OI Ljubljana
Eng

Aktualni raziskovalni program in projekti

Šifra programaNaslov programaObdobjeVodja programa/nosilec projekta na OILVir sredstev
NIH- DNA-specific pattern recognition receptor activation following DNA electroporation 1. 7. 2015-30. 6. 2020prof. dr. Maja ČemažarNIH
LEA-EBAM- Evropski laboratorij za aplikacije pulznih električnih polj v biologiji in medicini akad. prof. dr. Gregor SeršaZaključeni mednarodni projekti
BI-US/18-20-027- Z radioterapijo posredovano izražanje DNA senzorjev in citokinov v tumorskih celicah 1. 10. 2018 - 30. 9. 2020prof. dr. Maja ČemažarBilateralno sodelovanje
BI-AT/18-19-003- Z rakavimi matičnimi celicami povezani eksosomi kot regulatorji odziva tumorja na obsevanje 1. 1. 2018-31. 12. 2019prof. dr. Maja ČemažarZaključeni raziskovalni projekti
P3-0003 (C) Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev 1. 7. 2004 – 31. 12. 2021akad. prof. dr. Serša GregorARRS
J3-7460 (D) Faktor modifikacije doze obsevanja ploščatoceličnega karcinoma ustnega žrela okuženega s človeškim virusom papiloma: raziskava in vitro in in vivo na tumorskem modelu laboratorijskih miši (temeljni raziskovalni projekt) 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018prof. dr. Strojan PrimožZaključeni raziskovalni projekti
L2-7550 (D) Nano strukturirani vlaknasti materiali za ciljno depozicijo zdravilnih učinkovin, izdelani z electrospinningom (aplikativni raziskovalni projekt) 1. 3. 2016 - 28. 2. 2019prof. dr. Igor Emri /akad. prof. dr. Gregor Serša (Onkološki inštitut)Zaključeni raziskovalni projekti
J1-8140 (D) Endokrini in genotoksični potencial inhibitorjev proteinskih kinaz: pomen za tveganja za okolje in zdravje ljudi (temeljni raziskovalni projekt) 1. 5. 2017 - 30. 4. 2021 prof. dr. Filipič Metka (Nacionalni inštitut za biologijo) / prof. dr. Maja Čemažar (Onkološki inštitut)Zaključeni raziskovalni projekti
J3-8202 (D) Spremljanje imunskega odziva v realnem času po in situ vakcinaciji z elektrokemoterapijo in pridruženo gensko terapijo z interlevkinom-12 (temeljni raziskovalni projekt) 1. 5. 2017 - 30. 4. 2021prof. dr. Maja ČemažarZaključeni raziskovalni projekti
Z3-8204 (B) Vpletenost citosolnih senzorjev DNA v z obsevanjem sproženim učinkom bystander in abscopal (podoktorski raziskovalni projekt) 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020dr. Tanja JesenkoZaključeni raziskovalni projekti
J4-8227 (D) Preprečevanje rezistence tumorskih celic na antiproteazno terapijo z inhibitorji katepsina X. (temeljni raziskovalni projekt) 1. 5. 2017 - 30. 4. 2020dr. Kos Janko (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo/IJS)/ akad. prof. dr. Gregor Serša (Onkološki inštitut)Zaključeni raziskovalni projekti
J2-9225 Neinvazivna metoda za permeabilizacijo celične membrane s pulzirajočim elektromagnetnim poljem 1. 7. 2018 - 30. 6. 2021dr. Damijan Miklavčič / akad. prof. dr. Gregor SeršaZaključeni raziskovalni projekti
J3-9269 Klinično farmakološki pristop k optimizaciji terapevtske koncentracije bleomicina za zdravljenje z elektrokemoterapijo 1. 7. 2018 - 30. 6. 2021akad. prof. dr. Serša GregorZaključeni raziskovalni projekti

 

ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (https://www.arrs.gov.si)

NIH – National Institute of Health (https://www.nih.gov/)

LEA EBAM - The European Associated Laboratory (LEA) entitled “Pulsed Electric Fields Applications in Biology and Medicine (http://lea-ebam.cnrs.fr/)

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava