OI Ljubljana
Eng

Komisija za strokovno oceno protokolov raziskav (KSOPR)

NOTRANJI ČLANI: 
•    dr. Simona Borštnar, dr. med. - predsednica KSOPR,
•    Andreja Eberl, mag. farm. spec. kl. farmacije,
•    dr. Gorana Gašljević, dr. med.,
•    doc. dr. Blaž Grošelj, dr. med.,
•    prof. dr. Marko Hočevar, dr. med.,
•    znan. sod. doc. dr. Mateja Krajc, dr. med.,
•    doc. dr. Tanja Marinko, dr. med. - namestnica predsednice KSOPR,
•    viš. znan. sod. dr. Boštjan Markelc, univ. dipl. biol.,
•    znan. sod. doc. dr. Maja Marolt Mušič, dr. med.,
•    Miladinka Matković, viš. med. ses., univ. dipl. kult.,
•    prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med.,
•    doc. dr. Andraž Perhavec, dr. med.

ZUNANJA ČLANICA:
•    dr. Maja Zadel, univ. dipl. kom.
 

Etična komisija (EK)

NOTRANJI ČLANI: 
•    doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr. med. - predsednica EK,
•    doc. dr. Helena Barbara Zobec Logar, dr. med. – namestnica predsednice EK,
•    Majda Čaušević, dipl. med. ses., mag. zdr. nege,
•    Ana Kodrič, univ. dipl. prav., 
•    svet., asist. Monika Sonc, mag. farm. spec. kl. farmacije,
•    dr. Sonja Tomšič, dr. med.,
•    prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med. 

ZUNANJI ČLANI:
•    asist. dr. Nataša Dernovšček Hafner, univ. dipl. psih.,
•    Jože Faganel, prof. slov. in franc.,
•    prof. dr. Marina Lukšič Hacin, univ. dipl. soc.,
•    prof. dr. Lenart Škof, univ. dipl. fil.,
•    dr. Tanja Španić, dr. vet. med.
 

Komisija za znanstvenoraziskovalno dejavnost (KZRD)

Komisijo za znanstvenoraziskovalno dejavnost sestavljajo strokovni direktor, vodje programov ARRS in vodja Sektorja za raziskovalno in izobraževalno dejavnost:

•    prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med., v. d. strokovne direktorice, vodja programa ARRS P3-0321
•    prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol., vodja Sektorja za raziskovanje in izobraževanje in vodja programa ARRS P3-0428 na OI,
•    prof. dr. Nikola Bešić, dr. med., vodja programa P3-0289,
•    akad. prof. dr. Gregor Serša, univ. dipl. biol., vodja programa ARRS P3-0003,
•    prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med., vodja programa ARRS P3-0352,
•    prof. dr. Primož Strojan, dr. med., vodja programa ARRS P3-0307,
•    prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med., vodja programa ARRS P3-0429,
•    doc. dr. Božidar Casar, univ. dipl. fiz., vodja programa ARRS P1-389 na OI.

Komisija za izvolitve v nazive (KIN)

NOTRANJI ČLANI:
•    prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol.,
•    prof. dr. Primož Strojan, dr. med.,
•    prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med. - predsednica KIN.

ZUNANJI ČLAN:
•    prof. dr. Andrej Cör.
 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava