OI Ljubljana
Eng

Visokošolski učitelji in asistenti

V raziskovalno in izobraževalno dejavnost Onkološkega inštituta so vključeni zdravniki in medicinske sestre ter zdravstveni sodelavci raziskovalci.

Med njimi je 78 doktorjev znanosti in 37 magistrov znanosti. Mnogi so pridobili tudi naziv visokošolskega učitelja ali asistenta na eni od slovenskih univerz. Vključeni so v izobraževalne programe Univerze v Ljubljani, na dodiplomskem in podiplomskem študiju, kot tudi Univerze v Mariboru, Politehnike v Novi Gorici in Univerze na Primorskem.

 

Član SAZU

 • akad. dr. Lamovec Janez, dr. med., redni član (podjemna pogodba, upokojenec)
 • prof. dr. Serša Gregor, univ. dipl. biol., izredni član

 

Redni profesorji

 • dr. Bešić Nikola, dr. med.
 • dr. Hočevar Marko, dr. med.
 • dr. Jezeršek Novaković Barbara, dr. med.
 • dr. Čemažar Maja, univ. dipl. biol.
 • dr. Serša Gregor, univ. dipl. biol.
 • dr. Snoj Marko, dr. med., svet.
 • dr. Strojan Primož, dr. med.
 • dr. Zakotnik Branko, dr. med.

 

Znanstveni svetniki

 • dr. Čemažar Maja, univ. dipl. biol.
 • dr. Jezeršek Novaković Barbara, dr. med.
 • dr. Novaković Srdjan, univ. dipl. biol.

 

Izredni profesorji

 • dr. Kloboves-Prevodnik Veronika, dr. med.
 • dr. Kovač Viljem, dr. med.
 • dr. Ocvirk Janja, dr. med.
 • dr. Oblak Irena, dr. med.
 • dr. Velenik Vaneja, dr. med.
 • dr. Zadnik Vesna, dr. med.
 • dr. Žgajnar Janez, dr. med.

Višji znanstveni sodelavci

 • dr. Kamenšek Urška, univ. dipl. biol.
 • dr. Kranjc Brezar Simona, univ. dipl. biol.

 

Docenti

 • dr. But Hadžić Jasna, dr. med.
 • dr. Grašič Kuhar Cvetka, dr. med.
 • dr. Krajc Mateja, dr. med.
 • dr. Matos Erika, dr. med.
 • dr. Marolt Mušič Maja, dr. med.
 • dr. Marinko Tanja, dr. med.
 • dr. Perhavec Andraž, dr. med.
 • dr. Perić Barbara, dr. med.
 • dr. Peterlin Primož, univ. dipl. fiz.
 • dr. Pohar-Marinšek Živa, dr. med.
 • dr. Potočnik Iztok, dr. med.
 • dr. Reberšek Martina, dr. med.
 • dr. Rotovnik Kozjek Nada, dr. med.
 • dr. Stanič Karmen, dr. med.
 • dr. Šeruga Boštjan, dr. med.
 • dr. Šegedin Barbara, dr. med.
 • dr. Škof Erik, dr. med.
 • dr. Vrankar Martina, dr. med.
 • dr. Zadravec Zaletel Lorna, dr. med.
 • dr. Žagar Ivana, dr. med.

 

Znanstveni sodelavci

 • dr. Todorović Vesna, univ. dipl. biokem.
 • dr. Tanja Jesenko, univ. dipl. biokem.

 

Asistenti

 • dr. Bošnjak Maša, mag. farm.
 • Bernot Marjana, dipl. m. s., univ. dipl. org.
 • dr. Casar Božidar, univ. dipl. fiz.
 • dr. Contreras Bandres Juan Antonio, univ. dipl. kem.
 • dr. Devjak Rok, dr. med.
 • dr. Dolinšek Tanja, univ. dipl. biokem.
 • Eberl Andreja, mag. farm. spec.
 • dr. Edhemović Ibrahim, dr. med.
 • Eržen Jakšič Romana, dr. med.
 • mag. Felicijan Ana, dr. med.
 • Fortuna Lužar Marijana, mag. farm. spec.
 • Gornjec Andreja, dr. med.
 • dr. Grabec Daša, univ. dipl. fiz.
 • Grgić Marina, univ. dipl. biokem.
 • dr. Grošelj Blaž, dr. med.
 • dr. Gugić Jasenka, dr. med.
 • Jarm Katja, dr. med.
 • Jašič Vesna, mag. zdr. neg.
 • Jerman Tine, mag. družb. inf.
 • Jezeršek Sandra, dr. med.
 • Kompan Tomaž, dr. med.
 • dr. Kos Špela, mag. farm.
 • Kovačevič Mina, mag. farm. spec.
 • dr. Lampreht Tratar Urša, dr. vet. med.
 • Macanović Minka, mag. zdr. neg.
 • dr. Mencinger Marina, dr. med.
 • Mendez Carot Ingacio, univ. dipl. fiz., spec.
 • dr. Merlo Sebastjan, dr. med.
 • mag. Mesti Tanja, dr. med.
 • Miceska Simona, mag. mol. funkc. biol.
 • Oklješa Lukić Aleksandra, dipl. inž. rad., mag. zdr.-soc. ma.
 • Ovčariček Tanja, dr. med.
 • Peklaj Eva, univ. dipl. inž. živil. tehnol. 
 • dr. Petrič Rok, dr. med.
 • dr. Pilko Gašper, dr. med.
 • Plavc Gaber, dr. med.
 • dr. Prevc Ajda, mag. funkc. biol.
 • dr. Rožman Samo, mag. farm. spec.
 • Savarin Monika, mag. mol. biol.
 • dr. Slabe Nina, dr. med.
 • Sonc Monika, mag. farm. spec.
 • Starešinič Barbara, mag. mol. funk. biol.
 • dr. Stražišar Branka, dr. med.
 • Šljivić Željko, mag. inž. rad. tehnol.
 • Tavčar Petra, mag. farm. spec.
 • dr. Todorović Vesna, univ. dipl. biokem.
 • Uhan Kastelic Simona, dipl. inž. lab. biomed.
 • dr. Uršič Katja, mol. funk. biol.
 • Virant Igor, mag. farm. spec.
 • mag. Vojvodić Ilija, univ. dipl. inž. el.

  

Višji predavatelji

 • mag. Škufca Smrdel Andreja Cirila, univ. dipl. psih.

 

Predavatelji

 • Zdravniki
  • Benedik Jernej, dr. med.
  • Jančar Janez, dr. med. (podjemna pogodba, upokojenec)
 • Medicinske sestre
  • Pečnik Tjaša, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.
  • Lokajner Gordana, dipl. m. s., univ. dipl. org.
  • Bernot Marjana, dipl. m. s., univ. dipl. org.
  • Škrbina Vanja, dipl. m.s., mag. zdr. neg.

 

 

© 2019 - Institute of Oncology Ljubljana