OI Ljubljana
Eng

Strokovna knjižnica za onkologijo

Strokovna knjižnica za onkologijo je specialna knjižnica za področje onkologije, ustanovljena v zgodnjih petdesetih letih. S svojimi storitvami in zbirkami strokovne literature podpira klinično-strokovne, raziskovalne, pedagoško-izobraževalne in druge spremljajoče dejavnosti Onkološkega inštituta.

Knjižnica omogoča dostopnost do teh zbirk tudi zunanjim uporabnikom (zdravstvenemu in pedagoškemu osebju, študentom s področja medicinskih ved in sorodnih disciplin), bodisi neposredno preko članstva, bodisi preko medbibliotečne izposoje.

Uporabnikom je na voljo:

Strokovna knjižnica je odprta vsak delovni dan med 8. in 15. uro.

Čitalnica ima 8 udobno opremljenih študijskih mest, računalnik, priključke za prenosne računalnike in brezžični internet.

Sejna soba je multimedijsko podprta, namenjena za 12 udeležencev.

Strokovna knjižnica za onkologijo je polnopravna članica sistema vzajemne katalogizacije COBISS.

COBISS+

Naslov
Onkološki inštitut Ljubljana
Strokovna knjižnica za onkologijo
Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana

Izposoja, medknjižnična izposoja
Marjeta Jerala
T: +386 1 5879 373
E: knjiznica@onko-i.si 

Vodja knjižnice, nabava gradiva, informacijske poizvedbe
David Ožura, univ. dipl. fil in soc. kult.
T: +386 1 5879 374
E: dozura@onko-i.si

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava