OI Ljubljana
Eng

Odločitev o vrsti zdravljenja

Pri malignih obolenjih je odločitev o prvem načinu zdravljenja izjemno pomembna. Ker pojem "rak" združuje številne med sabo zelo različne vrste malignih obolenj, se tudi postopki zdravljenja razlikujejo.

Ko je s citopatološko ali histopatološko ekspertizo potrjeno, da je oseba zbolela za rakom, je pomembno, da se v čim krajšem času sprejme odločitev o načinu zdravljenja.

Družinski zdravnik ali specialist katere koli specialnosti je bolnika dolžan predstaviti onkologom. Ti se izključno oziroma večinoma ukvarjajo z zdravljenjem raka in se poleg Onkološkega inštituta (OI) nahajajo tudi v nekaterih drugih specialističnih bolnišnicah v Sloveniji.

Zaradi nenehnega izpopolnjevanja metod zdravljenja o prvem zdravljenju ne morejo odločati le posamezni specialisti. Veliko večino bolnikov je treba predstaviti timu specialistov, ki se na podlagi vseh kliničnih podatkov o bolezni in glede na trenutno stanje bolnika odločijo o prvem zdravljenju.

"Večdisciplinarni tim" zdravnikov sestavljajo onkološko usmerjeni kirurg, radioterapevt in internistični onkolog, po potrebi pa tudi specialisti različnih drugih diagnostičnih in terapevtskih strok. Bolnike timsko obravnavajo na konzilijih, ki so enkrat tedensko na Onkološkem inštitutu in/ali na drugih specialističnih ustanovah po Sloveniji. Na Onkološkem inštitutu in v Kliničnem centru se tako vsak teden odvija 24 različnih konzilijev, na katerih obravnavajo bolnike z določeno vrsto obolenj.

Tim specialistov bolniku predstavi bolezen in predlaga optimalno zdravljenje. Pri svojih odločitvah zdravniki ravnajo po predhodno sprejetih in zapisanih smernicah zdravljenja, ki obstajajo za najpogostejše oblike raka. Smernice se nenehno prilagajajo novim načinom zdravljenja. Pri nekaterih obolenjih bo v prihodnje, na podlagi številnih že znanih prognostičnih dejavnikov pri posamičnih oblikah tumorja, mogoče odločati tudi o individualno prilagojenem zdravljenju.

Bolniku morajo biti načini zdravljenja predstavljeni razumljivo, za začetek zdravljenja je potrebna bolnikova privolitev. Kadar različni načini zdravljenja zagotavljajo enako stopnjo ozdravitve, lahko bolnik sam odloča o zanj najsprejemljivejši metodi. Kadar bolnik pred zdravljenjem ni predstavljen timu oziroma konziliju (kar se najpogosteje dogaja bolnikom s kožnimi tumorji), lahko pred zdravljenjem zahteva še drugo mnenje specialista onkologa.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava