OI Ljubljana
Eng

Radioterapija

Radioterapija je zdravljenje malignih in nemalignih bolezni z ionizirajočim sevanjem, bodisi samostojno bodisi v kombinaciji z drugimi načini zdravljenja (kirurgijo, kemoterapijo). Uvrščamo jo med lokalne načine zdravljenja, saj je njen učinek omejen na mesto absorpcije ionizirajočih žarkov. Po sodobnih priporočilih naj bi se z radioterapijo kadar koli med boleznijo zdravilo več kot 50 % vseh bolnikov, ki zbolijo za rakom.

Kaj je obsevanje?

Obsevanje je zdravljenje z ionizirajočimi žarki. Bistvo delovanja teh žarkov je okvara genetskega zapisa celice, s čimer se ji onemogoči delitev. Rakave celice so za takšno okvaro v splošnem občutljivejše od zdravih. Ugodno razmerje med uničevanjem rakavih celic in čim manjšo poškodbo zdravega tkiva dosežemo z natančnim načrtovanjem obsevanja, da žarke usmerimo na tumor in skrbno zavarujemo zdravo tkivo.

Ker zdrave celice v primerjavi z rakavimi po obsevanju hitreje in bolje okrevajo, je obsevanje pogosto koristno razdeliti na številne majhne odmerke. Da bi se izognili takojšnjim in poznim posledicam zdravljenja z obsevanjem, obsevanje traja več tednov.

Več o obsevanju vam bo pojasnil vaš zdravnik radioterapevt onkolog.
Podrobnejše informacije so vam na voljo tudi v:

 

Potek obsevanja

Pot bolnika do obsevanja se začne v ambulanti ali na multidisciplinarnem konziliju. Tu radioterapevt onkolog seznani bolnika z naravo bolezni in mu predlaga zdravljenje z obsevanjem. Predstavi mu tudi namen zdravljenja in predvidene sopojave obsevanja.

Bolnik nato v nekaj dneh prejme obvestilo z datumom in uro, kdaj naj se oglasi za načrtovanje obsevanja. Najpogosteje ga naročimo na simulator ali na CT-aparat, ki je prilagojen posebej za načrtovanje obsevanja. Hkrati opravimo rentgensko slikanje in zarišemo orientacijske točke in črte. Teh črt bolnik do konca obsevanja ne zbriše. Za bolnike, ki jim bomo obsevali glavo in vrat, izdelamo tudi fiksacijsko masko. Prvi obisk je pogosto zamuden in lahko traja tudi dve uri.

Veliko večino naših bolnikov obsevamo ambulantno. V takem primeru bolnik prejme datum in uro, kdaj naj pride na obsevalni aparat. Obsevanje je kratko, traja le nekaj minut. Število obsevanj je različno, od enega samega pa do več kot 30 obiskov.

Med obsevanjem bolnika redno pregledujemo v ambulanti. Po koncu prejme odpustnico z navodili in z datumom kontrole v ambulanti Onkološkega inštituta.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava