OI Ljubljana
Eng

Predstavitev izobraževalne dejavnosti

Na Onkološkem inštitutu kot osrednji državni onkološki ustanovi je pedagoško delo v vseh oblikah neločljivo povezano s strokovnim delom. Izobraževalna dejavnost se izvaja v vseh organizacijskih enotah in dejavnostih Onkološkega inštituta. Vizija izobraževanja je širjenje znanja o raku kot o bolezni, ki jo lahko obvladamo in ki ne pomeni nujno vnaprej izgubljene bitke, namen pa nenehno izobraževanje strokovnega kadra, ki se ukvarja z onkologijo n OI in v drugih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji, ter ozaveščanje in izobraževanje laične javnosti o naravi bolezni, načinih prevencije, zgodnje samodiagnostike in pravilnega ukrepanja ob postavitvi suma, da gre za bolezen.

 

Obsega tako interno izobraževanje zaposlenih kot tudi izobraževanje s področja onkologije za strokovno in laično javnost . Izvaja se z organizacijo rednih seminarjev, tečajev, šol, organizacijo strokovnih srečanj in tudi s publicistično dejavnostjo.

 

Predavanja in praktični pouk na vseh stopnjah izobraževanja, podiplomsko in specialistično izobraževanje ter mentorsko delo s pripravniki, specializanti in mladimi raziskovalci je del rednih obveznosti delavcev inštituta.

Na inštitutu je sedež Katedre za onkologijo in radioterapijo Medicinske fakultete v Ljubljani, učitelji in sodelavci inštituta pa sodelujejo tudi v izobraževalnih programih drugih fakultet, visokih strokovnih, srednjih šol in drugih zavodov.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava