OI Ljubljana
Eng

Predstavitev poslovnih rezultatov Onkološkega inštituta Ljubljana za leto 2020

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV2020
  
PRIHODKI OD ZDRAVSTVENIH STORITEV139.866.852
DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH SREDSTEV1.726.065
OSTALA REALIZACIJA10.723.941
FINANČNI PRIHODKI878
DRUGI PRIHODKI11.661
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI210
SKUPAJ PRIHODKI152.329.607
  
STROŠKI MATERIALA74.417.975
STROŠKI STORITEV16.626.668
AMORTIZACIJA8.729.789
REZERVACIJE0
STROŠKI DELA51.270.554
DRUGI STROŠKI536.496
FINANČNI ODHODKI18.016
DRUGI ODHODKI351.960
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI295
SKUPAJ ODHODKI151.951.753
  
REZULTAT377.854
POVPREČNO ŠT.DELAVCEV IZ UR1.187
POVPREČNO ŠT.DELAVCEV PO STANJU KONEC MESECA1.137

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava