OI Ljubljana
Eng

Programi in projekti ARRS

Večina raziskav na Onkološkem inštitutu se izvaja s sofinanciranjem Agencije za raziskovalno dejavnost RS  (ARRS). Širše zastavljene raziskave se izvajajo v raziskovalnih programih, ciljane pa v raziskovalnih projektih.

Celoten seznam programov in projektov, ki so se izvajali na Onkološkem inštitutu Ljubljana je objavljen na spletni strani SICRIS (informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji) od leta 1998 naprej.

Raziskovalni programi

Šifra programaNaslov programaObdobjeVodja programa/nosilec projekta na OIL
P3-0003 (C) Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev 1. 7. 2004 – 31. 12. 2021akad. prof. dr. Serša Gregor
P3-0289 (C) Značilnosti malignih neoplazem, pomembnih za diagnozo ter napoved poteka bolezni in izida zdravljenja 1. 7. 2004 – 31. 12. 2024prof. dr. Bešić Nikola
P3-0307 (C) Rak glave in vratu - analiza bioloških značilnosti in poskus izboljšanja zdravljenja 1. 7. 2004-31. 12. 2024prof. dr. Strojan Primož
P3-0321 (B) Napovedni dejavniki poteka bolezni in odgovora na zdravljenje pri različnih vrstah raka 1. 1. 2020 - 31. 12. 2025izr. prof. dr. Janja Ocvirk
P3-0352 (C) Družine s povišano ali visoko ogroženostjo za raka: svetovanje, odkrivanje mutacij in preprečevanje raka 1.1.2009 - 31.12.2023izr. prof. dr. Žgajnar Janez
P1-0389 (C) Medicinska fizika 1. 1. 2015 - 31. 12. 2021prof. dr. Jeraj Robert (IJS/UL FMF)/asist. Božidar Casar (Onkološki inštitut)

Raziskovalni projekti

Šifra projektaNaslov projektaObdobjeVodja projekta/nosilec projekta na OIL
N1-0197 Izboljšanje presejanja za rak dojke z analizo kvantitativnih slikovnih biomarkerjev kot množičnih podatkov 1. 1. 2021-31. 12. 2024prof. dr. Robert Jeraj / doc. dr. sc. B. Mateja Krajc, dr. med.
J2-1732 Računalniško podprta analiza medicinskih slik za načrtovanje zdravljenja s protonsko in radioterapijo 1. 7. 2019-30. 6. 2022prof. dr. Tomaž Vrtovec (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko), prof. dr. Primož Strojan (Onkološki inštitut)
J3-1753 Molekularni napovedni dejavniki odgovora na zdravljenje z obsevanjem pri raku dojk 1. 7. 2019-30. 6. 2022dr. Katja Goričar (Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta), doc. dr. Tanja Marinko (Onkološki inštitut)
J3-1760 Vloga slikovnih in laboratorijskih markerjev pri oceni narave in rasti ščitničnih nodusov 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022prof. dr. Katja Zaletel, Univerzitetni klinični center Ljubljana ; prof. dr. Nikola Bešić, Onkološki inštitut Ljubljana
Z3-1873 Nov pristop žilno ciljane terapije, kjer z gensko terapijo utišamo dve neodvisni signalni poti, v kombinaciji z radioterapijo 1. 7. 2019-30. 6. 2022dr. Monika Savarin
V3-1906 Pilotna raziskava o individualizirani celostni rehabilitaciji bolnic z rakom dojke 2019-2022 1. 11. 2019-31. 10. 2022prof. dr. Nikola Bešić, dr. med.
V3-1907 (B) Razvoj kazalnikov in metodologije spremljanja poznih posledic zdravljenja raka v otroštvu na nacionalni ravni 1. 11. 2019-31. 10. 2021prof. dr. Vesna Zadnik
V3-1911 Slovenski genomski projekt 1. 11. 2019-31. 10. 2022prof. dr. Borut Peterlin; znan. svet. dr. Srdjan Novaković
V3-2032 Vpliv epidemije COVID-19 na obvladovanje raka v Sloveniji 1. 10. 2020-30. 9. 2022dr. Tina Žagar
J3-2524 Minimalno invazivni diagnostični pristopi pri možganskih tumorjih z uporabo prosto cirkulirajočih nukleinskih kislin 1. 9. 2020-31. 8. 2023izr. prof. dr. Jože Pižem, dr. med., dr. Marija Skoblar Vidmar, dr. med.
J3-2527 Novi pristopi za napovedovanje kardiotoksičnosti pri obsevanju raka dojk 1. 9. 2020-31. 8. 2023doc. dr. Tanja Marinko
J3-2528 Imuno genski elektroprenos IL-12 in IL-2 za zdravljenje imonološko hladnih/vročih tumorjev 1. 9. 2020-31. 8. 2023prof. dr. Maja Čemažar
J3-2529 Vloga endotelija pri odgovoru tumorja na radioterapijo 1. 9. 2020-31. 8. 2023znan. sod. dr. Boštjan Markelc
J3-2530 Vpliv endokrinih motilcev (bisfenolov, parabenov, triklosana) in potencialno toksičnih in esencialnih kemičnih elementov na porod, neplodnost in raka jajčnika v Sloveniji 1. 9. 2020-31. 8. 2023prof. dr. Irma Virant Klun, znan. svet. dr. Srdjan Novaković
J3-2537 Nova metoda za oceno pridobljenih let življenja v populacijskih presejalnih programih za raka (S-LYG) 1. 9. 2020-31. 8. 2023prof. dr. Vesna Zadnik
J4-2546 Spremljanje kliničnega in imunskega odgovora za izboljšanje zdravljenja spontanih perifernih tumorjev psov s kombinacijo elektrokemoterapije in genskega elektroprenosa IL-12 1. 9. 2020- 31. 8. 2023prof. dr. Nataša Tozon, prof. dr. Maja Čemažar
J7-2594 Uporaba amnijske membrane za inovativno multimodalno zdravljenje bakterijskega cistitisa in raka sečnega mehurja: učinek njene protimikrobne, imunomodulatorne in protirakave aktivnosti 1. 9. 2020- 31. 8. 2023prof. dr. Mateja Erdani Kreft, prof. dr. Maja Čemažar
L3-2622 Biološki označevalci nastanka, napredovanja in odgovora na zdravljene bolezni povezanih z izpostavljenostjo azbestu 1. 9. 2020-31. 8. 2023prof. dr. Vita Dolžan, izr. prof. dr. Viljem Kovač
Z3-2651 Elektrokemoterapija kot in situ vakcinacija 1. 9. 2020-31. 8. 2022dr. Katja Uršič, mag. mol. funkc. biol.

Infrastrukturni program

Šifra programaNaslov programaObdobjeVodja programa/nosilec projekta na OIL
I0-0010 Doživljenjsko spremljanje preživelih od raka v otroštvu in mladosti in povezane raziskave 1. 1. 2009 – 31. 12. 2021doc. dr. Zadravec-Zaletel Lorna

Zaključeni raziskovalni projekti

Šifra projektaNaslov projektaObdobjeVodja projekta/nosilec projekta na OIL
EU-TOPIA- Epidemiološka raziskava EU-TOPIA-Towards improved screening for breast, cervical and colorectal cancer in all of Europe, program: H2020-PHC-2014 1.9.2015 - 31.8.2020dr. Urška Ivanuš
BI-AT/18-19-003- Z rakavimi matičnimi celicami povezani eksosomi kot regulatorji odziva tumorja na obsevanje 1. 1. 2018-31. 12. 2019prof. dr. Maja Čemažar
- Pojavljanje raka na Dravskem polju: geografska analiza zbolevanja za rakom v občini Rače-Fram in okoliških naseljih 2018 - 2019prof. dr. Vesna Zadnik
N3-0059 (D) Plazemsko podprto zdravljenje ran in topikalni vnos molekul 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020dr. Cvelbar Uroš (IJS)/akad. prof. dr. Gregor Serša (Onkološki inštitut)
V3-1638 (C) Razvoj in implementacija orodja za določanje individualne ogroženosti z rakom dojk v slovenski populaciji (CRP) 1.10.2016 - 30.9.2019prof. dr. Zadnik Vesna
V3-1713 (B) Celostna analiza zgodnje obravnave bolnikov z urološkimi raki z oceno zamikov pri napotitvi, izvedbi diagnostike in prvega zdravljenja 1.4.2018 - 31.03.2020prof. dr. Vesna Zadnik
V3-1718 (C) Ocena zdravstvenih tveganj zaradi izpostavljenosti otrok virom nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih (EM) polj v Sloveniji 1.4.2018 - 31.3.2021prof. dr. Kotnik Tadej (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko), prof. dr. Vesna Zadnik (Onkološki inštitut)
V3-1720 (B) Analiza stanja in ocena kadrovskih potreb za izvajanje zdravljenje raka v Republiki Sloveniji 1.4.2018 - 31.3.2020prof. dr. Branko Zakotnik
Z3-1871 Kombinacija elektrokemoterapije in zaviralca poli (adenozin difosfat-riboza) polimeraze pri zdravljenju raka dojke (podoktorski raziskovalni projekt) 1. 7. 2019-30. 6. 2021dr. Maša Bošnjak
J3-6793 (D) Novi pristopi radiosenzibilizacije tumorjev z gensko terapijo 1.7.2014 - 30.06.2017akad. prof. dr. Gregor Serša
J3-6796 (D) Translacijska onkologija: razvoj in validacija imunsko genske terapije z interleukinom-12 v kombinaciji s kirurgijo pri oralnih in kožnih tumorjih psov 1.7.2014 - 30.06.2017prof. dr. Maja Čemažar
J3-7272 (A) Metode ocenjevanja ključnih populacijskih kazalnikov preživetja bolnikov z rakom (temeljni raziskovalni projekt) 1.1.2016 - 31.12.2018prof. dr. Pohar Perme Maja (Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta), prof. dr. Vesna Zadnik (Onkološki inštitut)
J3-7372 (B) Molekularni označevalci raka pljuč in njim prilagojeno zdravljenje (temeljni raziskovalni projekt) 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018prof. dr. Tanja Čufer (Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik)/ doc. dr. Viljem Kovač (Onkološki inštitut)
J3-7460 (D) Faktor modifikacije doze obsevanja ploščatoceličnega karcinoma ustnega žrela okuženega s človeškim virusom papiloma: raziskava in vitro in in vivo na tumorskem modelu laboratorijskih miši (temeljni raziskovalni projekt) 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018prof. dr. Strojan Primož
L2-7550 (D) Nano strukturirani vlaknasti materiali za ciljno depozicijo zdravilnih učinkovin, izdelani z electrospinningom (aplikativni raziskovalni projekt) 1. 3. 2016 - 28. 2. 2019prof. dr. Igor Emri /akad. prof. dr. Gregor Serša (Onkološki inštitut)
J1-8140 (D) Endokrini in genotoksični potencial inhibitorjev proteinskih kinaz: pomen za tveganja za okolje in zdravje ljudi (temeljni raziskovalni projekt) 1. 5. 2017 - 30. 4. 2021 prof. dr. Filipič Metka (Nacionalni inštitut za biologijo) / prof. dr. Maja Čemažar (Onkološki inštitut)
J3-8202 (D) Spremljanje imunskega odziva v realnem času po in situ vakcinaciji z elektrokemoterapijo in pridruženo gensko terapijo z interlevkinom-12 (temeljni raziskovalni projekt) 1. 5. 2017 - 30. 4. 2021prof. dr. Maja Čemažar
L3-8203 Serumski, genetski in epigenetski označevalci tveganja za nastanek, napredovanja in odgovora na zdravljenje bolezni povezanih z izpostavljenostjo azbestu (aplikativni raziskovalni projekt) 1. 5. 2017 - 30.6.2020dr. Dolžan Vita (Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta)/ izr. prof. dr. Viljem Kovač (Onkološki inštitut)
Z3-8204 (B) Vpletenost citosolnih senzorjev DNA v z obsevanjem sproženim učinkom bystander in abscopal (podoktorski raziskovalni projekt) 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020dr. Tanja Jesenko
J3-8210 (C) Potencial nizkih, sub-terapevtskih odmerkov statinov in sartanov v primarni in sekundarni preventivi srčno-žilnih bolezni (temeljni raziskovalni projekt) 1. 5. 2017 - 30. 4. 2020dr. Šabovič Mirza (Univerzitetni klinični center Ljubljana)/ znan. svet. dr. Srdjan Novaković (Onkološki inštitut)
J4-8227 (D) Preprečevanje rezistence tumorskih celic na antiproteazno terapijo z inhibitorji katepsina X. (temeljni raziskovalni projekt) 1. 5. 2017 - 30. 4. 2020dr. Kos Janko (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo/IJS)/ akad. prof. dr. Gregor Serša (Onkološki inštitut)
J2-9225 Neinvazivna metoda za permeabilizacijo celične membrane s pulzirajočim elektromagnetnim poljem 1. 7. 2018 - 30. 6. 2021dr. Damijan Miklavčič / akad. prof. dr. Gregor Serša
J3-9269 Klinično farmakološki pristop k optimizaciji terapevtske koncentracije bleomicina za zdravljenje z elektrokemoterapijo 1. 7. 2018 - 30. 6. 2021akad. prof. dr. Serša Gregor
J5-9336 Priložnosti in nevarnosti spletnih zdravstvenih skupnosti za zdravstvo 1. 7. 2018 - 30. 6. 2021dr. Gregor Petrič / dr. Rok Petrič

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava