OI Ljubljana
Eng

Stadiji rakavih obolenj

Naravni razvoj karcinomov, ki predstavljajo cca. 80 % vseh rakavih obolenj, večinoma sledi pravilu, da najprej vznikne lokalni tumor (T), ki se pozneje po mezgovnicah širi v bezgavke (N = nodus), po krvnih žilah pa lahko metastazira (M) tudi v druge oddaljene organe.

Na podlagi enovite in mednarodno sprejete klasifikacije TNM pri vsakem bolniku lahko ocenimo tako imenovani stadij bolezni, pri katerem na podlagi ocene lokalne (T), regionalne (N) in sistemske (M) razsežnosti ugotavljamo stopnjo napredovalosti obolenja.

Ocena stadija obolenja mora biti izvršena pred začetkom zdravljenja, pri čemer uporabljamo številne diagnostične preiskave. Uvrstitev v stadije omogoča izbiro najustreznejšega zdravljenja, posredno pa opredeljuje potek bolezni in omogoča primerjavo uspešnosti zdravljenja med različnimi ustanovami, regijami ali državami.

Pri nekaterih oblikah raka (npr. maligni melanom, možganski tumorji, maligni limfomi, otroški tumorji, sarkomi) način ocenjevanja po klasičnem TNM-sistemu ni povsem ustrezen in v takih primerih ocenjujemo stopnjo obolenja z nekoliko drugačnimi metodami.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava