OI Ljubljana
Eng

Onkoskop

ONKOskop je interni časopis Onkološkega inštituta Ljubljana. Osrednji namen časopisa je izboljšati informiranje med vsemi zaposlenimi. S svojo vsebino približa dogajanje na oddelkih inštituta, ki ga s prostim očesom mogoče ne opazimo. V njem najdemo informacije, kaj se dogaja na oddelkih, kakšne so novosti v delovanju inštituta ali drugje v slovenskem zdravstvu, kdo nas je obiskal, katera izobraževanja smo organizirali, kako kakovostno opravljamo svoje delo, kateri sodelavec je dobil nov akademski ali znanstveni naziv… in podobno. Želimo vam prijetno branje!

Onkoskop, 23 junij 2024

SPOZNAJMO SE: Oddelek za psihoonkologijo AKTUALNO: Dan medicinskih sester, 1. slavnostni dogodek razglasitve novih doktorantov, 18. evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu, 41. slovenski teden boja proti raku, Svetovni dan boja proti raku INFO-TOČKA: Spodbujanje zdravja in obvladovanje stresa na delovnem mestu, Obisk prve generacije štipendistov OI KAKOVOST IN VARNOST: Osnove kakovosti in varnosti na OI ONKOZNANJE: Prvi univerzitetni učbenik Klinično raziskovanje v onkologiji, Izjemen uspeh na kongresu ASCO, 1. slovensko strokovno srečanje o mladostnikih in mladih odraslih z rakom, 35. Onkološki vikend, Državno priznanje dr. Maji Primic Žakelj, Nova sestava RSK za onkologijo, Prešernove nagrade, ESMO izpit opravili vsi specializanti ZLATA STRAN: 40 let Oddelka za psihoonkologijo  Več >
 

Onkoskop, 22 december 2023

SPOZNAJMO SE: 20 let Državnega programaZORA AKTUALNO: 70 let Oddelka za patologijo, Rak v Sloveniji v (covidnem) letu 2020, 5. slovenski kongres paliativne oskrbe, Svetovni dan limfomov, Pogosta vprašanja na spletnem mestu OI INFO-TOČKA: Revija Onkologija prvič uvrščena v Poročilo o citiranju revij JCR s kazalnikom citiranosti revije JCI in z dejavnikom vpliva revije JIF; Stres na delovnem mestu in sindrom izgorelosti KAKOVOST IN VARNOST: Poročilo o doseženih obveznih kazalnikih kakovosti ONKOZNANJE: Konferenca ICCN 2023: Gradimo boljšo prihodnost onkološke zdravstvene nege, Poročilo o pedagoškem in strokovnem gostovanju na Karolinskem inštitutu na Švedskem, Dnevi odprtih vrat presejalnih programov ZLATA STRAN: 15 let Oddelka za klinično prehrano Več >

Onkoskop, 21 september 2023

SPOZNAJMO SE: Oddelek za patologijo AKTUALNO: OI obiskala evropska komisarka za zdravje Stella Kyriakides in direktor WHO za Evropo Hans Kluge; 15 let programa DORA; Dan medicinskih sester; Blazno resno o HPV INFO-TOČKA: Pomen čustev v komunikaciji; Stres na delovnem mestu; Štipendije OI KAKOVOST IN VARNOST: Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu 2023-2031 ONKOZNANJE: OI sodeloval v mednarodnih raziskavah OligoCare in Positive; Izsledki raziskave OREH; Srečanje DPOR z društvi onkoloških bolnikov; Temeljni postopki oživljanja ZLATA STRAN: 70 let Oddelka za patologijoVeč >

Onkoskop, 20 april 2023

SPOZNAJMO SE: Klicni center OI; AKTUALNO: Sproščanje ukrepov proti covid-19; Nov Sektor presejalnih programov in klinične genetike; 40. slovenski teden boja proti raku; INFO-TOČKA: Pravilnik o znanstvenoraziskovalni dejavnosti na OI; Oddajanje zahtevkov za naročilo blaga in storitev; Preprečevanje nasilja nad zaposlenimi na OI; Ergonomija na delovnem mestu; Vpeljava sistema Kadris KAKOVOST IN VARNOST: Program in letni načrt; Organizacijska klima 2022; Postopek identifikacije in prepoznave bolnika na OI; ONKOZNANJE: Zdravstveno svetovanje na daljavo; Obisk inštituta Karolinska na Švedskem; Strokovno srečanje o novih priporočilih EU za presejalne programe za raka; NEURADNO: Zelene rastline za sproščeno delovno okolje Več >

Onkoskop, 19 december 2022

AKTUALNO: Pogovor z novim generalnim direktorjem OI; Obisk predsednika Vlade RS in ministra za zdravje; Sprejet akcijski načrt Strategije OI 2021−2026; Evropska komisija s predlogom o posodobljeni politiki presejalnih programov za raka; INFO-TOČKA: OI sprejel pravilnik o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti; KAKOVOST IN VARNOST: Kultura varnosti na OI; ONKOZNANJE: Naši strokovni dosežki: Citopatološki oddelek praznoval 70 let; Podatki Registra raka za leto 2019 dostopni na portalu SLORA; Program DORA vključen v pilotiranje akreditacije Evropske komisije; Utrinki s strokovnih srečanj: 34. Onkološki vikend – Konferenca o raku dojk; 12. Zorin dan; Priloga: Objava strokovnih dosežkov OI 2019−2022; NEURADNO: Team building: septembrski pohod na Krim; Praznični recept; DODATEK: Strategija OI 2021–2026 Več >

Onkoskop, 18 junij 2022

SPOZNAJMO SE: Kadrovska služba; AKTUALNO: OI dobil zeleno luč za izgradnjo novih prostorov; Zbolevnost za kožnim melanomom se vsako leto povečuje; Podeljena priznanja v zdravstveni negi; Nova sobna kolesa na Oddelku za limfome; INFO-TOČKA: Spremembe in dopolnitve Statuta OI; Delovna uspešnost v javnem sektorju; Promocija zdravja na delovnem mestu: Poletje – čas za psihično zavetje KAKOVOST IN VARNOST: OI pridobil akreditacijo OECI Cancer Center ONKOZNANJE: Naši strokovni dosežki: Posvetovalnica onkološke zdravstvene nege; Onkološki inštitut prejel nagrado Prizma; Utrinki s strokovnih srečanj: 7. kongres preventivne medicine; Strokovno srečanje »Novosti na področju radioterapije in radiobiologije: od raziskav do klinike« NEURADNO: Nasvet za izlet: Na Prisojnik po Kopiščarjevi poti; Zdravo v poletje Več >

Onkoskop, 17 april 2022

SPOZNAJMO SE: Nadzorna triažna točka AKTUALNO: Nov Državni program obvladovanja raka v upravljanje OI; Spominski znak za požrtvovalnost v času epidemije prejeli številni zaposleni; Obisk ministrice za izobraževanje, znanost in šport; Obisk ministra za zdravje; Teden boja proti raku INFO-TOČKA: Kotiček za informatiko: Zamenjava bolnišničnega informacijskega sistema; Pravni kotiček: Nov Pravilnik o pritožbenih poteh KAKOVOST IN VARNOST: Higiena rok ONKOZNANJE: Konferenca GENTURIS; 4. šola DORE; Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu; Izobraževalni film o zdravljenju kožnega melanoma; prof. dr. Vesna Zadnik prejemnica Zoisovega priznanja NEURADNO: Nasvet za izlet: Planina Zajamniki Več >

Onkoskop, 16 december 2021

SPOZNAJMO SE: Intervju z Zlatko Mavrič; Oddelek pod lupo: Zdravstvena nega v intenzivni terapiji EPIDEMIJA COVID-19: Dolgi covid ali kakšne so posledice po preboleli bolezni COVID-19 AKTUALNO: Spletna platforma Onkovid; Mobilna paliativna enota OI INFO- TOČKA: Kadrovski kotiček: Delo na domu KAKOVOST IN VARNOST: Akreditacija OECI ONKOZNANJE: 11. Zorin dan in osvetlitev slovenskih znamenitosti v turkizni barvi; 4. slovenski kongres paliativne oskrbe; OI odobrena prva klinična študija za preizkušanje genskega zdravila za zdravljenje raka; Novo gensko zdravilo za zdravljenje raka NEURADNO: Nasvet za izlet: Pogačnikov dom na Kriških podih; Praznični recepti  Več >

Onkoskop 15, september 2021

EPIDEMIJA COVID-19: Učinkovita cepljenja proti COVID-19 v času novih različic; Celjenje proti COVID-19 – bolniki nam zaupajo AKTUALNO: Intervju z generalno direktorico OI Andrejo Uštar; Brezplačni prevoz s  Klinko Kavalirjem; Mednarodni dan medicinskih sester; Strokovna knjižnica: Nepoštene prakse v akademsko-raziskovalnemu okolju; INFO-TOČKA: Pravila virtualnega sestanka; Kadrovski kotiček: Pravilnik o delovnem času KAKOVOST IN VARNOST: Akreditacija OECI ONKOZNANJE: Preživetje bolnikov z rakom v Sloveniji; 33. Onkološki vikend; Evropski teden boja proti raku; NEURADNO: Barbara Perić ambasadorka gibanja adijoplastenka.si; Nasvet za izlet: Štirje vrhovi kraškega roba; Zlata stran: Širitve prostorov OI skozi čas  Več >

Onkoskop, 14 april 2021

EPIDEMIJA COVID-19: Cepljenje zaposlenih; O posledicah prebolele bolezni COVID-19 AKTUALNO: Slovenski teden boja proti raku 2021; Poročilo o organizacijski klimi 2020; INFO-TOČKA: Promocija zdravja: Tibetanske vaje za gibčno telo KAKOVOST IN VARNOST: Pristopili smo k akreditaciji OECI ONKOZNANJE: Prospektivne randomizirane raziskave pri bolnikih s ploščatoceličnim karcinomom v področju glave in vratu - plod slovenskega znanja; Celostna rehabilitacija bolnikov za večjo kakovost življenja; Nova knjižica Kaj je dedni rak?; Prva šola DORE NEURADNO: Nasvet za izlet: Menina Planina; Zlata stran: Iz arhivskega fotogradiva OI 

Več >

Onkoskop, 13 december 2020

EPIDEMIJA COVID-19: OI trdnjava zaščite tudi v drugem valu AKTUALNO: Vodstvene spremembe na OI; Pogovor z novo vodjo programa DORA mag. Hertl; Cepljenje proti gripi; Nov model plačevanja molekularnogenetske diagnostike; Kako se spoprijeti z okužbami med sodelavci INFO-TOČKA: Kotiček za komunikacijo: Zadovoljni ljudje imajo boljši imunski sistem KAKOVOST IN VARNOST: Tehnološki vidik bolnišnične farmacije ONKOZNANJE: Register raka RS praznuje 70 let; 10. Zorin dan NEURADNO: Nasvet za izlet: Krn; Donatorji podpirajo OI ZLATA STRAN: 70 let Registra raka v sliki

Več >

Onkoskop, 12 julij 2020

EPIDEMIJA COVID-19: Delovanje OI med epidemijo novega koronavirusa AKTUALNO: Vodstvene spremembe na OI; Evropski teden boja proti raku; Promocija zdravja: Sedeče delo INFO-TOČKA: Kotiček za komunikacijo: Kodeks ravnanja delavcev OI; Pravni kotiček Naloge glavnega mentorja specializantu KAKOVOST IN VARNOST: Kakovost in varnost v letu 2019 ONKOZNANJE: Nove tehnike preiskav v citologiji na OI; 30 let sodelovanja zdravstvene nege OI v Evropskem združenju onkoloških medicinskih sester; 35 let oddelka za psihoonkologijo OI NEURADNO: Nasvet za izlet: O pohodništvi in Vremščici ZLATA STRAN: 70 let Registra raka RS

Več >

Onkoskop, 11 November 2019

SPOZNAJMO SE: Oddelek pod lupo: Zdravstvena administracija; S sodelavcem na kavi: Tanja Korošec AKTUALNO: Podaljšali smo akreditacijo AACI; Novi predstojniki sektorjev OI; Dan medicinskih sester 2019; Posodobljen logotip OI; Sezonsko cepljenje proti gripi INFO-TOČKA: Promocija zdravja: Kampanja spodbujanja nekajenja na OI; Sedeče delo KAKOVOST IN VARNOST: Obvladovanje tveganj ONKOZNANJE: 20 let onkološkega genetskega svetovanja in testiranja NEURADNO: Nasvet za izlet: Hleviška planina nad Idrijo; Zdrava izbira: 14. športne bolnišnične igre

Več >

Onkoskop, 10 April 2019

SPOZNAJMO SE: Oddelek za radiologijo; Na kavi s sodelavcem: Bojana Us, oddelek H1 AKTUALNO: Pogovor z novo glavno med. sestro OI Matejo Pangerc; Rezultati anket o izkušnjah pacientov in zadovoljstvu zaposlenih; DORA v letu 2018; Svet OI sprejel program dela in finančni načrt 2019 INFO-TOČKA: Promocija zdravja: Psihološka pomoč zaposlenim OI KAKOVOST IN VARNOST: Kazalniki kakovosti na področju preprečevanja bolnišničnih okužb ONKOZNANJE: Cepljenje proti okužbam s HPV; Mednarodno sodelovanje slovenskih presejalnih programov za raka; Akreditacija odličnosti na področju paliativne oskrbe NEURADNO: Nasvet za izlet: Peč; Zlata stran: OI v številkah 1938-1973-2018 Več >

Onkoskop, 09 December 2018

PRAZNOVALI SMO 80. OBLETNICO: Znanstveni simpozij, Slavnostna kulturna prireditev AKTUALNO: Prireditev ob dnevu medicinskih sester, 10. obletnica programa DORA, 12 navad zelo zdravih ljudi – predavanje strokovnjaka s klinike Mayo, Kaj pomeni politika čiste mize in čistega zaslona? INFO-TOČKA: Kaj prinaša GDPR na področje zdravstva KAKOVOST IN VARNOST: Opravljena akreditacija, kaj prinaša ONKOZNANJE: 8. izobraževalni dan programa ZORA, AAPM – ISEP tečaj o izzivih sodobne radioterapevtske fizike, Tečaj elektrokemoterapije kožnih in globokoležečih tumorjev za zdravnike, Alkohol in rak NEURADNO: Številna udeležba zaposlenih na 13. športnih igrah slovenskih bolnišnic, Snemanje filma Več >

Onkoskop, 08 Marec 2018

SPOZNAJMO SE: Epidemiologija in register raka AKTUALNO: DORA dostopna vsem ženskam med 50. in 69. letom v Sloveniji; 80. obletnica delovanja našega inštituta; Nov Svet OI že aktivno pričel z delom; Prenovljene spletne strani strokovne knjižnice INFOTOČKA: Bonton; Kako povemo kritiko in kako pravilno pohvalimo KAKOVOST IN VARNOST: Ko je breme težko; Temeljne vsebine s področja varnosti in kakovosti v bolnišnici ONKOZNANJE: Posvet za farmacevte; Kajenje in zdravje – nikoli končana zgodba NEURADNO: Ambasadorji teka OI vstopili v četrto leto vadbe; Foto utrinki z letnega strokovnega srečanja zaposlenih na OI

Več >

Onkoskop, 07 Oktober 2017

SPOZNAJMO SE: Oddelek za laboratorijsko dejavnost AKTUALNO: Nov statut OI; Obisk kitajske delegacije na OI; Dan medicinskih sester 2017; Promocija zdravja: Prvi športni vikend OI INFO-TOČKA: Kotiček za informatiko: Imprivata – strojna in programska varnostna oprema KAKOVOST IN VARNOST: Pomen pravilnega izpolnjevanja zdravstvene dokumentacije ONKOZNANJE: 7. Izobraževalni dan DP ZORA; Prim. Jožica Červek prejela državno odlikovanje; Smernice in klinična pot za zdravljenje s kanabinoidi NEURADNO: Nasvet za izlet: Lanževica; Radi se družimo: Šmarna Gora; Slovenske Konjice; Zdrava izbira: Sadna malica

Več >

Onkoskop, 06 April 2017

SPOZNAJMO SE: Oddelek za akutno paliativno oskrbo AKTUALNO: Opravili smo presojo za mednarodno akreditacijo AACI; Promocija zdravja: Cvetni prah in alergije INFO-TOČKA: Kotiček za komunikacijo: Konflikt – vsakdanji pojav; E-bonton: nastavitev samodejnih odgovor ob odsotnosti KAKOVOST IN VARNOST: Obvladovanje tveganj ONKOZNANJE: Poročila s strokovnih srečanj: Prva šola o raku trebušne slinavke na Dunaju; Strokovno srečanje ob 10-letnici Oddelka za akutno paliativno oskrbo NEURADNO: Nasvet za izlet: Pohod od Stola do Golice; Zdrava izbira: Izobraževanje zaposlenih OI na področju športne rekreacije

Več >

Onkoskop, 05 December 2016

SPOZNAJMO SE: Enota za klinično prehrano AKTUALNO: Sprejeta prva strategija razvoja OI; Opravili smo predpresojo za mednarodno akreditacijo AACI; Promocija zdravja: Telesna aktivnost INFO-TOČKA: Kadrovski kotiček: Nadurno delo; Kotiček za komunikacijo: Dialog – gibalo sprememb med zaposlenimi KAKOVOST IN VARNOST: Poročanje o neželenih učinkih zdravil ONKOZNANJE: Poročila s strokovnih srečanj: Prva šola o uporabi kanabinoidov in medicinske konoplje v medicini, Komuniciranje v zdravstvu – utrinki z mednarodne konference NEURADNO: Nasvet za izlet: Elba, Pozdrav iz Ria; Zdrava izbira: Sladki prazniki

Več >

Onkoskop, 04 September 2016

SPOZNAJMO SE: Enota za fizioterapijo AKTUALNO: Pogovor z Zlato Štiblar Kisić ob soglasju Vlade RS k imenovanju za generalno direktorico OI; Projekt restavracije za zaposlene OI; Promocija zdravja: Opustitev kajenja INFO-TOČKA: Kadrovski kotiček: Profesionalni razvoj medicinskih sester; Pravni kotiček: Podana privolitev pacienta KAKOVOST IN VARNOST: Obvladovanje dokumentacije v zdravstveni ustanovi ONKOZNANJE: Utrinki s strokovnih srečanj: Sodobne rešitve v presejanju za raka materničnega vratu NEURADNO: Nasvet za izlet: Slemenova špica; Ambasadorji teka: plavalna sekcija

Več >

Onkoskop, 03 Junij 2016

SPOZNAJMO SE: Oddelek za molekularno diagnostiko AKTUALNO: Rezultati anket: organizacijska klima in zadovoljstvo pacientov; Sprejet nov Statut OI Ljubljana; Promocija zdravja: Stres na delovnem mestu INFO-TOČKA: Kadrovski kotiček: Soglasje za delo drugje; Pravni kotiček: Poškodba pri delu KAKOVOST IN VARNOST: Interni strokovni nadzori ONKOZNANJE: Naši dosežki: Nove tehnike obsevanj NEURADNO: Poletno branje

Več >

Onkoskop, 02 April 2016

SPOZNAJMO SE: Ambulanta za onkološko genetsko svetovanje AKTUALNO: Pogovarjali smo se z novima pomočnicama strokovnega direktorja INFO-TOČKA: Kadrovski kotiček: Absentizem in prezentizem na delovnem mestu ONKOZNANJE: Oddelek za citopatologijo edini v Sloveniji kvalificiran za diagnosticiranje MRD pri otrocih z akutno limfoblastno levkemijo celic B NEURADNO: Zapiski starega samskega gurmana: dr. Marjan Erjavec

Več >

Onkoskop, 01 December 2015

SPOZNAJMO SE: Državni presejalni program za raka dojk - DORA AKTUALNO: Pogovarjali smo se z v. d. generalne direktorice Zlato Štiblar Kisić, univ. dipl. prav. Dogovor o ukrepih na področju plač v letu 2016 INFO-TOČKA: Odškodninska odgovornost za zdravniške napake ONKOZNANJE: Naši strokovni dosežki: OI že drugič obnovil akreditacijo kot onkološki center odličnosti na področju paliativne oskrbe NEURADNO: Utrinek iz Zlate knjige Onkološkega inštituta

Več >

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava