OI Ljubljana
Eng

Zaposleni

Vodja oddelka

prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol., vodja oddelka in vodja raziskovanja in izobraževanja Onkološkega inštituta Ljubljana
SICRIS: 14575
E-mail: mcemazar@onko-i.si 
Tel.: 01 587 95 44
Fax: 01 587 94 34

Profesor dr. Maja Čemažar je trenutno vodja raziskovanja in izobraževanja Onkološkega inštituta Ljubljana ter  vodja Oddelka za eksperimentalno onkologijo. Poleg tega je tudi redna profesorica na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem. Njeni raziskovalni interesi so uporaba elektroporacije kot dostavnega sistema za vnos genov ter kemoterapevtikov v celice kot metoda zdravljenja raka.

Namestnik vodje oddelka

akad. prof. Gregor Serša, univ. dipl. biol.
SICRIS: 08800
E-mail: gsersa@onko-i.si
Tel.: 01 587 94 34
Fax: 01 587 94 34

Akademik prof. dr. Gregor Serša je nadomestnik vodje Oddelka za eksperimentalno onkologijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Poleg tega je tudi redni profesor na Zdravstveni Fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2021 je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) ter tudi član predsedstva SAZU. Posveča se predvsem translacijskim raziskavam, ki temeljijo na uporabi elektroporacije za zdravljenje tumorjev.

Raziskovalci

viš. znan. sod. dr. Simona Kranjc Brezar, univ. dipl. biol.
SICRIS: 19058
E-mail: skranjc@onko-i.si
Tel.: 01 587 96 07 

Simona se ukvarja s predkliničnimi raziskavami in vitro in in vivo obsevalnega zdravljenja v kombinaciji z gensko terapijo in elektrokemoterapijo.

viš. znan. sod. dr. Urška Kamenšek, univ. dipl. biol.
SICRIS: 28387
E-mail: ukamensek@onko-i.si
Tel.: 01 587 94 37

Urška ima znanja na področju priprave plazmidov ter genske terapije, predvsem genskega elektroprenosa. Trenutno so glavna tema njenih raziskav imunološki pristopi za zdravljenje raka.

znan. sod. dr. Tanja Jesenko, univ. dipl. biokem.
SICRIS: 33227
E-mail: tjesenko@onko-i.si
Tel.: 01 587 95 45

Tanjino raziskovalno delo je usmerjeno v raziskave genske terapije in bazične radiobiologije.

znan. sod. dr. Urša Lampreht Tratar, dr. vet. med.
SICRIS: 36367
E-mail: ulampreht@onko-i.si
Tel.: 01 587 94 37

Urša raziskuje uporabo elektrokemoterapije z genskim elektroprenosom IL-12 v predkliničnih raziskavah ter translacijskih študijah na spontanih tumorjih psov.

Vodja Infrastrukturne skupine Onkološkega inštituta Ljubljana

viš. znan. sod. dr. Boštjan Markelc, univ. dipl. biol.
SICRIS: 32175
E-mail: bmarkelc@onko-i.si
Tel.: 01 587 95 45

Boštjan raziskuje, kako združiti radioterapijo z gensko imunoterapijo.

znan. sod. dr. Maša Bošnjak, mag. farm.
SICRIS: 34373
E-mail: mbosnjak@onko-i.si
Tel.: 01 587 95 45

Mašino raziskovalno delo je usmerjeno v preučevanje senzorjev DNA po genskem elektroprenosu.

znan. sod. dr. Katja Uršič Valentinuzzi, mag. mol. funkc. biol.
SICRIS: 38223
E-mail: kursic@onko-i.si
Tel.: 01 587 94 37

Katja raziskuje protitumorske in imunomodulatorne lastnosti elektrokemoterapije, genskega elektroprenosa plazmidov, ki kodirajo IL-12, in drugih imunoterapij.

asist. dr. Tim Božič, mag. biokem
SICRIS: 51848
E-mail: tbozic@onko-i.si
Tel.: 01 587 95 45

Tim raziskuje vpliv kemokinov na odziv imunskega sistema in njihov protitumorski učinek po genskem elektroprenosu plazmidne DNA.

 

znan. sod. dr. Katarina Žnidar, univ. dipl. mikrobiol.
SICRIS: 37534
E-mail: kznidar@onko-i.si
Tel.: 01 587 94 37

Katarina raziskuje temeljne, z imunskim odzivom povezane dogodke, ki se zgodijo v celicah po genskem elektroprenosu s plazmidno DNA (pDNA). Raziskuje aktivacijo citosolnih senzorjev DNA po elektroprenosu pDNA v tumorske in netumorske celične linije in vitro in in vivo.

Mladi raziskovalci

asist. Urša Kešar, mag. biotehnol.
SICRIS: 51873
E-mail: ukesar@onko-i.si
Tel.: 01 587 95 45

Uršino delo zajema proučevanje različnih celičnih linij v kombinaciji z različnimi vrstami in dozami citostatikov ter z različnimi dozami obsevanja.

asist. Iva Šantek, mag. pharm. inv., Republika Hrvaška
SICRIS: 55825
E-mail: isantek@onko-i.si
Tel.: 01 587 94 37

Iva raziskuje vpliv obsevanja na tumorsko žilje ter interakcije tumorskega žilja z imunskimi celicami.

asist. Tilen Komel mag. biotehnol.
SICRIS: 53504
E-mail: tkomel@onko-i.si
Tel.: 01 587 94 37

Tilen se ukvarja z genskim elektroprenosom plazmidov z zapisom za interlevkin 2 in 12 in vplivom te terapije na rast tumorjev.

asist. Živa Modic, M. Sc., Zvezna republika Nemčija
SICRIS: 54718
E-mail: zmodic@onko-i.si
Tel.: 01 587 95 45

Živa raziskuje protitumorski učinek različnih doz obsevanja v kombinaciji z imunoterapijo, ter njihov vpliv na tumorsko mikrookolje.

asist. Ajda Medved, mag. mol. funkc. biol.
SICRIS: 55824
E-mail: avrabic@onko-i.si
Tel.: 01 587 94 37

Ajda raziskuje aktivacijo citosolnih senzorjev DNA po vstopu plazmidne DNA v celice ter posledično aktivacijo imunskega odziva.

asist. Saša Kupčič, mag. mol. funkc. biol.
SICRIS: 57050
E-mail: skupcic@onko-i.si
Tel.: 01 587 94 37

Saša preučuje delovanje elektrokemoterapije ter njen vpliv na celice osteosarkoma.

Tajnica uredništva revije Radiology and Oncology

Mira Klemenčič
E-mail: mklemencic@onko-i.si
Tel.: 01 587 93 69

Laboratorijski tehnik

Teja Valant
E-mail: tvalant@onko-i.si
Tel.: 01 587 95 45

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava