OI Ljubljana
Eng

Predstavitev poslovnih rezultatov Onkološkega inštituta Ljubljana za leto 2022

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV2022
  
PRIHODKI OD ZDRAVSTVENIH STORITEV165.239.464
DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH SREDSTEV2.286.449
OSTALA REALIZACIJA2.271.853
FINANČNI PRIHODKI108.340
DRUGI PRIHODKI25.171
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI0
SKUPAJ PRIHODKI169.931.277
  
STROŠKI MATERIALA84.574.585
STROŠKI STORITEV18.698.589
AMORTIZACIJA9.344.174
REZERVACIJE0
STROŠKI DELA51.300.237
DRUGI STROŠKI616.683
FINANČNI ODHODKI272
DRUGI ODHODKI1.192
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI72.312
SKUPAJ ODHODKI164.608.317
  
REZULTAT5.307.051
POVPREČNO ŠT.DELAVCEV IZ UR1250,6
POVPREČNO ŠT.DELAVCEV PO STANJU KONEC MESECA1278

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava