OI Ljubljana
Eng

Vizija in cilji

Visoka kakovost zdravljenja in zdravstvene nege ter intenzivna dejavnost v raziskovanju in izobraževanju sta Onkološkemu inštitutu zagotovili mesto med najboljšimi centri za onkologijo v srednji Evropi.

Osnovna vizija Onkološkega inštituta je ostati vodilni zavod na področju onkologije v Sloveniji in se tudi v prihodnje uvrščati med vodilne onkološke centre v Evropi.

Za uresničitev vizije si je inštitut zadal jasno začrtane cilje na vseh področjih svojega delovanja.

Na strokovnem področju je cilj OI udejanjiti multidisciplinarni pristop k celostni obravnavi onkološkega bolnika ob zagotavljanju skladnega razvoja vseh strok v onkologiji, kar omogoča OI opravljati funkcijo celostnega centra na državni ravni. Pomemben cilj je postavitev in preverjanje smernic (priporočil) z minimalnimi standardi zdravljenja na področju onkologije za Slovenijo, kar lahko zagotavlja skladne pristope pri odkrivanju in zdravljenju rakavih bolezni na sekundarni ravni za celotno državo. Cilj je tudi krepitev mednarodnih povezav in sodelovanje z izmenjavo strokovnjakov na vseh strokovnih področjih.

Na pedagoškem področju je cilj OI ostati referenčna nacionalna ustanova za obe medicinski fakulteti, visoke strokovne zdravstvene šole in druge zdravstvene šole tako na srednješolskem, dodiplomskem kot tudi na podiplomskem nivoju ter postati mednarodna izobraževalna ustanova za vse stroke na področju onkologije.

Na raziskovalnem področju je cilj OI širitev in izboljšanje koordinacije raziskovalnega dela na področju onkologije v Sloveniji in uveljavitev v evropskih raziskovalnih projektih.

Na področju financiranja je cilj pridobivanje zadostnih sredstev za omogočanje stabilnega poslovanja in razvoja ter povečanje vpliva na politiko razporejanja sredstev v zdravstvu v korist onkologije kot ene izmed nacionalnih prioritet. Dodatni cilj je tudi pridobivanje dodatnih sredstev zunaj omejenih (pogodba z ZZZS) javnih virov – trženje zdravstvenih storitev.

Na področju prostorske ureditve in opreme je cilj dokončati obe (prvo in drugo) fazi gradnje in pridobiti ustrezno medicinsko opremo ter jo pozneje tudi vzdrževati in nadomeščati.

Strategija razvoja Onkološkega inštituta Ljubljana za obdobje 2021 - 2026

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava