OI Ljubljana
Eng

Prostovoljsko delo

Delo prostovoljcev je v razvitem svetu uveljavljena oblika dela v bolnišnicah, ker izboljšuje kakovost življenja bolnikov, zmanjšuje prezgodnje izgorevanje bolnišničnega osebja in prispeva k boljšemu poznavanju problematike okolja, s katero se bolnišnice ubadajo. In zato tudi na Onkološkem inštitutu Ljubljana že od leta 2006 razvijamo prostovoljsko delo, od leta 2013 dalje v partnerskem sodelovanju s Slovensko filantropijo. Poleg visoke strokovne zdravstvene plati, ki jo omogoča sodobna medicina, prostovoljci bolnikom in bolnicam na OI kažejo tudi drugo plat – dajejo neformalno psiho-socialno podporo vsem tistim, ki si jo želijo in potrebujejo.


Vključevanje prostovoljcev v delo na OI

Prostovoljstvo je oblika pomoči, za katero se človek odloči po svoji presoji in ji posveti del svojega prostega časa. Prostovoljec na OI je lahko vsak, ki se za to odloči in izpolnjuje zahteve, zapisane v Pravilih prostovoljnega dela na Onkološkem inštitutu Ljubljana.

Mentorstvo prostovoljcem zagotavlja Slovenska filantropija, njihovo delo pa koordinira Onkološki inštitut.

Pogoj za pristop k prostovoljskemu delu je, da je posameznik telesno in duševno zdrava oseba, ki ni bila in ni v kazenskem postopku. Če je oseba sama prebolela raka, morata od uspešno zaključenega zdravljenja miniti že vsaj dve leti, če pa je bila bolezen v ožji družini, vsaj šest mesecev.

Prostovoljci morajo izpolnjevati določene kriterije, kot so :

  • čustvena zrelost,
  • motiviranost za delo z bolniki in njihovimi svojci,
  • empatija,
  • sposobnost sodelovanja v timu,
  • zanesljivost,
  • spoštljiv in odgovoren odnos do ljudi in dela,
  • sposobnost poslušanja,
  • spoštovanje zaupnosti.

Interesenti, ki bi se želeli vključiti v prostovoljstvo, kontaktirajo koordinatorko prostovoljcev za OI na Slovenski filantropiji, Katarino Rotar, 01 433 40 24, katarina.rotar@filantropija.org.

Vsak prostovoljec mora opraviti 16-urno uvodno usposabljanje za prostovoljce na Slovenski filantropiji, 8-urno začetno usposabljanje na Onkološkem inštitutu in dvomesečno uvajanje v prostovoljsko delo pod mentorstvom izkušenih prostovoljcev.

Za prostovoljce je organizirana supervizija, imajo tudi možnost nadaljnjih usposabljanj.


Aktivnosti prostovoljcev

Pomoč prostovoljcev je namenjena predvsem informiranju in druženju, po potrebi pa tudi spremljanju bolnikov na preiskave. Z bolniki se pogovarjajo, z njimi preživijo čas ob čakanju na preiskavo ali terapijo, jim posredujejo brezplačne revije ali knjige iz prostovoljske knjižnice,  spremljajo jih na sprehode in so jim na voljo za druge oblike druženja. V glavni avli Onkološkega inštituta skrbijo za prijazen sprejem tako bolnikov, ki prihajajo na ambulantne preglede, in njihovih spremljevalcev. Vse to je del prispevka prostovoljnega dela v skrbi za kakovostnejše preživljanje časa v bolnišnici.

Prostovoljci ne opravljajo del, ki so v opisu nalog zdravstvenih delavcev, in ne dajejo mnenj, ki spadajo v medicinsko področje. Pomembna opažanja posredujejo zdravstvenemu osebju.

Kontakt
Koordinatorica prostovoljcev 
Helena Požar, dipl. m .s.
T: 01 5879 191
E: hpozar@onko-i.si

Prostovoljci OI
T: 01 5879 060

Pokličete jih lahko vsak dan od ponedeljka do petka od 7.30 do 16.00 (razen ob praznikih)

Pravila prostovoljnega dela na OI (pdf, 60.74 Kb)

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava