OI Ljubljana
Eng

Strokovna knjižnica za onkologijo

Strokovna knjižnica za onkologijo je specialna knjižnica za področje onkologije, ustanovljena v zgodnjih petdesetih letih. S svojimi storitvami in zbirkami strokovne literature podpira klinično-strokovne, raziskovalne, pedagoško-izobraževalne in druge spremljajoče dejavnosti Onkološkega inštituta.

Knjižnica omogoča dostopnost do teh zbirk tudi zunanjim uporabnikom (zdravstvenemu in pedagoškemu osebju, študentom s področja medicinskih ved in sorodnih disciplin), bodisi neposredno preko članstva, bodisi preko medbibliotečne izposoje.

Uporabnikom je na voljo:

Strokovna knjižnica je odprta vsak delovni dan med 8. in 15. uro.

Čitalnica ima 8 udobno opremljenih študijskih mest, računalnik, priključke za prenosne računalnike in brezžični internet.

Strokovna knjižnica za onkologijo je polnopravna članica sistema vzajemne katalogizacije COBISS.

COBISS+

Naslov
Onkološki inštitut Ljubljana
Strokovna knjižnica za onkologijo
Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana

Izposoja, medknjižnična izposoja
Marjeta Jerala
T: +386 1 5879 373
E: knjiznica@onko-i.si 

Vodja knjižnice, nabava gradiva, informacijske poizvedbe
David Ožura, univ. dipl. fil in soc. kult.
T: +386 1 5879 374
E: dozura@onko-i.si

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava