OI Ljubljana
Eng

Zaposleni

Vodja oddelka

akad. prof. Gregor Serša, univ. dipl. biol.
SICRIS: 08800
E-mail: gsersa@onko-i.si
Tel.: 01 587 94 34
Fax: 01 587 94 34

Akademik prof. dr. Gregor Serša je vodja Oddelka za eksperimentalno onkologijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Poleg tega je tudi redni profesor na Zdravstveni Fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2021 je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) ter tudi član predsedstva SAZU. Posveča se predvsem translacijskim raziskavam, ki temeljijo na uporabi elektroporacije za zdravljenje tumorjev.

Namestnica vodje oddelka
Vodja raziskovanja in izobraževanja Onkološkega inštituta Ljubljana

prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol.
SICRIS: 14575
E-mail: mcemazar@onko-i.si 
Tel.: 01 587 95 44
Fax: 01 587 94 34

Profesor dr. Maja Čemažar je trenutno vodja raziskovanja in izobraževanja Onkološkega inštituta Ljubljana ter namestnica vodje Oddelka za eksperimentalno onkologijo. Poleg tega je tudi redna profesorica na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem. Njeni raziskovalni interesi so uporaba elektroporacije kot dostavnega sistema za vnos genov ter kemoterapevtikov v celice kot metoda zdravljenja raka.

Raziskovalci

znan. sod. dr. Simona Kranjc Brezar, univ. dipl. biol.
SICRIS: 19058
E-mail: skranjc@onko-i.si
Tel.: 01 587 96 07 

Simona se ukvarja s predkliničnimi raziskavami in vitro in in vivo obsevalnega zdravljenja v kombinaciji z gensko terapijo in elektrokemoterapijo.

višji znan. sod. dr. Urška Kamenšek, univ. dipl. biol.
SICRIS: 28387
E-mail: ukamensek@onko-i.si
Tel.: 01 587 94 37

Urška ima znanja na področju priprave plazmidov ter genske terapije, predvsem genskega elektroprenosa. Trenutno so glavna tema njenih raziskav imunološki pristopi za zdravljenje raka.

znan. sod. dr. Tanja Jesenko, univ. dipl. biokem.
SICRIS: 33227
E-mail: tjesenko@onko-i.si
Tel.: 01 587 95 45

Tanjino raziskovalno delo je usmerjeno v raziskave genske terapije in bazične radiobiologije.

asist. dr. Monika Savarin, mag. mol. biol.
SICRIS: 35355
E-mail: mstimac@onko-i.si
Tel.: 01 587 94 37

Monikino raziskovalno področje je ciljanje tumorskega žilja s pomočjo genske terapije ter obsevanja.

znan. sod. dr. Boštjan Markelc, univ. dipl. biol.
SICRIS: 32175
E-mail: bmarkelc@onko-i.si
Tel.: 01 587 95 45

Boštjan raziskuje, kako združiti radioterapijo z gensko imunoterapijo.

znan. sod. dr. Maša Bošnjak, mag. farm.
SICRIS: 34373
E-mail: mbosnjak@onko-i.si
Tel.: 01 587 95 45

Mašino raziskovalno delo je usmerjeno v preučevanje senzorjev DNA po genskem elektroprenosu.

asist. dr. Špela Kos, mag. farm.
SICRIS: 36366
E-mail: skos@onko-i.si
Tel.: 01 587 95 45

Glavno področje Špelinega raziskovalnega dela je vnos genov v kožo za namen različnih kliničnih aplikacij.

asist. dr. Urša Lampreht Tratar, dr. vet. med.
SICRIS: 36367
E-mail: ulampreht@onko-i.si
Tel.: 01 587 94 37

Uršino raziskovalno delo zajema ocenjevanje učinka genskega elektroprenosa plazmida, ki nosi zapis za IL-12 na zaostanek tumorske rasti ter spodbujanja delovanja imunskega sistema. Poleg tega njeno delo zajema tudi zdravljenje spontanih tumorjev pri psih s kombinacijo genskega elektroprenosa v kombinaciji z elektrokemoterapijo.

asist. dr. Katja Uršič Valentinuzzi, mag. mol. funkc. biol.
SICRIS: 38223
E-mail: kursic@onko-i.si
Tel.: 01 587 94 37

Katja raziskuje protitumorske in imunomodulatorne lastnosti elektrokemoterapije, genskega elektroprenosa plazmidov, ki kodirajo IL-12, in drugih imunoterapij.

asist. dr. Andrej Renčelj, univ. dipl. inž. zoot.
SICRIS: 34336
E-mail: arencelj@onko-i.si
Tel.: 01 587 96 07

Andrejevo področje je optimizacija plazmidne DNA in molekularna genetika raka.

asist. dr. Urška Matkovič, univ. dipl. mikrobiol.
SICRIS: 31530
E-mail: umatkovic@onko-i.si
Tel.: 01 587 95 45

Urškino delo obsega pripravo dokumentov za prijavo in izvajanje kliničnih študij z genskim elektroprenosom. Njeno raziskovalno področje pa je usmerjeno v raziskovanje učinkov elektroporacije in elektrokemoterapije tumorjev na mišično tkivo v bližini tumorja.

znan. sod. dr. Katarina Žnidar, univ. dipl. mikrobiol.
SICRIS: 37534
E-mail: kznidar@onko-i.si
Tel.: 01 587 94 37

Katarina raziskuje temeljne, z imunskim odzivom povezane dogodke, ki se zgodijo v celicah po genskem elektroprenosu s plazmidno DNA (pDNA). Raziskuje aktivacijo citosolnih senzorjev DNA po elektroprenosu pDNA v tumorske in netumorske celične linije in vitro in in vivo.

Mladi raziskovalci

Tim Božič, mag. biokem.
SICRIS: 51848
E-mail: tbozic@onko-i.si
Tel.: 01 587 95 45

Tim raziskuje vpliv kemokinov na odziv imunskega sistema in njihov protitumorski učinek po genskem elektroprenosu plazmidne DNA.

 

asist. Barbara Starešinič, mag. mol. funkc. biol
SICRIS: 39122
E-mail: bstaresinic@onko-i.si
Tel.: 01 587 95 45

Barbara se ukvarja z raziskovanjem protitumorskega in proti-žilnega učinka kalcijeve elektroporacije ter z intravitalno mikroskopijo.

Iva Šantek, mag. pharm. inv., Republika Hrvaška
SICRIS: 55825
E-mail: isantek@onko-i.si
Tel.: 01 587 95 45

Iva raziskuje vpliv obsevanja na tumorsko žilje ter interakcije tumorskega žilja z imunskimi celicami.

Jerneja Varl, mag. farm.
SICRIS: 50592
E-mail: jvarl@onko-i.si
Tel.: 01 587 97 07

Raziskovalno delo Jerneje zajema diagnostične metode za dokazovanje prisotnosti okužbe s Humanim virusom papiloma, ki se uporabljajo kot orodje za preprečevanje razvoja raka v državnem programu zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu – DP ZORA.

Kristina Levpušček, dr. med.
SICRIS: 53564
E-mail: klevpuscek@onko-i.si
Tel.: 01 587 94 37

Kristina raziskuje radiobiologijo HPV pozitivnega raka glave in vratu.

Urša Kešar, mag. biotehnol.
SICRIS: 51873
E-mail: ukesar@onko-i.si
Tel.: 01 587 95 45

Uršino delo zajema proučevanje različnih celičnih linij v kombinaciji z različnimi vrstami in dozami citostatikov ter z različnimi dozami obsevanja.

Tilen Komel mag. biotehnol.
SICRIS: 53504
E-mail: tkomel@onko-i.si
Tel.: 01 587 94 37

Tilen se ukvarja z genskim elektroprenosom plazmidov z zapisom za interlevkin 2 in 12 in vplivom te terapije na rast tumorjev.

Živa Modic, M. Sc., Zvezna republika Nemčija
SICRIS: 54718
E-mail: zmodic@onko-i.si
Tel.: 01 587 95 45

Živa raziskuje protitumorski učinek različnih doz obsevanja v kombinaciji z imunoterapijo, ter njihov vpliv na tumorsko mikrookolje.

Ajda Vrabič, mag. mol. funkc. biol.
SICRIS: 55824
E-mail: avrabic@onko-i.si
Tel.: 01 587 95 45

Ajda raziskuje aktivacijo citosolnih senzorjev DNA po vstopu plazmidne DNA v celice ter posledično aktivacijo imunskega odziva.

Tajnica uredništva revije Radiology and Oncology

Mira Klemenčič
E-mail: mklemencic@onko-i.si
Tel.: 01 587 93 69

Inženir v laboratorijski medicini

Mira Lavric
E-mail: mlavric@onko-i.si
Tel.: 01 587 96 87 

Laboratorijski tehnik

Teja Valant
E-mail: tvalant@onko-i.si
Tel.: 01 587 95 45

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava