OI Ljubljana
Eng

Ocena zdravstvenih tveganj zaradi izpostavljenosti otrok virom nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih (EM) polj v Sloveniji

Program dela v našem projektu smo razdelili v 4 delovne sklope (DS) in delovne naloge (DN):

DS 1 – Zajem in priprava podatkov za analizo obstoječega zdravstvenega osebja, ki izvaja zdravljenje raka v Republiki Sloveniji

DS 2 - Analiza obstoječega zdravstvenega osebja za zdravljenje raka v RS

DS 3 – Določitev kadrovskih meril za pripravo projekcije zahtevanega zdravstvenega osebja za zdravljenje raka

DS 4 – Priprava projekcije zahtevanega zdravstvenega osebja za zdravljenje raka

Cilj našega projekta je oceniti kadrovske potrebe za izvajanje zdravljenja raka v Republiki Sloveniji.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava