OI Ljubljana
Eng

Programi in projekti ARIS

Večina raziskav na Onkološkem inštitutu se izvaja s sofinanciranjem Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS). Širše zastavljene raziskave se izvajajo v raziskovalnih programih, ciljane pa v raziskovalnih projektih.

V skladu z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je v uporabi od 1. 1. 2022, je Onkološki inštitut Ljubljana prešel na stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Na podlagi tega je sprejet Pravilnik o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti na Onkološkem inštitutu Ljubljana.

Celoten seznam programov in projektov, ki so se izvajali na Onkološkem inštitutu Ljubljana je objavljen na spletni strani SICRIS (informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji) od leta 1998 naprej.

Raziskovalni programi

Šifra programaNaslov programaObdobjeVodja programa/nosilec projekta na OIL
P3-0003 Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev 1. 7. 2004 - 31. 12. 2027akad. prof. dr. Serša Gregor
P3-0289 (C) Značilnosti malignih neoplazem, pomembnih za diagnozo ter napoved poteka bolezni in izida zdravljenja 1. 7. 2004 – 31. 12. 2027prof. dr. Bešić Nikola
P3-0307 (C) Rak glave in vratu - analiza bioloških značilnosti in poskus izboljšanja zdravljenja 1. 7. 2004-31. 12. 2027prof. dr. Strojan Primož
P3-0321 (B) Napovedni dejavniki poteka bolezni in odgovora na zdravljenje pri različnih vrstah raka 1. 1. 2020 - 31. 12. 2027prof. dr. Janja Ocvirk
P3-0352 (C) Družine s povišano ali visoko ogroženostjo za raka: svetovanje, odkrivanje mutacij in preprečevanje raka 1. 1. 2009 - 31. 12. 2027prof. dr. Žgajnar Janez
P1-0389 (C) Medicinska fizika 1. 1. 2015 - 31. 12. 2027prof. dr. Jeraj Robert (IJS/UL FMF)/asist. Božidar Casar (Onkološki inštitut)
P3-0428 Primerjalna onkologija za obravnavo redkih vrst raka 1. 1. 2022-31. 12. 2027prof. dr. ing. Ario de Marco/prof. dr. Maja Čemažar
P3-0429 Slovenski raziskovalni program za celostno obravnavo raka SLORApro 1. 1. 2022 – 31. 12. 2027prof. dr. Vesna Zadnik

Raziskovalni projekti

Šifra projektaNaslov projektaObdobjeVodja projekta/nosilec projekta na OIL
N1-0197 Izboljšanje presejanja za rak dojke z analizo kvantitativnih slikovnih biomarkerjev kot množičnih podatkov 1. 1. 2021-31. 12. 2024prof. dr. Robert Jeraj / doc. dr. sc. B. Mateja Krajc, dr. med.
V3-2236 Ocena potencialnega vpliva sežiga in sosežiga odpadkov na zdravstvene posledice pri ljudeh: modelna študija na primeru cementarne Salonit Anhovo 1. 10. 2022-30. 9. 2024prof. dr. Vesna Zadnik
V3-2239 Ocena potreb, prepoznava kriterijev in izdelava modela organizacije onkološke paliativne oskrbe na nacionalni ravni 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025prof. dr. Vesna Zadnik
V3-2241 Pilotna raziskava o individualizirani celostni rehabilitaciji bolnikov z rakom debelega črevesa in danke 2022-24 1. 10. 2022-30. 9. 2024izr. prof. dr. Nada Rotovnik Kozjek
V3-2320 Priprava in izvedba implementacijske raziskave za spremembo presejalne politike v državnem presejalnem programu za raka materničnega vratu ZORA, prenova ZORA 1. 10. 2023-30. 9. 2026doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med.
V3-2321 Priprava strokovnih podlag za z dokazi podprto in vzdržno uvedbo organiziranega populacijskega presejanja za pLjUčnega raKA v Sloveniji (LUKA) 1. 10. 2023-30. 9. 2025doc. dr. Martina Vrankar, dr. med.
V3-2322 Priprava strokovnih podlag za z dokazi podprto in vzdržno uvedbo organiziranega populacijskega PrEsejanja za raka prosTatE v Republiki Sloveniji (PETER) 1. 10. 2023-30. 9. 2025izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med.
V3-2326 Priprava epidemioloških podlag za uvedbo novih nacionalnih presejalnih programov za raka v Sloveniji 1. 10. 2023-30. 9. 2025dr. Tina Žagar
J3-2537 Nova metoda za oceno pridobljenih let življenja v populacijskih presejalnih programih za raka (S-LYG) 1. 9. 2020-31. 8. 2024prof. dr. Vesna Zadnik
J2-3059 Sprotno prilagajanje načrta protonske in radioterapije 1. 10. 2021-30. 9. 2024izr. prof. dr. Žiga Špiclin in prof. dr. Primož Strojan
J3-3062 Avtologni imunohibridomi in napredno zdravljenje trojno negativnega raka dojk stadijev II in III 1. 10. 2021-30. 9. 2024prof. dr. Matjaž Jeras in dr. Simona Borštnar
J3-3083 Vaskularizacija in vaskularni učinki kot prognostični dejavniki za zdravljenje tumorjev z lokalnimi ablacijskimi tehnikami 1. 9. 2021 - 31. 8. 2024akad. prof. dr. Serša Gregor
J3-3084 Inducibilno programiranje intrinzičnih lastnosti celic CAR T za imunoterapijo raka 1. 9. 2021 - 31. 8. 2024dr. Anže Smole (Nacionalni inštitut za biologijo) / prof. dr. Maja Čemažar (Onkološki inštitut)
J1-4417 Razvoj novih nizkomolekularnih modulatorjev Tollu podobnih receptorjev 7 in 8 za imunoterapijo raka 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025izr. prof. dr. Matej Sova, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo / prof. dr. Maja Čemažar, Onkološki inštitut
J7-4491 Razvoj integriranega mnogokanalnega umetnega nosu za detekcijo raka 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025prof. dr. Igor Muševič, Institut “Jožef Stefan” / prof. dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut
J3-4504 Z vizualizacijo mikrookolja glioblastoma do boljše terapije 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025dr. Metka Novak, Nacionalni inštitut za biologijo / prof. dr. Maja Čemažar, Onkološki inštitut
J7-4540 Družbeno-ekonomske posledice rakavih obolenj z vidika posameznika in družbe ter analiza vpliva pandemije covid-19 1. 10. 2022 - 30. 9. 2025doc. dr. Ivica Ratoša
J7-4635 MitoCan - Predklinični razvoj novih zaviralcev mitohondrijskih ionskih kanalov za zdravljenje raka 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025prof. dr. Lucija Peterlin Mašič, Univerza v Ljubljni, Fakulteta za farmacijo / prof. dr. Maja Čemažar, Onkološki inštitut
J2-50068 Varnost in učinkovitost visokofrekvenčne elektrokemoterapije - razvoj klinične naprave 1. 10. 2023-30. 9. 2026Matej Reberšek (UL Fakulteta za elektrotehniko)/ prof. dr. Gregor Serša
J3-50108 DEBIO 1143 kot potencialna molekula za povečanje učinkovitosti elektrokemoterapije in radioterapije pri zdravljenjurakov glave in vratu 1. 10. 2023-30. 9. 2026dr. Katarina Žnidar
J3-50110 lntratumorski elektroprenos mRNA: vzpostavitev metode in predklinični dokaz koncepta 1. 10. 2023-30. 9. 2026dr. Katja Uršič Valentinuzzi
J3-50111 Genska imunska terapija čvrstih tumorjev na osnovi mRNA z zapisom za interlevkin-12 1. 10. 2023 – 30. 9. 2026prof. dr. Maja Čemažar
Z3-50112 Obsevanje in naučena imunost, vloga NK celic 1. 10. 2023-30. 9. 2025dr. Tim Božič
J7-50128 Neravnovesje kovin v sledovih kot biomarker rakov biliarnega trakta 1. 10. 2023-30. 9. 2026prof. dr. Janez Ščančar (Institut Jožef Stefan) / doc. dr. Martina Reberšek
J4-50150 Eritrocitne membrane kot nano-nosilci za gensko terapijo za zdravljenje raka 1. 10. 2023-30. 9. 2026doc. dr. Nina Kostevšek (Institut Jožef Stefan) / dr. Boštjan Markelc

Infrastrukturna dejavnost

Šifra programaNaslov programaObdobjeVodja programa/nosilec projekta na OIL
I0-0059 Infrastrukturna dejavnost/skupina 1. 1. 2022–31. 12. 2027znan. sod. dr. Boštjan Markelc

Zaključeni raziskovalni projekti

Šifra projektaNaslov projektaObdobjeVodja projekta/nosilec projekta na OIL
EU-TOPIA- Epidemiološka raziskava EU-TOPIA-Towards improved screening for breast, cervical and colorectal cancer in all of Europe, program: H2020-PHC-2014 1.9.2015 - 31.8.2020dr. Urška Ivanuš
- Pojavljanje raka na Dravskem polju: geografska analiza zbolevanja za rakom v občini Rače-Fram in okoliških naseljih 2018 - 2019prof. dr. Vesna Zadnik
I0-0010 Doživljenjsko spremljanje preživelih od raka v otroštvu in mladosti in povezane raziskave 1. 1. 2009 – 31. 12. 2021doc. dr. Zadravec-Zaletel Lorna
N3-0059 Plazemsko podprto zdravljenje ran in topikalni vnos molekul 1.1.2017 - 31.12.2020dr. Uroš Cvelbar (Inštitut Jožef Stefan)/akad. prof. dr. Serša Gregor (Onkološki inštitut)
V3-1638 (C) Razvoj in implementacija orodja za določanje individualne ogroženosti z rakom dojk v slovenski populaciji (CRP) 1.10.2016 - 30.9.2019prof. dr. Zadnik Vesna
V3-1713 (B) Celostna analiza zgodnje obravnave bolnikov z urološkimi raki z oceno zamikov pri napotitvi, izvedbi diagnostike in prvega zdravljenja 1.4.2018 - 31.03.2020prof. dr. Vesna Zadnik
V3-1718 (C) Ocena zdravstvenih tveganj zaradi izpostavljenosti otrok virom nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih (EM) polj v Sloveniji 1.4.2018 - 31.3.2021prof. dr. Kotnik Tadej (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko), prof. dr. Vesna Zadnik (Onkološki inštitut)
V3-1720 (B) Analiza stanja in ocena kadrovskih potreb za izvajanje zdravljenje raka v Republiki Sloveniji 1.4.2018 - 31.3.2020prof. dr. Branko Zakotnik
J2-1732 Računalniško podprta analiza medicinskih slik za načrtovanje zdravljenja s protonsko in radioterapijo 1. 7. 2019-30. 6. 2022prof. dr. Tomaž Vrtovec (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko), prof. dr. Primož Strojan (Onkološki inštitut)
J3-1753 Molekularni napovedni dejavniki odgovora na zdravljenje z obsevanjem pri raku dojk 1. 7. 2019-30. 6. 2022dr. Katja Goričar (Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta), doc. dr. Tanja Marinko (Onkološki inštitut)
J3-1760 Vloga slikovnih in laboratorijskih markerjev pri oceni narave in rasti ščitničnih nodusov 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022prof. dr. Katja Zaletel, Univerzitetni klinični center Ljubljana ; prof. dr. Nikola Bešić, Onkološki inštitut Ljubljana
BI-AT-18-19-003 Z rakavimi matičnimi celicami povezani eksosomi kot regulatorji odziva tumorja na obsevanje 1.1.2018 - 31.12.2019prof. dr. Maja Čemažar
Z3-1871 Kombinacija elektrokemoterapije in zaviralca poli (adenozin difosfat-riboza) polimeraze pri zdravljenju raka dojke 1.7.2019 - 30.6.2021znan. sod. dr. Maša Bošnjak
Z3-1873 Nov pristop žilno ciljane terapije, kjer z gensko terapijo utišamo dve neodvisni signalni poti, v kombinaciji z radioterapijo 1.7.2019 - 30.6.2022asist. dr. Monika Savarin
V3-1906 Pilotna raziskava o individualizirani celostni rehabilitaciji bolnic z rakom dojke 2019-2022 1. 11. 2019-30. 4. 2023prof. dr. Nikola Bešić, dr. med.
V3-1907 (B) Razvoj kazalnikov in metodologije spremljanja poznih posledic zdravljenja raka v otroštvu na nacionalni ravni 1. 11. 2019-31. 10. 2021prof. dr. Vesna Zadnik
V3-1911 Slovenski genomski projekt 1. 11. 2019-31. 10. 2022prof. dr. Borut Peterlin; znan. svet. dr. Srdjan Novaković
V3-2032 Vpliv epidemije COVID-19 na obvladovanje raka v Sloveniji 1. 10. 2020-30. 9. 2022dr. Tina Žagar
J3-2524 Minimalno invazivni diagnostični pristopi pri možganskih tumorjih z uporabo prosto cirkulirajočih nukleinskih kislin 1. 9. 2020-31. 8. 2023izr. prof. dr. Jože Pižem, dr. med., dr. Marija Skoblar Vidmar, dr. med.
J3-2527 Novi pristopi za napovedovanje kardiotoksičnosti pri obsevanju raka dojk 1. 9. 2020-31. 8. 2023doc. dr. Tanja Marinko
J3-2528 Imunski genski elektroprenos IL-12 in IL-2 za zdravljenje imunološko hladnih/vročih tumorjev 1.9.2020 - 31.8.2023prof. dr. Maja Čemažar
J3-2529 Vloga endotelija pri odgovoru tumorja na radioterapijo 1.9.2020 - 31.8.2023znan. sod. dr. Boštjan Markelc
J3-2530 Vpliv endokrinih motilcev (bisfenolov, parabenov, triklosana) in potencialno toksičnih in esencialnih kemičnih elementov na porod, neplodnost in raka jajčnika v Sloveniji 1. 9. 2020-31. 8. 2023prof. dr. Irma Virant Klun, znan. svet. dr. Srdjan Novaković
J4-2546 Spremljanje kliničnega in imunskega odgovora za izboljšanje zdravljenja spontanih perifernih tumorjev psov s kombinacijo elektrokemoterapije in genskega elektroprenosa IL-12 1.9.2020 - 31.8.2023prof. dr. Nataša Tozon (Veterinarska Fakulteta)/prof. dr. Maja Čemažar (Onkološki inštitut)
J4-2594 Uporaba amnijske membrane za inovativno multimodalno zdravljenje bakterijskega cistitisa in raka sečnega mehurja: učinek njene protimikrobne, imunomodulatorne in protirakave aktivnosti 1.9.2020 - 31.8.2023prof. dr. Mateja Erdani Kreft (Medicinska fakulteta) / prof. dr. Maja Čemažar (Onkološki inštitut)
L3-2622 Biološki označevalci nastanka, napredovanja in odgovora na zdravljene bolezni povezanih z izpostavljenostjo azbestu 1. 9. 2020-31. 8. 2023prof. dr. Vita Dolžan, izr. prof. dr. Viljem Kovač
Z3-2651 Elektrokemoterapija kot in situ vakcinacija 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023asist. dr. Katja Uršič Valentinuzzi
J3-6793 (D) Novi pristopi radiosenzibilizacije tumorjev z gensko terapijo 1.7.2014 - 30.06.2017akad. prof. dr. Gregor Serša
J3-6796 (D) Translacijska onkologija: razvoj in validacija imunsko genske terapije z interleukinom-12 v kombinaciji s kirurgijo pri oralnih in kožnih tumorjih psov 1.7.2014 - 30.06.2017prof. dr. Maja Čemažar
J3-7272 (A) Metode ocenjevanja ključnih populacijskih kazalnikov preživetja bolnikov z rakom (temeljni raziskovalni projekt) 1.1.2016 - 31.12.2018prof. dr. Pohar Perme Maja (Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta), prof. dr. Vesna Zadnik (Onkološki inštitut)
J3-7372 (B) Molekularni označevalci raka pljuč in njim prilagojeno zdravljenje (temeljni raziskovalni projekt) 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018prof. dr. Tanja Čufer (Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik)/ doc. dr. Viljem Kovač (Onkološki inštitut)
J3-7460 Faktor modifikacije doze obsevanja ploščatoceličnega karcinoma ustnega žrela okuženega s človeškim virusom papiloma: raziskava in vitro in in vivo na tumorskem modelu laboratorijskih miši (temeljni raziskovalni projekt) 1.1.2016 - 31.12.2018prof. dr. Strojan Primož
L2-7550 Nano strukturirani vlaknasti materiali za ciljno depozicijo zdravilnih učinkovin, izdelani z electrospinningom (aplikativni raziskovalni projekt) 1.3.2016 - 28.2.2019prof. dr. Igor Emri /akad. prof. dr. Gregor Serša (Onkološki inštitut)
J1-8140 Endokrini in genotoksični potencial inhibitorjev proteinskih kinaz: pomen za tveganja za okolje in zdravje ljudi (temeljni raziskovalni projekt) 1.5.2017 - 30.4.2021prof. dr. Filipič Metka (Nacionalni inštitut za biologijo) / prof. dr. Maja Čemažar (Onkološki inštitut)
J3-8202 Spremljanje imunskega odziva v realnem času po in situ vakcinaciji z elektrokemoterapijo in pridruženo gensko terapijo z interlevkinom-12 (temeljni raziskovalni projekt) 1.5.2017 - 30.4.2021prof. dr. Maja Čemažar
L3-8203 Serumski, genetski in epigenetski označevalci tveganja za nastanek, napredovanja in odgovora na zdravljenje bolezni povezanih z izpostavljenostjo azbestu (aplikativni raziskovalni projekt) 1. 5. 2017 - 30.6.2020dr. Dolžan Vita (Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta)/ izr. prof. dr. Viljem Kovač (Onkološki inštitut)
Z3-8204 Vpletenost citosolnih senzorjev DNA v z obsevanjem sproženim učinkom bystander in abscopal (podoktorski raziskovalni projekt) 1.4.2018 - 31.3.2020dr. Tanja Jesenko
J3-8210 (C) Potencial nizkih, sub-terapevtskih odmerkov statinov in sartanov v primarni in sekundarni preventivi srčno-žilnih bolezni (temeljni raziskovalni projekt) 1. 5. 2017 - 30. 4. 2020dr. Šabovič Mirza (Univerzitetni klinični center Ljubljana)/ znan. svet. dr. Srdjan Novaković (Onkološki inštitut)
J4-8227 Preprečevanje rezistence tumorskih celic na antiproteazno terapijo z inhibitorji katepsina X. (temeljni raziskovalni projekt) 1.5.2017 - 30.4.2020prof. dr. Kos Janko (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo/IJS)/ akad. prof. dr. Gregor Serša (Onkološki inštitut)
J2-9225 Neinvazivna metoda za permeabilizacijo celične membrane s pulzirajočim elektromagnetnim poljem 1.7.2018 - 30.6.2021prof. dr. Damijan Miklavčič (Fakulteta za elektrotehniko) / akad. prof. dr. Gregor Serša (Onkološki inštitut)
J3-9269 Klinično farmakološki pristop k optimizaciji terapevtske koncentracije bleomicina za zdravljenje z elektrokemoterapijo 1.7.2018 - 30.6.2021akad. prof. dr. Serša Gregor
J5-9336 Priložnosti in nevarnosti spletnih zdravstvenih skupnosti za zdravstvo 1. 7. 2018 - 30. 6. 2022dr. Gregor Petrič / dr. Rok Petrič

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava