OI Ljubljana
Eng

Politika kakovosti

Kakovost v zdravstvu je zagotavljanje primerne zdravstvene oskrbe in težnja k nenehnemu izboljševanju le-te. Je proces, ki je vpleten v vsakdanje delo v zdravstvu.

Po vstopu v Evropsko unijo smo v Sloveniji pričeli s sistemskim pristopom h kakovosti in varnosti v zdravstvu. Osnova tega pristopa je oblikovanje meril ter merjenje in dokumentiranje procesov v zdravstvenih ustanovah, ki vplivajo na kakovost zdravstvene oskrbe.

Na Onkološkem inštitutu od leta 2006 delujeta Odbor in Komisija za kakovost, katerih člani so predstavniki različnih strokovnih področij na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Njihova osnovna naloga je nadzor in izboljševanje delovnih procesov, ki vplivajo na kakovost dela in varnost bolnikov, njihovih svojcev ter zaposlenih.

Sestava bolnišničnega odbora za kakovost:

 • Andraž Jakelj, mag. jav. upr., generalni direktor, vodja odbora,
 • izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., strokovna direktorica,
 • Milka Mlakar Petrič, mag. zdr. neg., v. d. pomočnice generalnega direktorja za področje zdravstvene nege,
 • Andreja Uštar, vodja kakovosti, 
 • znan. svet. dr. Srdjan Novaković, univ. dipl. biol. 

Sestava komisije za kakovost:

 • doc. dr. Barbara Perić, dr. med., predstavnica Sektorja operativnih dejavnosti, predsednica komisije;
 • dr. Jasenka Gugić, dr. med., predstavnica Sektorja radioterapije, članica;
 • izr. prof. dr. Boštjan Šeruga, dr. med., predstavnik Sektorja internistične onkologije, član;
 • Milka Mlakar Petrič, dipl.m.s., mag. zdr. neg., v. d. pomočnice strokovnega direktorja za področje zdravstvene nege;
 • Petar Duralija, univ. dipl. ekon., predstavnik upravnih dejavnosti, član;
 • Andreja Uštar, predstavnica Službe za kakovost, članica;

Na področju kakovosti in varnosti oskrbe bolnikov deluje tudi Služba za kakovost, njena naloga pa je izvajanje sklepov Odbora in Komisije za kakovost in koordinacija procesa dela.     

Akreditacija OECI (Organisation of European Cancer Institutes)

Izkušnje bolnikov v bolnišnični obravnavi ali kako bolniki ocenjujejo delo zdravnikov in medicinskih sester


Poročilo (pdf, 155.38 Kb)

 

Izkušnje bolnikov v bolnišnični obravnavi ali kako bolniki ocenjujejo prehrano


Poročilo (pdf, 149.78 Kb)

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava