OI Ljubljana
Eng

Klinične študije

Klinične raziskave so namenjene preizkušanju in uvajanju novih načinov zdravljenja raka. Potekajo v okviru mednarodnih združenj, evropskih projektov, sponzorirane od farmacevtskih organizacij, ali pa so plod lastnega znanja.

Klinične raziskave, kjer še poteka vključevanje bolnikov    

Rak dojk

Šifra študijeNaslov študijeNosilecObveščena soglasja
KATE3 Randomizirana, multicentrična, dvojno slepa, s placebom primerjana raziskava III. faze o učinkovitosti in varnosti trastuzumaba emtanzina v kombinaciji z atezolizumabom ali placebom pri bolnikih s her2-pozitivnim in PD-L1-pozitivnim lokalno napredovalim ali razsejanim rakom dojke, ki so predhodno prejemali zdravljenje na osnovi trastuzumaba Domen Ribnikar
PALMIRA Mednarodna, multicentrična, randomizirana, odprta klinična raziskava faze II za oceno učinkovitosti in varnosti nadaljevanja palbocikliba v kombinaciji z endokrino terapijo v drugi linij pri bolnicah z napredovalim rakom dojk s pozitivnimi hormonskimi/HER-2 negativnimi receptorji, ki so imele klinično korist ob zdravljenju s palbociklibom v prvi liniji Erika Matos Palmira_2021_SLO.docx
IMMUNOBREAST Uporaba avtolognih imunohibridomov pri zdravljenju bolnic s trojno negativnim rakom dojk Simona Borštnar Imunobreast_25.maj.2021.docx
LIDERA Randomizirana, odprta, multicentrična študija III. faze za oceno učinkovitosti in varnosti adjuvantnega giredestranta v primerjavi z zdravnikovo izbiro adjuvantne hormonske monoterapije pri bolnikih z zgodnjim na estrogenske receptorje pozitivnim, HER2-negativnim zgodnjim rakom dojk Simona Borštnar
EUROPA Hormonska terapija ali obsevanje dojke kot oblika izključnega pooperativnega zdravljenja pri ženskah starih ≥ 70 let, ki so zbolele za zgodnjim rakom dojk luminalnega A podtipa (EUROPA): randomizirana raziskava faze III Ivica Ratoša 6._EUROPA_Trial_List_z_informacijami_za_bolnika_in_obrazec_prostovoljnega_soglasja_razlicica_protokola_2.1_marec_2022.pdf

Rak sečil

Šifra študijeNaslov študijeNosilecObveščena soglasja
Zdravljenje poobsevalnih zapletov s hiperbarično komoro Helena Barbara Zobec Logar Zdravljenje poobsevalnih zapletov s hiperbarično komoro

Rak glave in vratu

Trenutno ni novic.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava