OI Ljubljana
Eng

Visokošolski učitelji in asistenti

V raziskovalno in izobraževalno dejavnost Onkološkega inštituta so vključeni zdravniki in medicinske sestre ter zdravstveni sodelavci raziskovalci.

Med njimi je 78 doktorjev znanosti in 37 magistrov znanosti. Mnogi so pridobili tudi naziv visokošolskega učitelja ali asistenta na eni od slovenskih univerz. Vključeni so v izobraževalne programe Univerze v Ljubljani, na dodiplomskem in podiplomskem študiju, kot tudi Univerze v Mariboru, Politehnike v Novi Gorici in Univerze na Primorskem.

 

Član SAZU

 • akad. dr. Lamovec Janez, dr. med., redni član (podjemna pogodba, upokojenec)
 • prof. dr. Serša Gregor, univ. dipl. biol., redni član

 

Redni profesorji

 • dr. Bešić Nikola, dr. med.
 • dr. Hočevar Marko, dr. med.
 • dr. Jezeršek Novaković Barbara, dr. med.
 • dr. Čemažar Maja, univ. dipl. biol.
 • dr. Janja Ocvirk, dr. med.
 • dr. Serša Gregor, univ. dipl. biol.
 • dr. Snoj Marko, dr. med.
 • dr. Strojan Primož, dr. med.
 • dr. Zadnik Vesna, dr. med.
 • dr. Zakotnik Branko, dr. med.
 • dr. Žgajnar Janez, dr. med.

 

Znanstveni svetniki

 • dr. Čemažar Maja, univ. dipl. biol.
 • dr. Jezeršek Novaković Barbara, dr. med.
 • dr. Novaković Srdjan, univ. dipl. biol.
 • dr. Snoj Marko, dr. med.

 

Izredni profesorji

 • dr. Kloboves-Prevodnik Veronika, dr. med.
 • dr. Kovač Viljem, dr. med.
 • dr. Oblak Irena, dr. med.
 • dr. Petrič Primož, dr. med.
 • dr. Rotovnik Kozjek Nada, dr. med.
 • dr. Šeruga Boštjan, dr. med.
 • dr. Velenik Vaneja, dr. med.

Višji znanstveni sodelavci

 • dr. Kamenšek Urška, univ. dipl. biol.
 • dr. Kranjc Brezar Simona, univ. dipl. biol.

 

Docenti

 • dr. But Hadžić Jasna, dr. med.
 • dr. Casar Božidar, univ. dipl. fiz.
 • dr. Edhemović Ibrahim, dr. med.
 • dr. Grašič Kuhar Cvetka, dr. med.
 • dr. Krajc Mateja, dr. med.
 • dr. Matos Erika, dr. med.
 • dr. Marolt Mušič Maja, dr. med.
 • dr. Marinko Tanja, dr. med.
 • dr. Mesti Tanja, dr. med.
 • dr. Perhavec Andraž, dr. med.
 • dr. Perić Barbara, dr. med.
 • dr. Peterlin Primož, univ. dipl. fiz.
 • dr. Petrič Rok, dr. med.
 • dr. Pilko Gašper, dr. med.
 • dr. Potočnik Iztok, dr. med.
 • dr. Rajer Mirjana, dr. med.
 • dr. Reberšek Martina, dr. med.
 • dr. Smrdel Uroš, dr. med.
 • dr. Stanič Karmen, dr. med.
 • dr. Šegedin Barbara, dr. med.
 • dr. Škof Erik, dr. med.
 • dr. Vrankar Martina, dr. med.
 • dr. Zadravec Zaletel Lorna, dr. med.
 • dr. Zobec Logar Helena Barbara, dr. med.
 • dr. Žagar Ivana, dr. med.

 

Znanstveni sodelavci

 • dr. Todorović Vesna, univ. dipl. biokem.
 • dr. Tanja Jesenko, univ. dipl. biokem.
 • dr. Žager Marciuš Valerija, univ. dipl. org., dipl. inž. rad.

 

Asistenti

 • dr. Bošnjak Maša, mag. farm.
 • Bernot Marjana, dipl. m. s., univ. dipl. org.
 • dr. Contreras Bandres Juan Antonio, univ. dipl. kem.
 • dr. Devjak Rok, dr. med.
 • dr. Dolinšek Tanja, univ. dipl. biokem.
 • Eberl Andreja, mag. farm. spec.
 • Eržen Jakšič Romana, dr. med.
 • mag. Felicijan Ana, dr. med.
 • Fortuna Lužar Marijana, mag. farm. spec.
 • Gornjec Andreja, dr. med.
 • dr. Grabec Daša, univ. dipl. fiz.
 • Grgić Marina, univ. dipl. biokem.
 • dr. Grošelj Blaž, dr. med.
 • dr. Gugić Jasenka, dr. med.
 • Jarm Katja, dr. med.
 • Jašič Vesna, mag. zdr. neg.
 • Jerman Tine, mag. družb. inf.
 • Jezeršek Sandra, dr. med.
 • Kompan Tomaž, dr. med.
 • dr. Kos Špela, mag. farm.
 • Kovačevič Mina, mag. farm. spec.
 • dr. Lampreht Tratar Urša, dr. vet. med.
 • Macanović Minka, mag. zdr. neg.
 • dr. Mencinger Marina, dr. med.
 • Mendez Carot Ingacio, univ. dipl. fiz., spec.
 • dr. Merlo Sebastjan, dr. med.
 • Miceska Simona, mag. mol. funkc. biol.
 • Oklješa Lukić Aleksandra, dipl. inž. rad., mag. zdr.-soc. ma.
 • Ovčariček Tanja, dr. med.
 • Peklaj Eva, univ. dipl. inž. živil. tehnol. 
 • Plavc Gaber, dr. med.
 • dr. Prevc Ajda, mag. funkc. biol.
 • dr. Rožman Samo, mag. farm. spec.
 • Savarin Monika, mag. mol. biol.
 • dr. Slabe Nina, dr. med.
 • Sonc Monika, mag. farm. spec.
 • Starešinič Barbara, mag. mol. funk. biol.
 • dr. Stražišar Branka, dr. med.
 • Šljivić Željko, mag. inž. rad. tehnol.
 • Tavčar Petra, mag. farm. spec.
 • dr. Todorović Vesna, univ. dipl. biokem.
 • Uhan Kastelic Simona, dipl. inž. lab. biomed.
 • dr. Uršič Katja, mol. funk. biol.
 • Virant Igor, mag. farm. spec.
 • mag. Vojvodić Ilija, univ. dipl. inž. el.

  

Višji predavatelji

 • mag. Škufca Smrdel Andreja Cirila, univ. dipl. psih.
 • dr. Žager Marciuš Valerija, univ. dipl. org., dipl. inž. rad.

 

Predavatelji

 • Zdravniki
  • Benedik Jernej, dr. med.
  • Jančar Janez, dr. med. (podjemna pogodba, upokojenec)
 • Medicinske sestre
  • Pečnik Tjaša, viš. med. ses., prof. zdr. vzg.
  • Lokajner Gordana, dipl. m. s., univ. dipl. org.
  • Bernot Marjana, dipl. m. s., univ. dipl. org.
  • Škrbina Vanja, dipl. m.s., mag. zdr. neg.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava