OI Ljubljana
Eng

Aktualni raziskovalni program in projekti

Šifra programaNaslov programaObdobjeVodja programa/nosilec projekta na OILVir sredstev
J3-3083 Vaskularizacija in vaskularni učinki kot prognostični dejavniki za zdravljenje tumorjev z lokalnimi ablacijskimi tehnikami 1. 9. 2021 - 31. 8. 2024akad. prof. dr. Serša GregorARIS
J3-3084 Inducibilno programiranje intrinzičnih lastnosti celic CAR T za imunoterapijo raka 1. 9. 2021 - 31. 8. 2024dr. Anže Smole (Nacionalni inštitut za biologijo) / prof. dr. Maja Čemažar (Onkološki inštitut)ARIS
J3-2528 Imunski genski elektroprenos IL-12 in IL-2 za zdravljenje imunološko hladnih/vročih tumorjev 1.9.2020 - 31.8.2023prof. dr. Maja ČemažarZaključeni raziskovalni projekti
J3-2529 Vloga endotelija pri odgovoru tumorja na radioterapijo 1.9.2020 - 31.8.2023znan. sod. dr. Boštjan MarkelcZaključeni raziskovalni projekti
J4-2546 Spremljanje kliničnega in imunskega odgovora za izboljšanje zdravljenja spontanih perifernih tumorjev psov s kombinacijo elektrokemoterapije in genskega elektroprenosa IL-12 1.9.2020 - 31.8.2023prof. dr. Nataša Tozon (Veterinarska Fakulteta)/prof. dr. Maja Čemažar (Onkološki inštitut)Zaključeni raziskovalni projekti
J4-2594 Uporaba amnijske membrane za inovativno multimodalno zdravljenje bakterijskega cistitisa in raka sečnega mehurja: učinek njene protimikrobne, imunomodulatorne in protirakave aktivnosti 1.9.2020 - 31.8.2023prof. dr. Mateja Erdani Kreft (Medicinska fakulteta) / prof. dr. Maja Čemažar (Onkološki inštitut)Zaključeni raziskovalni projekti
Z3-2651 Elektrokemoterapija kot in situ vakcinacija 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023asist. dr. Katja Uršič ValentinuzziZaključeni raziskovalni projekti
Z3-1873 Nov pristop žilno ciljane terapije, kjer z gensko terapijo utišamo dve neodvisni signalni poti, v kombinaciji z radioterapijo 1.7.2019 - 30.6.2022asist. dr. Monika SavarinZaključeni raziskovalni projekti
P3-0003 Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev 1. 7. 2004 - 31. 12. 2027akad. prof. dr. Serša GregorARIS
NIH- DNA-specific pattern recognition receptor activation following DNA electroporation 1.7.2015 - 30.6.2022prof. dr. Maja ČemažarZaključeni mednarodni projekti
BI-US-19-21-039 Biomarkerji, ki bi pripomogli k učinkovitosti elektrokemoterapije v kombinaciji z imunogensko terapijo za zdravljenje raka 1.10.2019 - 31.12.2021akad. prof. dr. Gregor SeršaZaključeni mednarodni projekti
BI-US-19-21-102 Dokazovanje možnosti povezovanja rezultatov med tridimenzionalnimi biomimetičnimi modeli žilja in tumorskim žiljem in vivo 1.10.2019 - 31.12.2021znan. sod. dr. Boštjan MarkelcZaključeni mednarodni projekti
PROTEUS- In vivo ciljanje imunskih celic v koži z gensko terapijo 1.1.2019 - 30.9.2021višj. znan. sod. dr. Urška KamenšekZaključeni mednarodni projekti
- Smartgene.si - Nova generacija genske terapije za zdravljenje raka: od genov do proizvodnje in klinike 1.7.2018 - 30.9.2021akad. prof. dr. Gregor SeršaZaključeni mednarodni projekti
Z3-1871 Kombinacija elektrokemoterapije in zaviralca poli (adenozin difosfat-riboza) polimeraze pri zdravljenju raka dojke 1.7.2019 - 30.6.2021znan. sod. dr. Maša BošnjakZaključeni raziskovalni projekti
J2-9225 Neinvazivna metoda za permeabilizacijo celične membrane s pulzirajočim elektromagnetnim poljem 1.7.2018 - 30.6.2021prof. dr. Damijan Miklavčič (Fakulteta za elektrotehniko) / akad. prof. dr. Gregor Serša (Onkološki inštitut)Zaključeni raziskovalni projekti
J3-9269 Klinično farmakološki pristop k optimizaciji terapevtske koncentracije bleomicina za zdravljenje z elektrokemoterapijo 1.7.2018 - 30.6.2021akad. prof. dr. Serša GregorZaključeni raziskovalni projekti
J1-8140 Endokrini in genotoksični potencial inhibitorjev proteinskih kinaz: pomen za tveganja za okolje in zdravje ljudi (temeljni raziskovalni projekt) 1.5.2017 - 30.4.2021prof. dr. Filipič Metka (Nacionalni inštitut za biologijo) / prof. dr. Maja Čemažar (Onkološki inštitut)Zaključeni raziskovalni projekti
N3-0059 Plazemsko podprto zdravljenje ran in topikalni vnos molekul 1.1.2017 - 31.12.2020dr. Uroš Cvelbar (Inštitut Jožef Stefan)/akad. prof. dr. Serša Gregor (Onkološki inštitut)Zaključeni raziskovalni projekti
BI-US-18-20-027 Z radioterapijo posredovano izražanje DNA senzorjev in citokinov v tumorskih celicah 1.10.2018 - 30.9.2020prof. dr. Maja ČemažarZaključeni mednarodni projekti
J3-8202 Spremljanje imunskega odziva v realnem času po in situ vakcinaciji z elektrokemoterapijo in pridruženo gensko terapijo z interlevkinom-12 (temeljni raziskovalni projekt) 1.5.2017 - 30.4.2021prof. dr. Maja ČemažarZaključeni raziskovalni projekti
J4-8227 Preprečevanje rezistence tumorskih celic na antiproteazno terapijo z inhibitorji katepsina X. (temeljni raziskovalni projekt) 1.5.2017 - 30.4.2020prof. dr. Kos Janko (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo/IJS)/ akad. prof. dr. Gregor Serša (Onkološki inštitut)Zaključeni raziskovalni projekti
Z3-8204 Vpletenost citosolnih senzorjev DNA v z obsevanjem sproženim učinkom bystander in abscopal (podoktorski raziskovalni projekt) 1.4.2018 - 31.3.2020dr. Tanja JesenkoZaključeni raziskovalni projekti
BI-AT-18-19-003 Z rakavimi matičnimi celicami povezani eksosomi kot regulatorji odziva tumorja na obsevanje 1.1.2018 - 31.12.2019prof. dr. Maja ČemažarZaključeni raziskovalni projekti
L2-7550 Nano strukturirani vlaknasti materiali za ciljno depozicijo zdravilnih učinkovin, izdelani z electrospinningom (aplikativni raziskovalni projekt) 1.3.2016 - 28.2.2019prof. dr. Igor Emri /akad. prof. dr. Gregor Serša (Onkološki inštitut)Zaključeni raziskovalni projekti
J3-7460 Faktor modifikacije doze obsevanja ploščatoceličnega karcinoma ustnega žrela okuženega s človeškim virusom papiloma: raziskava in vitro in in vivo na tumorskem modelu laboratorijskih miši (temeljni raziskovalni projekt) 1.1.2016 - 31.12.2018prof. dr. Strojan PrimožZaključeni raziskovalni projekti
LEA-EBAM- Evropski laboratorij za aplikacije pulznih električnih polj v biologiji in medicini akad. prof. dr. Gregor SeršaZaključeni mednarodni projekti

 

ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (https://www.arrs.gov.si)

NIH – National Institute of Health (https://www.nih.gov/)

LEA EBAM - The European Associated Laboratory (LEA) entitled “Pulsed Electric Fields Applications in Biology and Medicine" 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava