OI Ljubljana
Eng

Inducibilno programiranje intrinzičnih lastnosti celic CAR T za imunoterapijo raka

PODATKI O RAZISKOVALNEM PROJEKTU

  • ŠIFRA PROJEKTA: J3-3084
  • NASLOV PROJEKTA: Inducibilno programiranje intrinzičnih lastnosti celic CAR T za imunoterapijo raka
  • CENOVNI RAZRED: D
  • VODJA PROJEKTA: dr. Anže Smole
  • TRAJANJE: 1.10.2021 - 30.9.2024
  • NOSILNA RAZISKOVALNA ORGANIZACIJA: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO
  • SODELUJOČE RAZISKOVALNE ORGANIZACIJE: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ZAVOD RS ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO
  • FINANCIRANJEARIS - Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (arrs.si)

Povzetek

CAR (»Chimeric Antigen Receptor«) T celična imunoterapija je klinično-odobren pristop zdravljenja raka s uporabo gensko spremenjenih avtolognih (bolniku lastnih) celic T. Čeprav je CAR T celična imunoterapija spremenila paradigmo zdravljenja določenih vrst raka, pa ni vedno uspešna, kar je razvidno iz pogoste neodzivnosti ali ponovitve bolezni. Učinkovitost CAR T celične imunoterapije je omejena pri čvrstih tumorjih in krvnih rakih, ki inducirajo nefunkcionalne fenotipe celic T. Poleg tega pri precejšnjem številu bolnikov, ki iščejo CD19 CAR T terapijo, nefunkcionalne celice T preprečujejo uspešno proizvodnjo celičnega produkta. Genetska integracija ustreznih pomožnih molekul v celice CAR T je obetaven pristop k izboljšanju funkcij celic T in izidu terapije. Vendar ostajajo vrzeli tako v znanju kot translaciji v zvezi z (i) razumevanjem, katere pomožne molekule bodo zagotovile optimalno terapevtsko učinkovitost, če bodo prekomerno izražene v celicah CAR T, in (ii) kako jih na klinično izvedljiv način genetsko vključiti v celice CAR T. Moj predlog je namenjen reševanju teh izzivov za izboljšanje celic CAR T, usmerjenih na CD19 pozitivne hematološke maligne bolezni. To bomo dosegli z (i) vključitvijo ključnih transkripcijskih faktorjev (TF), ki smo jih identificirali v predhodnih študijah kot pomembne kandidate za izboljšanje intrinzičnih lastnosti T celic in (ii) in njihovo genetsko integracijo v celice CAR T, ki omogoča inducibilno izražanje (iTF-CAR T celice). V Cilju 1 bomo uporabili novo gensko platformo imenovano Uni-Vect, ki sem jo razvil na Univerzi v Pensilvaniji (UPenn). Uni-Vect bo omogočil prehodno izražanje TF v celicah CAR T, preizkusili bomo pa tudi konstitutivno izražene TF (cTF-CAR T celice). Ustvarili bomo celice CAR T usmerjene na CD19, nadgrajene z ektopično ekspresijo dveh ključnih transkripcijskih faktorjev (FOXO1 in STAT3) in njunih različic in na ta način ustvarili celice CAR T s fitnes profilom, povezanim s sposobnostjo delitve, obstojnosti in posredovanja regresije raka po infuziji. Pristop i/cTF-CAR T celic bomo nadalje optimizirali z uporabo enostopenjskega pristopa ciljne integracije genov z uporabo sistema CRISPR/Cas9, kar bo hkrati izboljšalo varnost in proizvodnjo i/cTF-CAR T celic. V Cilju 2 bomo razvili in celovite in vitro sisteme za ovrednotenje in primerjavo funkcionalnih in fenotipskih lastnosti i/cTF-CAR T celic. Z uporabo naprednih imunoloških metod, vključno s celovito analizo i/cTF-CAR T celic z uporabo RNA sekveniranja, bomo preučili mehanizme, ki vodijo do izboljšanih funkcij. Raziskali bomo tudi, ali lahko i/cTF-CAR T celice izboljšajo aktivnost proti celicam primarne kronične limfocitne levkemije (CLL) izoliranih iz bolnikov, ki se zdravijo s CART19 na UPenn, in izboljšajo proizvodnjo celic T, kjer je neučinkovita delitev omejitveni faktor za proizvodnjo celičnega produkta. Cilj 3 je namenjen testiranju i/cTF-CAR T celic v »ksenograft« in »syngeneic« predkliničnih mišjih modelih. Raziskali bomo vpliv ektopične ekspresije različic FOXO1 ali STAT3 TF na delitev, obstojnost in protitumorsko delovanje celic CAR T in vivo. Nato bomo izvedli celostno analizo celic CAR T, izoliranih iz miši, ter preučili njihov fenotip, izražanje genov in delovanje, da bomo bolje razumeli, kateri so ključni dejavniki, ki prispevajo k izboljšanju intrinzičnih lastnosti. To bo omogočilo nova znanja in usmeritve za nadaljnji razvoj i/cTF-CAR T celic. Krovni cilj projekta je torej razviti i/cTF-CAR T celice, genetsko opremljene za izboljšano delitev, obstojnost in protitumorsko delovanje ter izboljšati proizvodnjo celic CAR . Poleg tega bomo raziskali mehanizme, s katerimi TF lahko izboljšajo celice CAR T, in s tem novim razumevanjem njihove biologije postavili temelje za razvoj učinkovitejših celičnih imunoterapij.

POVEZAVA NA SICRIS

 

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava