OI Ljubljana
Eng

Celostna onkološka rehabilitacija

Celostna rehabilitacija vključuje aktivne postopke, s katerimi onkološkim bolnikom omogočimo najboljše telesno, duševno in socialno delovanje od diagnoze dalje. Zajema medicinsko, psihološko, socialno in poklicno rehabilitacijo ter poteka od postavitve diagnoze raka do vračanja bolnikov na delovno mesto oziroma v vsakdanje življenje.

Koncept individualizirane celostne onkološke rehabilitacije postavlja v ospredje bolnike, ki imajo na voljo za pojasnila koordinatorko celostne rehabilitacije, ki s triažnimi vprašalniki redno preverja njihove individualne težave.

Koncept celostne rehabilitacije bolnikov OREH, pri čemer je OREH akronim za onkološko rehabilitacijo, uvajamo v Sloveniji za zagotavljanje bolj učinkovitega zdravljenja in kakovostnejšega življenja bolnikov z rakom debelega črevesja in danke in bolnic z rakom dojk. 

Raziskavi o celostni rehabilitaciji onkoloških bolnikov OREH

Na podlagi večletnih strokovnih prizadevanj za vzpostavitev celostne rehabilitacije onkoloških bolnikov v Sloveniji je že končana raziskava OREH za področje raka dojk, ki je pokazala, da individualno načrtovana celostna rehabilitacija izboljša kakovost življenja v primerjavi s storitvami običajne rehabilitacije, ki so bile na voljo doslej. Raziskava je dokazala tudi, da onkološka celostna rehabilitacija zmanjša številne težave bolnic z rakom dojk, izboljša socialno in telesno delovanje bolnic in zmanjša neželene učinke onkološkega zdravljenja. To se je nenazadnje odrazilo tudi v tem, da je bila njihova bolniška odsotnost v povprečju za 50 koledarskih dni krajša od bolniške odsotnosti bolnic iz kontrolne skupine. Na osnovi teh rezultatov je celostna rehabilitacija postala na OI rutinski postopek pri bolnicah z rakom dojk.

Na OI od oktobra 2022 poteka pilotna raziskava OREH za bolnike z rakom debelega črevesja in danke, katere namen je vzpostaviti v Sloveniji celostno rehabilitacijo za te bolnike. 

Rezultati raziskav OREH bodo v pomoč pri vzpostavitvi celostne rehabilitacije za vse onkološke bolnike v  Sloveniji. 

Raziskava OREH - rak črevesja

Namen Raziskave o celostni rehabilitaciji bolnikov z rakom črevesja OREH je povečati učinkovitost zdravljenja in kvaliteto življenja bolnikov ob postavitvi diagnoze, med in po zdravljenju raka debelega črevesja in danke.

Celostni pristop k zdravljenju izvajamo preko pilotne raziskave, v kateri kot partnerji sodelujejo UKC Ljubljana, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani in drugi zdravstveni zavodi po Sloveniji. 

Bolniki, ki so vključeni v raziskavo med leti 2022 in 2024 na OI Ljubljana, so v rednem stiku s koordinatorko celostne rehabilitacije za bolnike z rakom debelega črevesja in danke. Koordinatorka celostne rehabilitacije pri bolnikih ob postavljeni diagnozi, čez šest mesecev in ponovno leto dni po postavljeni diagnozi preverja, s kakšnimi težavami se spoprijemajo. 

Koordinatorka bo bolnika skupaj z lečečim onkologom in drugimi strokovnjaki, ki bodo sodelovali na posebnem konziliju, napotila k ustreznim strokovnjakom, ki bodo s svetovanjem in ustreznim zdravljenjem omilili ali odpravili njihove težave. 

Koordinatorki celostne rehabilitacije za raziskavo OREH črevesja: 

Dina Talić, diplomirana medicinska sestra
Jelena Stanić, diplomirana medicinska sestra
Telefon: 01/5879 941
E-pošta: koordinator.oreh.rdcd@onko-i.si
Delovni čas: ob ponedeljkih in ob sredah, od 8. do 14. ure
Onkološki inštitut Ljubljana, ambulanta E2 
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana 

Več o raziskavi lahko najdete TUKAJ

Publikacije o raku debelega črevesja in danke

Rak debelega črevesja in danke
Prehrana in rak: Kaj jesti, če zbolimo
Priporočila za telesno dejavnost onkoloških bolnikov
Priročnik za bolnike z izločalno stomo
Informacije o splošnih zapletih po operaciji
Informacije po operaciji raka črevesja 

OREH - rak dojk

Bolnicam z rakom dojk je na voljo koordinatorka celostne rehabilitacije. Ta skupaj z lečečim onkologom bolnice napoti k ustreznim strokovnjakom, ki s svetovanjem in ustreznim zdravljenjem lahko omilijo ali odpravijo težave bolnic.

Koordinatorka celostne rehabilitacij za raziskavo OREH dojk:

Zlatka Mavrič, diplomirana medicinska sestra
Telefon: 01 587 9063 ali 030 487 748
E-pošta: koordinator.oreh@onko-i.si
Delovni čas: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure
Onkološki inštitut Ljubljana, ambulanta stavba D, pritličje 
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana 

Več o opravljeni raziskavi najdete TUKAJ, skupaj z Zaključnim poročilom raziskave OREH

Rehabilitacija po zdravljenju raka dojk - pogovor s prof. dr. Nikola Bešić, vodjem raziskave OREH

VADBA JOGE

Jogo priporočamo bolnicam na osnovi smernic za celostno rehabilitacijo kot tehniko sproščanja, ki lahko ugodno vpliva na zmanjšanje utrudljivosti in moteče prekomerno potenje, ki je posledica neravnovesja v hormonih. Blagodejna je tudi pri nespečnosti in bolečinah. V petih enournih posnetkih je izkušena vaditeljica joge predstavila vadbe, ki so primerne tudi za začetnice.

1. vaja

2. vaja

3. vaja

4. vaja

5. vaja

Nosilec raziskave je Onkološki inštitut Ljubljana. Partnerji raziskave so Inštitut medicinske rehabilitacije UKC Ljubljana, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA in drugi zdravstveni zavodi po Sloveniji. Raziskavo financirata Agencija Republike Slovenije za raziskovanje in Ministrstvo za zdravje (Projekt V3-1906). 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava