OI Ljubljana
Eng

Klinične študije

Klinične raziskave so namenjene preizkušanju in uvajanju novih načinov zdravljenja raka. Potekajo v okviru mednarodnih združenj, evropskih projektov, sponzorirane od farmacevtskih organizacij, ali pa so plod lastnega znanja.

Klinične raziskave, kjer še poteka vključevanje bolnikov    

Rak dojk

Šifra študijeNaslov študijeNosilecObveščena soglasja
KATE3 Randomizirana, multicentrična, dvojno slepa, s placebom primerjana raziskava III. faze o učinkovitosti in varnosti trastuzumaba emtanzina v kombinaciji z atezolizumabom ali placebom pri bolnikih s her2-pozitivnim in PD-L1-pozitivnim lokalno napredovalim ali razsejanim rakom dojke, ki so predhodno prejemali zdravljenje na osnovi trastuzumaba Domen Ribnikar KATE3_slv.pdf
PALMIRA Mednarodna, multicentrična, randomizirana, odprta klinična raziskava faze II za oceno učinkovitosti in varnosti nadaljevanja palbocikliba v kombinaciji z endokrino terapijo v drugi linij pri bolnicah z napredovalim rakom dojk s pozitivnimi hormonskimi/HER-2 negativnimi receptorji, ki so imele klinično korist ob zdravljenju s palbociklibom v prvi liniji Erika Matos Palmira_2021_SLO.docx
EPIK-B3 EPIK-B3: multicentrična, randomizirana, dvojno slepa, s placebom nadzorovana raziskava faze III za oceno učinkovitosti in varnosti alpelisiba (BYL719) v kombinaciji z nab-paklitakselom pri pacientih z napredovalim trojno negativnim rakom dojk z mutacijo fosfoinozitid-3-kinazne katalitske podenote alfa (PIK3CA) ali izgubo fosfataznega in tenzinskega homolognega proteina (PTEN) brez mutacije PIK3CA Simona Borštnar EPIC-B-PRILOGA_3_2020.docx
IMMUNOBREAST Uporaba avtolognih imunohibridomov pri zdravljenju bolnic s trojno negativnim rakom dojk Simona Borštnar Imunobreast_25.maj.2021.docx
LIDERA Randomizirana, odprta, multicentrična študija III. faze za oceno učinkovitosti in varnosti adjuvantnega giredestranta v primerjavi z zdravnikovo izbiro adjuvantne hormonske monoterapije pri bolnikih z zgodnjim na estrogenske receptorje pozitivnim, HER2-negativnim zgodnjim rakom dojk Simona Borštnar Lidera_bioloski_vzorci.pdf Lidera_Covid_19.pdf Lidera.pdf

Rak sečil

Šifra študijeNaslov študijeNosilecObveščena soglasja
Zdravljenje poobsevalnih zapletov s hiperbarično komoro Helena Barbara Zobec Logar Zdravljenje poobsevalnih zapletov s hiperbarično komoro

Rak glave in vratu

Šifra študijeNaslov študijeNosilecObveščena soglasja
SmartGene Zdravljenje kožnih tumorjev glave in vratu z genskim elektroprenosom interlevkina 12 Gregor Serša, Primož Strojan SmartGene-Informacije_za_bolnike_in_soglasje.docx

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava