OI Ljubljana
Eng

Nevladne organizacije

Združenje ONKO NET 

Združenje slovenskih organizacij bolnikov z rakom ONKO NET ali krajše Združenje ONKO NET so leta 2016 ustanovile štiri slovenske organizacije bolnikov z rakom, ki so prepoznale potrebo in pomen tesnejšega sodelovanja in formalnega povezovanja različnih organizacij, ki zastopajo onkološke bolnike, saj lahko združeni lažje in uspešneje udejanjajo skupne interese vseh bolnikov z rakom.

Zato so po letih tesnega neformalnega sodelovanja ustanovili prostovoljno, nevladno, samostojno in nepridobitno združenje, katerega osrednja naloga je opravljanje nalog skupnega pomena na področjih zdravstva, socialnega varstva in izobraževanja, boljša zastopanost skupnih in posamičnih interesov in učinkovito uveljavljanje različnih in večplastnih pravic bolnikov z rakom.

Ustanovne članice Združenja ONKO NET so: Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo L&L, Slovensko združenje za boj proti raku dojk Europa Donna, ustanova Mali vitez in Društvo za boj proti raku in drugim kroničnim boleznim ko - RAK.si. V nadaljevanju so se Združenju ONKO NET pridružili še Združenje za boj proti raku debelega črevesa in danke EuropaColon, Društvo OnkoMan in Društvo onkoloških bolnikov Slovenije.

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije in revija Okno

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije postaja od ustanovitve leta 1986 z zdravstvenovzgojnimi in podpornimi programi nepogrešljivo pri obvladovanju raka. Vse bolj postaja podobno sodobnim gibanjem samopomoči, ki morajo zastopati in dokazovati najnujnejše potrebe bolnikov. Društvo s svojo pojavnostjo in medijsko odzivnostjo prispeva tudi k demistifikaciji raka.

Europa Donna – Slovensko združenje za boj proti raku dojk

Združenje Europa Donna od leta 1997 osvešča slovensko javnost o najpogostejši maligni bolezni žensk - raku dojk - ter stoji ob strani mnogim bolnicam in njihovim družinam. Povezuje se s strokovnimi inštitucijami, društvi in združenji v boju proti raku dojk. Glavni cilj slovenskega združenja je  vsem ženskam v Sloveniji zagotoviti enake možnosti in pogoje za zgodnje odkrivanje bolezni ter takojšnje učinkovito zdravljenje.

Europacolon Slovenija – združenje za boj proti raku debelega črevesa in danke

Združenje deluje kot neprofitna in neodvisna organizacija civilne družbe, namenjena predvsem pomoči bolnicam in bolnikom z rakom debelega črevesa in danke. Njihovo osnovno vodilo je preprečevati umiranje zaradi raka debelega črevesa in danke, izboljševati kakovost življenja bolnikov ter nuditi podporo vsem, ki jih ta bolezen kakor koli prizadeva.

Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo

Združenje L&L povezuje bolnike z limfomom, levkemijo, diseminiranim plazmocitomom, mielodisplastičnim sindromom in drugimi oblikami krvnih bolezni, svojce, prijatelje in zdravstvene strokovnjake. Prizadeva si za pravočasno odkrivanje bolezni, najsodobnejše oblike odkrivanja in zdravljenja bolezni, celostno obravnavo in oskrbo bolnika, za kakovostno življenje z boleznijo in po njej, za pomoč svojcem bolnikov ter za krepitev zdravja in zdrav način življenja.  Združenje L&L je dejavno na številnih področjih, ki so povezana z osveščanjem bolnikov, svojcev, strokovnjakov in širše javnosti. Zastopa interese bolnikov in svojcev, pripravlja različne brezplačne informativne publikacije, organizira informativne dneve, posvetovalnice s strokovnjakom, delavnice in okrogle mize, nacionalne kampanje osveščanja ter aktivno sodeluje v različnih posvetovalnih organih. Povezuje se z domačimi in tujimi organizacijami bolnikov ter aktivno sodeluje v številnih mednarodnih projektih v dobro bolnikov. Spletna stran: www.limfom-levkemija.org in www.najboljsanovica.si.

Slovensko društvo Hospic

Slovensko društvo Hospic je nevladna, neprofitna humanitarna organizacija, ustanovljena junija 1995. Osnovni program društva je oskrba hudo bolnih/ljudi z napredovalo kronično boleznijo v zaključni fazi in njihovih svojcev na domu, slednjih tudi v procesu žalovanja. Prizadevajo si, da bi – tako kot rojstvo – tudi smrt postala naravni element živega, s tem pa naraven tudi odnos do umiranja in žalovanja v slovenski družbi.

Zveza slovenskih društev za boj proti raku

Zveza slovenskih društev za boj proti raku je z 11 regijskimi društvi med nevladnimi organizacijami najstarejši in najpomembnejši nosilec preventive na področju raka. Slovensko društvo za boj proti raku je bilo ustanovljeno 1. aprila 1971 na pobudo prof. dr. Božene Ravnihar, dolgoletne direktorice Onkološkega inštituta Ljubljana. Namen društva je bil osveščati prebivalstvo o raku, prvih znakih te bolezni in o zdravem načinu življenja, s čimer je mogoče zmanjšati obolevnost in posredno tudi umrljivost za rakom. Že takrat smelo zastavljen program nadaljujejo s širjenjem tega izročila.

Aprila leta 1984 so se društva, ki so bila ustanovljena po Sloveniji, povezala v Zvezo slovenskih društev za boj proti raku. Danes je v Zvezo vključenih 11 društev po vsej Sloveniji. Delujejo v javnem interesu za vse državljane, ne glede na to, ali so člani ali ne, in imajo status humanitarne organizacije.

Ustanova Mali vitez

Ustanova Mali vitez, fundacija za pomoč mladim, ozdravljenim od raka je dobrodelna ustanova in je pravna oseba zasebnega prava. V skladu z določbami Zakona o ustanovah jo je leta 1996 ustanovila prof. dr. Berta Jereb, dr. med. Na področju Republike Slovenije je edina nevladna organizacija, ki posveča svoje aktivnosti mladim po njihovi ozdravitvi. Zajema vse mlade na področju Republike Slovenije, ki so v otroštvu preboleli raka in so starejši od 18 let. Tem mladim skozi svoje programe nudi fizično in psihično rehabilitacijo.
 

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije

Poslanstvo društva se je od prvotnih iskrenih idej o druženju med sobolniki, medsebojni pomoči, nesebičnem sodelovanju v procesu zdravljenja bolnikov, informiranju o bolezni in stalni dostopnosti za bolnike ter njihove svojce dopolnilo in postalo nepogrešljiv člen v procesu zdravljenja. Društvo ima veliko vlogo pri ozaveščanju bolnikov, kot tudi širše javnosti o bolezni, s svojimi posebnimi socialnimi programi pa nesebično vstopa v procese delovne, zdravstvene, socialne in finančne rehabilitacije bolnika kot njegove družine v času zdravljenja in po njem.

Onkoman - slovensko onkološko društvo za moške

Je prvo društvo v Sloveniji, ki je prvenstveno namenjeno moškim. To pa ne pomeni, da so člani lahko »samo« moški, ampak tudi družinski člani, prijatelji, strokovnjaki z različnih področij, ter vsi ljudje dobre volje, ki so pripravljeni pomagati. Medicina danes vse bolj napreduje, zato smo dnevno soočeni z novostmi, ki jih težko dohajamo. V društvu se zavedajo, da moramo v korak s časom, zato bodo ozaveščali na drugačen, bolj provokativni način, ki bo moške in Slovence nasploh premaknil v njihovem razmišljanju.
 

Društvo ko-RAK.si 

Društvo usklajuje interese ter oblikuje in predlaga programe za preventivno dejavnost na področju boja proti raku.Pri tem svojo dejavnost oblikuje v skladu z načrtom zdravstvenega varstva in doktrino Onkološkega inštituta v Republiki Sloveniji ter programom Zveze slovenskih društev za boj proti raku. Pri izvrševanju nalog sodeluje in usklajuje svoje dejavnosti s sorodnimi društvi in specializiranimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini. Za uresničevanje ciljev sodeluje z vsemi organizacijami in institucijami, ki imajo v svojih programih zdravstveno-vzgojno in izobraževalno dejavnost v smislu izboljšanja zdravstvene kulture. 

Društvo uroloških bolnikov Slovenije

Društvo uroloških bolnikov Slovenije  je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje uroloških bolnikov, njihovih svojcev, zdravstvenih strokovnjakov in vseh, ki so zainteresirani za reševanje težav na področju bolezni sečil ali so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem. Namen društva je prispevati k uspešnemu zdravljenju in celostni rehabilitaciji uroloških bolnikov, nenehno skrbeti za izboljšanje pogojev zdravljenja, v zvezi s tem razvijati prostovoljno delo in samopomoč, širiti znanje o boleznih sečil in ozaveščati bolnike o njihovih pravicah.
 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava