OI Ljubljana
Eng

Nevladne organizacije

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije in revija Okno
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije postaja od ustanovitve leta 1986 z zdravstvenovzgojnimi in podpornimi programi nepogrešljivo pri obvladovanju raka. Vse bolj postaja podobno sodobnim gibanjem samopomoči, ki morajo zastopati in dokazovati najnujnejše potrebe bolnikov. Društvo s svojo pojavnostjo in medijsko odzivnostjo prispeva tudi k demistifikaciji raka.

Europa Donna – Slovensko združenje za boj proti raku dojk
Združenje Europa Donna od leta 1997 osvešča slovensko javnost o najpogostejši maligni bolezni žensk - raku dojk - ter stoji ob strani mnogim bolnicam in njihovim družinam. Povezuje se s strokovnimi inštitucijami, društvi in združenji v boju proti raku dojk. Glavni cilj slovenskega združenja je  vsem ženskam v Sloveniji zagotoviti enake možnosti in pogoje za zgodnje odkrivanje bolezni ter takojšnje učinkovito zdravljenje.

Europacolon Slovenija – združenje za boj proti raku debelega črevesa in danke

Združenje deluje kot neprofitna in neodvisna organizacija civilne družbe, namenjena predvsem pomoči bolnicam in bolnikom z rakom debelega črevesa in danke. Njihovo osnovno vodilo je preprečevati umiranje zaradi raka debelega črevesa in danke, izboljševati kakovost življenja bolnikov ter nuditi podporo vsem, ki jih ta bolezen kakor koli prizadeva.

Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo

Združenje L&L povezuje bolnike z limfomom, levkemijo, diseminiranim plazmocitomom, mielodisplastičnim sindromom in drugimi oblikami krvnih bolezni, svojce, prijatelje in zdravstvene strokovnjake. Prizadeva si za pravočasno odkrivanje bolezni, najsodobnejše oblike odkrivanja in zdravljenja bolezni, celostno obravnavo in oskrbo bolnika, za kakovostno življenje z boleznijo in po njej, za pomoč svojcem bolnikov ter za krepitev zdravja in zdrav način življenja.  Združenje L&L je dejavno na številnih področjih, ki so povezana z osveščanjem bolnikov, svojcev, strokovnjakov in širše javnosti. Zastopa interese bolnikov in svojcev, pripravlja različne brezplačne informativne publikacije, organizira informativne dneve, posvetovalnice s strokovnjakom, delavnice in okrogle mize, nacionalne kampanje osveščanja ter aktivno sodeluje v različnih posvetovalnih organih. Povezuje se z domačimi in tujimi organizacijami bolnikov ter aktivno sodeluje v številnih mednarodnih projektih v dobro bolnikov. Spletna stran: www.limfom-levkemija.org in www.najboljsanovica.si.

Zavod za izboljševanje kvalitete življenja – Med. Over. Net.

Zavod Med.Over.Net se ukvarja z delom na področju izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva. Namen zavoda je pomagati ljudem in drugim organizacijam pri doseganju izboljšanja kvalitete življenje z organizacijo raznih izobraževalnih prireditev in izdajanjem ter založništvom strokovnih in informativnih publikacij. Zavod se povezuje s strokovnjaki z različnih področij in zainteresirani javnosti ponuja tudi strokovno svetovanje za izboljšanje njihove kvalitete življenja.

Zveza slovenskih društev za boj proti raku
Slovensko društvo za boj proti raku, ki danes združuje enajst regijskih društev je bilo ustanovljeno aprila 1970, z namenom prosvetljevati slovensko laično in zdravstveno javnost o raku. Združenjeje je 4. marca 1991 pristopilo k programu Evropa 2000 in rak in izdelalo in sprejelo program Slovenija 2000 in rak s ciljem zmanjšati zbolevnost in umrljivost za rakom. 11. aprila 2000 je Združenje skupaj z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za šolstvo in šport, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, Onkološkim inštitutom, Inštitutom za varovanje zdravja in Rdečim križem sprejelo nov desetletni program, ki temelji na 11. dobrih nasvetih.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava