OI Ljubljana
Eng

Pritožbeni postopek

Če ste med zdravstveno obravnavo na Onkološkem inštitutu nezadovoljni glede izvajanja zdravstvene obravnave ali glede odnosa zdravstvenih delavcev ali zdravstvenih sodelavcev, se obrnite neposredno na zdravstvenega delavca oziroma njegovo vodjo oddelka ali predstojnika sektorja, da se poskuša nesporazum z dodatnimi pojasnili ali ukrepi odpraviti takoj. Če niste uspešni, se lahko kasneje obrnete tudi na strokovnega direktorja in glavno medicinsko sestro. Če se nesporazum neformalno ne razreši, imate možnost, da v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah vložite zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic (oziroma pritožbo). Podrobneje si lahko postopek preberete v Pravilniku o pritožbenih poteh Onkološkega inštituta Ljubljana.

Pritožbo lahko pošljete po e-pošti ali po navadni pošti: 

e-naslov: pohvale.pritozbe@onko-i.si
naslov:  Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.  

Pritožbo lahko vložite tudi ustno na zapisnik v Pravni službi od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro. Podrobnejše informacije o pritožbenem postopku lahko dobite na zgornjem e-naslovu ali v Pravni službi OI na tel. 01/5879 110.

Anonimne pritožbe lahko oddate preko spletnega obrazca.

Pristojne osebe na OI za sprejemanje in obravnavo zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic so:

  1. Špela Sitar, univ. dipl. prav., vodja pravne službe,
  2. Milka Mlakar Petrič, mag. zdr. neg., v. d. pomočnice generalnega direktorja za področje zdravstvene nege,
  3. mag. Amela Duratović Konjević, univ. dipl. kom., vodja službe za odnose z javnostmi.

Za pomoč se lahko kadarkoli obrnete na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

Zastopniki pacientovih pravic za ljubljansko regijo so:

-    Duša Hlade Zore, E: dusa.hlade-zore@nijz.si, T: 01 542 32 85
-    Marjan Sušelj, E: marjan.suselj@nijz.si , T: 01  542 32 85
-    Robert Cer, E: robert.cer@nijz.si, T: 01 542 32 85

Vsi imajo pisarne na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Območna enota Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana.
 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava