OI Ljubljana
Eng

Klinične študije

Klinične raziskave so namenjene preizkušanju in uvajanju novih načinov zdravljenja raka. Potekajo v okviru mednarodnih združenj, evropskih projektov, sponzorirane od farmacevtskih organizacij, ali pa so plod lastnega znanja.

Klinične raziskave, kjer še poteka vključevanje bolnikov    

Rak dojk

Šifra študijeNaslov študijeNosilecObveščena soglasja
SKAGEN Zmerno hipofrakcionirano loko-regionalno dopolnilno obsevanje bolnic z zgodnjim rakom dojke v kombinaciji s sočasno integriranim boostom pri bolnicah, ki imajo indikacijo za boost: DBCG HYPO II Tanja Marinko SKAGEN.pdf
AKRA Povezanost med imunskimi dejavniki tumorske strome z doseženo popolno patološko remisijo pri zgodnjem raku dojke po neoadjuvantni kemoterapiji in s cirkulirajočimi tumorskimi celicami/cirkulirajočo tumorsko DNK Cvetka Grašič Kuhar AKRA.pdf
PREPARE Preemptivno farmakogenomsko testiranje za preprečevanje neželenih učinkov zdravil Cvetka Grašič Kuhar PREPARE.pdf
IPAUTUNITY Dvojno slepa, s placebom kontrolirana, randomizirana raziskava faze III ipatasertiba v kombinaciji s paklitakselom za zdravljenje bolnikov s PIK3CA/AKT1/PTEN spremenjenim, lokalno napredovalim ali metastatskim trojno negativnim rakom dojke ali na hormonske receptorje pozitivnim, HER2-negativnim rakom dojke Tanja Ovčariček Ipautunity.pdf
ATEZOLIZUMAB Odprta, multicentrična raziskava varnosti (FAZE IIIB, z eno skupino) Atezolizumaba (Tecentriq) v kombinaciji z Nab-paklitakselom ali Paklitakselom za zdravljenje inoperabilnega lokalno napredovalega ali metastatskega trojno negativnega raka dojke Simona Borštnar ATEZOLIZUMAB.pdf
KATE3 Randomizirana, multicentrična, dvojno slepa, s placebom primerjana raziskava III. faze o učinkovitosti in varnosti trastuzumaba emtanzina v kombinaciji z atezolizumabom ali placebom pri bolnikih s her2-pozitivnim in PD-L1-pozitivnim lokalno napredovalim ali razsejanim rakom dojke, ki so predhodno prejemali zdravljenje na osnovi trastuzumaba Domen Ribnikar KATE3_slv.pdf

Rak sečil

Šifra študijeNaslov študijeNosilecObveščena soglasja
Zdravljenje poobsevalnih zapletov s hiperbarično komoro Helena Barbara Zobec Logar Zdravljenje poobsevalnih zapletov s hiperbarično komoro

Ostale študije

Šifra študijeNaslov študijeNosilecObveščena soglasja
Individualno načrtovana vadba na domu s prehranskim svetovanjem Nada Rotovnik Kozjek Vprasalnik_in_informacija_za_bolnika.pdf

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava