OI Ljubljana
Eng

Pilotna raziskava o individualizirani celostni rehabilitaciji bolnikov z rakom debelega črevesa in danke 2022-24

PODATKI O RAZISKOVALNEM PROJEKTU

Povzetek

Rak je v Sloveniji veliko javnozdravstveno breme, saj je med vzroki smrti na prvem mestu pri moških in na drugem mestu pri ženskah. V Sloveniji danes živi več kot 100.000 oseb z diagnozo raka, od tega je bolnikov z rakom debelega črevesa in danke skoraj 12.000. Letno za rakom zboli več kot 13.500 Slovencev, od tega za rakom debelega črevesa in danke okrog 1.400 oseb. Rak debelega črevesa in danke je drugi najpogostejši rak in drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi rakavega obolenja.

V zadnjih 20 letih se je povečalo preživetje tudi pri raku na debelem črevesu in danki (iz 48 % na 62 %). K boljšemu preživetju in kvaliteti življenja ne pripomore samo dobro zdravljenje temveč tudi celostna rehabilitacija teh bolnikov.

V okviru Pilotne raziskave o individualizirani celostni rehabilitaciji bolnikov z rakom debelega črevesa in danke 2022-2024 načrtujemo razvoj in pilotiranje storitev individualizirane celostne rehabilitacije za onkološke bolnike z rakom debelega črevesa in danke. Cilji projekta so:

1.) Ugotoviti potrebe po posameznih sklopih celostne rehabilitacije na reprezentativnem vzorcu 75 bolnikov z rakom debelega črevesa in danke, ki bodo vključeni v interventno skupino, kar bo podlaga za načrtovanje potreb po resursih za izvajanje celostne rehabilitacije onkoloških bolnikov z rakom debelega črevesa in danke na nacionalni ravni; 

2.) Oceniti ustreznost predlagane klinične poti na reprezentativnem vzorcu bolnikov z rakom debelega črevesa in danke v interventni skupini ter pripraviti prilagoditve strokovnih smernic ter klinične poti celostne rehabilitacije onkoloških bolnikov z rakom debelega črevesa in danke na osnovi rezultatov raziskave;

3.) S pomočjo kontrolne skupine 75 bolnikov, katerim celostna rehabilitacija ne bo na voljo, oceniti, ali se je kakovost življenja bolnikov z rakom debelega črevesa in danke, vključenih v predlagani sistem celostne rehabilitacije, izboljšala, ter ugotoviti, kako je intervencija vplivala na trajanje bolniškega staleža in invalidsko upokojevanje.

S pomočjo kontrolne skupine bomo ugotovili, ali je kakovost življenja bolnikov v interventni skupini boljša. Ugotovili bomo tudi, kako je intervencija vplivala na trajanje njihove bolniške odsotnosti in na invalidsko upokojevanje. Na osnovi rezultatov projekta bomo pripravili oceno potreb po celostni rehabilitaciji, ki bo podlaga za načrtovanje resursov, prilagoditev strokovnih smernic in klinične poti.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava