uredniške pisarne
Radiology and Oncology  
Društvo radiologije in onkologije
Zaloška 2  
SI-1000 Ljubljana  
Slovenija  
T: +386 1 5879 369  
T/F: +386 1 5879 434  
E: gsersa@onko-i.si   

Revija je elektronsko prosto dostopna
https://content.sciendo.com/view/journals/raon/raon-overview.xml

Oddaja prispevkov in arhiv objavljenih člankov je na domači strani revije
www.radioloncol.com

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava