OI Ljubljana
Eng

Politika kakovosti

Kakovost v zdravstvu je zagotavljanje primerne zdravstvene oskrbe in težnja k nenehnemu izboljševanju le-te. Je proces, ki je vpleten v vsakdanje delo v zdravstvu.

Po vstopu v Evropsko unijo smo v Sloveniji pričeli s sistemskim pristopom h kakovosti in varnosti v zdravstvu. Osnova tega pristopa je oblikovanje meril ter merjenje in dokumentiranje procesov v zdravstvenih ustanovah, ki vplivajo na kakovost zdravstvene oskrbe.

Na Onkološkem inštitutu od leta 2006 delujeta Odbor in Komisija za kakovost, katerih člani so predstavniki različnih strokovnih področij na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Njihova osnovna naloga je nadzor in izboljševanje delovnih procesov, ki vplivajo na kakovost dela in varnost bolnikov, njihovih svojcev ter zaposlenih.

Sestava bolnišničnega odbora za kakovost:

• Zlata Štiblar Kisić, univ. dipl. prav., generalna direktorica, vodja odbora,
• izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., strokovna direktorica,
• Mateja Pangerc, dipl. m. s., glavna medicinska sestra po pooblastilu,
• mag. Barbara Možina, mag. farm., spec. med. biok., vodja Oddelka za laboratorijske dejavnosti.

Sestava komisije za kakovost:

• predstavnica Sektorja internistične onkologije: asist. dr. Martina Reberšek, dr. med., predsednica komisije,
• predstavnica Sektorja radioterapije: dr. Jasenka Gugić, dr. med.,
• predstavnica Sektorja operativnih dejavnosti: asist. dr. Barbara Perić, dr. med.,
• predstavnica Dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe bolnika: Mateja Pangerc, dipl. m. s.,
• predstavnica upravnih dejavnosti: Kaja Kališnik, univ. dipl. prav.,
• predstavnica Službe za kakovost: Andreja Uštar, univ. dipl. ekon.

Na področju kakovosti in varnosti oskrbe bolnikov deluje tudi Služba za kakovost, njena naloga pa je izvajanje sklepov Odbora in Komisije za kakovost in koordinacija procesa dela.     

 

Izkušnje bolnikov v bolnišnični obravnavi ali kako bolniki ocenjujejo delo zdravnikov in medicinskih sester


Poročilo (pdf, 155.38 Kb)

 

Izkušnje bolnikov v bolnišnični obravnavi ali kako bolniki ocenjujejo prehrano


Poročilo (pdf, 149.78 Kb)

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava