OI Ljubljana
Eng

Pogosta vprašanja bolnikov onkološkega inštituta ljubljana

COVID-19

 • Danes sem naročen na pregled pri izbranem onkologu, vendar imam pozitiven test na SARS–CoV-2 (covid-19). Kako naj ravnam?
  Ob pozitivnem testu na covid-19 pokličite Klicni center Onkološkega inštituta Ljubljana (080 29 00), kjer vas bodo prenaročili na nov termin, prejeli pa boste tudi informacije glede trenutno veljavnih protokolov glede covida-19 na Onkološkem inštitutu.

NAROČANJE NA PREGLED

 • Ali za pregled na Onkološkem inštitutu Ljubljana potrebujem napotnico?
  Za pregled na Onkološkem inštitutu potrebujete napotnico od izbranega osebnega zdravnika ali specialista drugih zdravstvenih ustanov.

  Bolniki morajo biti za pregled ali sprejem naročeni. V večini primerov so bolniki obravnavani na Onkološkem inštitutu na podlagi mnenja multidisciplinarnega konzilija, kjer sodelujejo specialisti različnih strok in različnih zdravstvenih ustanov. Bolnike nato glede na mnenje konzilija obvestimo o datumu in uri obravnave na Onkološkem inštitutu.
  Navodila so dostopna na spletnem mestu v zavihku Naročanje in sprejem.

 • Kako se prijavim na prvi pregled na Onkološkem inštitutu Ljubljana?
  Če na Onkološki inštitut niste napoteni na podlagi mnenja multidisciplinarnega konzilija, se lahko na prvi pregled naročite:
  – preko telefonske številke: 01 5879 984 (triaža, vsak delovni dan od 12. do 15. ure),
  – dokumentacijo pošljete po e-pošti: triaza@onko-i.si (odgovor pošljemo v roku dveh delovnih dni),
  – dokumentacijo pošljete z običajno pošto na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana (triaža) ali
  – osebno.
  Več informacij najdete na spletnem mestu v zavihku Naročanje in sprejem.

  Za vse informacije v zvezi z naročanjem je na voljo brezplačna telefonska številka Klicnega centra Onkološkega inštituta: 080 29 00.

 • Danes sem naročen na pregled na Onkološkem inštitutu, vendar sem trenutno hospitaliziran v drugi bolnišnici. Kako naj ravnam?
  Pokličite Klicni center Onkološkega inštituta na telefonsko številko 080 29 00 in sporočite svojo odsotnost. Sodelavci Klicnega centra vas bodo prenaročili na nov termin pregleda.

 • Prišlo je do poslabšanja stanja, želim biti obravnavan pred datumom pregleda, na katerega sem naročen. Kako to uredim?
  Če želite biti na Onkološkem inštitutu obravnavani pred določenim datumom pregleda, prosimo, da se obrnete na izbranega osebnega zdravnika, ki vam na podlagi presoje lahko izda napotnico za predčasni kontrolni pregled ali pregled z nujno zdravstveno napotnico.
  Po pridobitvi napotnice pokličete Klicni center na 080 29 00. Tudi ob poslabšanju stanja lahko pokličete Klicni center in ob klicu po navodilih izberete triažo.
  Onkološki inštitut Ljubljana nima ambulante nujne pomoči, zato bolnike prosimo, da se ob težavah ali nenadnem poslabšanju zdravstvenega stanja obrnejo na izbranega osebnega zdravnika ali najbližje ambulante nujne medicinske pomoči. Na Onkološkem inštitutu v skladu s pravili obravnavamo bolnike z rakom, ki so napoteni na Onkološki inštitut s stopnjo nujnosti NUJNO (urgentna stanja v onkologiji), v roku 24 ur.

 • Sem iz Ljubljane in dobila sem vabilo na presejalni pregled z mamografijo v programu DORA. Kam moram priti?
  Z vabilom programa DORA in s kartico z urejenim zdravstvenim zavarovanjem pridete v sprejemno pisarno programa DORA v stavbi H Onkološkega inštituta. Vhod v stavbo H se nahaja nasproti Dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana ob Ljubljanici, dostop do sprejemne pisarne DORA pa je mogoč tudi prek glavnega vhoda v stavbo DEH Onkološkega inštituta.
  Za vse dodatne informacije pišite na e-naslov dora@onko-i.si ali pokličite Klicni center programa DORA na 080 27 28 (vsak delovnik med 9. in 12. uro).

  DORA - (Pre)naročanje (onko-i.si) spletni obrazec:
  Obrazec je namenjen naročanju na presejalno mamografijo v programu DORA in tudi prenaročanju, če vam datum mamografije, ki ste ga prejeli z vabilom, ne ustreza. Datum naročila ali novega termina vam bomo sporočili v petih dneh na vaš elektronski naslov ali po navadni pošti.
  Tu nam lahko postavite tudi ostala vprašanja o programu DORA, na katera vam bomo na vaš elektronski naslov odgovorili v nekaj dneh.

 • V portalu zVEM imam na novo zabeležen datum pregleda na Onkološkem inštitutu Ljubljana, o katerem pa nisem bil obveščen. Kako naj ravnam?
  Najverjetneje gre za datum konziliarne obravnave, na kateri se praviloma preuči medicinsko dokumentacijo in poda konziliarno mnenje. Bolniki na teh obravnavah praviloma niso prisotni, je pa konziliarna obravnava zavedena na portalu zVEM.
  O datumu ambulantnega pregleda boste obveščeni s pisnim vabilom, ki ga boste prejeli po pošti.
  Datume pregledov na Onkološkem inštitutu lahko kadarkoli preverite s klicem v Klicni center na 080 29 00.

 • V času obravnave na Onkološkem inštitutu Ljubljana sem spremenil svoj osebne podatke (npr. naslov prebivališča / priimek / kontaktno osebo …). Kako naj ravnam?
  Prosimo, da vse spremembe osebnih podatkov sporočite v sprejemno pisarno Onkološkega inštituta ob naslednjem obisku ali pokličete Klicni center na 080 29 00.

ZAPISI

 • Nisem še dobil zadnjega zapisa ambulantnega pregleda na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Kje lahko preverim status zapisa?
  Za preverjanje statusa želenega zapisa pokličite Klicni center na 080 29 00.

 • Potrebujem laboratorijski izvid z zadnjega pregleda na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Kje ga lahko dobim?
  Osebni zdravnik nima dostopa do laboratorijskega izvida, ki je bil opravljen na Onkološkem inštitutu. Zanj zaprosite ob naslednjem pregledu na Onkološkem inštitutu ali pisno po elektronski pošti na info@onko-i.si.

 • Na kakšen način naj pošljem izvide na Onkološki inštitut Ljubljana?
  Izvide prinesite s seboj na pregled na Onkološki inštitut. Če ste se z onkologom dogovorili drugače, jih lahko pošljete tudi po navadni pošti, naslovljeno na ambulanto, v kateri ste obravnavani.

 • Kdo izdaja nalog za prevoz?
  Nalog za prevoz izdaja izbrani osebni zdravnik, za vse informacije v povezavi s tem se prosimo obrnite na vašega osebnega zdravnika.
  Onkološki inštitut nalog za prevoz izdaja le izjemoma, in sicer za prevoz bolnikov po odpustu oziroma zaključku bolnišničnega zdravljenja na Onkološkem inštitutu. Za vse informacije, povezane z nalogom za prevoz, ki ga je izdal Onkološki inštitut, pokličite Klicni center OI na 080 29 00.

 • Za podaljšanje bolniškega staleža potrebujem zapis obravnave na Onkološkem inštitutu Ljubljana.
  Za zapise obravnav se obrnite na svojega izbranega osebnega zdravnika, ki zapise najde v centralnem registru podatkov o pacientu (CRPP).

 • Kje pridobiti starejše zapise, ki niso v centralnem registru podatkov o pacientu (CRPP)?
  Vsa medicinska dokumentacija je bila s strani Onkološkega inštituta Ljubljana pred uvedbo avtomatskega pošiljanja v centralni register podatkov o pacientu (CRPP) poslana bolniku in njegovemu osebnemu zdravniku. Če zapisov ne hranite doma, se za pridobitev zapisov obrnite na osebnega zdravnika. Če imate tudi po tem težave s pridobitvijo zapisov, nam prošnjo za pridobitev starejših zapisov pošljite na info@onko-i.

 • Kje lahko uredim prevod zapisov za Onkološki inštitut?
  Onkološki inštitut med obravnavo bolniku ne zagotavlja storitev prevajanja zapisov.

DELOVANJE ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA LJUBLJANA

 • Ob pregledu želim imeti spremstvo svojca/skrbnika.
  Zaželeno je, da bolnika ob pregledu na Onkološkem inštitutu spremlja svojec.
  Ob morebitnih zaostrenih epidemioloških razmerah (sezona gripe, covid-19…) se lahko zgodi, da bo možnost spremstva ali obiskov na Onkološkem inštitutu začasno omejena. Za aktualne informacije obiščite spletno mesto www.onko-i.si ali pokličite Klicni center OI na 080 29 00.

 • Kje se nahaja glavni vhod Onkološkega inštituta?
  Do Onkološkega inštituta lahko dostopate na različne načine, zato pred prihodom prosimo preverite informacije na podstrani Kako do nas.
  Če bolnika na Onkološki inštitut pripeljejo svojci z avtomobilom ali pride z reševalnim vozilom, je dostop urejen preko vhoda v stavbo E ob Šuštarjevem nabrežju ob Ljubljanici.
  Če bolnik pride peš, lahko na Onkološki inštitut vstopa tudi preko vhoda v stavbo D skozi park ob Zaloški cesti.

 • Kje lahko preverim, ali sem na Onkološkem inštitutu izgubil svoje osebne stvari?
  Pokličite Klicni center Onkološkega inštituta na telefonsko številko 080 29 00. Če ste osebne stvari izgubili med zdravljenjem na bolnišničnem oddelku, pokličite na oddelek, na katerem ste se zdravili. Najdeni predmeti se zbirajo pri prostovoljcih, ki se nahajajo nasproti vratarja v pritličju stavbe D. Dokumenti, kot je zdravstvena kartica, se hranijo v sprejemni pisarni Onkološkega inštituta v pritličju stavbe D. Najdene vrednejše predmete (ure, zlat nakit, ključi), hrani varnostnik stavbe C.

 • Kje lahko parkiram v bližini Onkološkega inštituta?
  V neposredni bližini Onkološkega inštituta je zelo malo parkirnega prostora. Najbližja parkirišča so:

  • na križišču Zaloške in Njegoševe ceste – parkirna hiša Šentpeter, vhod z Njegoševe ceste,
  • na križišču Njegoševe in Bohoričeve ceste – parkirna hiša Meksiko, vhod z Njegoševe ceste,
  • na Petkovškovem nabrežju, vhod s Kopitarjeve ulice poleg Zmajskega mostu, izhod na Rozmanovo ulico poleg Vrazovega trga,
  • v parkirni hiši Palače Kapitelj na Poljanskem nasipu ob Ljubljanici, vhod s Poljanskega nasipa poleg Zmajskega mostu,
  • na označenih parkirnih mestih ob Zaloški cesti, Rozmanovi, Ilirski ulici ter na Poljanskem nasipu.
 • Kdaj poteka obred svete maše na Onkološkem inštitutu Ljubljana?
  Sveta maša v kapeli Marije, zdravje bolnikov na Onkološkem inštitutu Ljubljana je predvidena od ponedeljka do petka ob 10. uri.

 • Ob smrti svojca želimo namesto cvetja izvesti donacijo Onkološkemu inštitutu. Na koga se lahko obrnemo?
  Fizične osebe lahko Onkološkemu inštitutu donirajo namesto vencev z nakazilom na transakcijski račun: 01100-6030277797 s sklicem na št. 00 9320010.

  Če želite donirati za opremo ali za poseben namen, so vam dodatne informacije na voljo na spletni strani Donacije, lahko pa se obrnete tudi na Finančno službo Onkološkega inštituta (T: +386 1 5879 129).

 • Kam se lahko obrnem za pritožbo?
  Če ste med zdravstveno obravnavo na Onkološkem inštitutu nezadovoljni, se prosimo obrnite neposredno na zdravstvenega delavca oziroma vodjo oddelka ali predstojnika sektorja. Če niste uspešni, se lahko kasneje obrnete tudi na strokovnega direktorja in glavno medicinsko sestro.
  Podrobneje si lahko postopek preberete v Pravilniku o pritožbenih poteh Onkološkega inštituta Ljubljana oz. na spletni strani:
  https://www.onko-i.si/onkoloski-institut/pohvale-in-pritozbe/pritozbeni-postopek

  Pritožbo lahko pošljete po e-pošti, po navadni pošti ali ustno: 

  • e-naslov: pohvale.pritozbe@onko-i.si, 

  • poštni naslov:  Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.  

  • pritožbo lahko vložite ustno na zapisnik v Pravni službi od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro. Podrobnejše informacije o pritožbenem postopku lahko dobite na zgornjem e-naslovu ali v Pravni službi OI na tel. 01/5879 110.

  • Anonimne pritožbe lahko oddate preko spletnega obrazca.

Če se nesporazum neformalno ne razreši, imate možnost, da v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah vložite zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic (oziroma pritožbo).

AMBULANTE

 • Kdaj in na koliko časa si moram prebrizgavati VAP (venska valvula)?
  VAP je treba prebrizgavati na 8 do 12 tednov. To poteka v VAP ambulanti na oddelku E1 Onkološkega inštituta ob torkih in petkih (od 12 . do 15. ure). Pred vsakim prebrizgavanjem morate potrditi kartico zdravstvenega zavarovanja v sprejemni pisarni v pritličju stavbe D.

 • Na Onkološkem inštitutu bom imel operacijo. Kako poteka obveščanje o kirurškem zdravljenju?
  O terminu kirurškega posega oziroma operacije boste obveščeni s telefonskim klicem, ob katerem vam bo medicinska sestra dala ustrezna navodila. Vsak teden ob četrtkih in petkih poteka telefonsko obveščanje o operacijah, ki bodo izvedene v naslednjem tednu.

 • Želim pomoč socialne službe Onkološkega inštituta Ljubljana, na koga se lahko obrnem?
  Glede zdravstveno-socialnega svetovanja se na naslednjem ambulantnem pregledu pogovorite s svojim lečečim onkologom ali medicinsko sestro ali pa pokličite enoto za zdravstveno-socialno svetovanje na telefonsko številko 01 5879 799.

 • Za ambulantni pregled na Onkološkem inštitutu Ljubljana potrebujem tudi izvid ultrazvoka, vendar imam termin zanj šele po ambulantnem pregledu. Kaj naj storim?
  Pokličite Klicni center Onkološkega Inštituta na 080 29 00, kjer se boste dogovorili za spremembo termina ambulantnega pregleda.

 • Koliko časa bom moral čakati, da prejmem kemoterapijo oz. sistemsko zdravljenje?
  Če vas bo vaš lečeči onkolog po ambulantnem pregledu in primernimi krvnimi izvidi napotil na prejem kemoterapije oz. sistemskega zdravljenja, ga boste lahko prejeli isti dan ali najkasneje naslednji delovni dan, glede na zmožnosti dnevne bolnišnice. Ob prvi aplikaciji kemoterapije oz. sistemskega zdravljenja boste napoteni v posvetovalnico za zdravstveno nego, kjer vam bodo predstavili možne neželene učinke kemoterapije oz. sistemskega zdravljenja in ukrepe za njihovo preprečevanje, obvladovanje in omilitev.
  Aplikacija kemoterapije oziroma sistemskega zdravljenja lahko traja od 30 minut do nekaj ur. Pred vsakim zdravljenjem običajno najprej oddate kri za krvne preiskave, nato pa opravite pregled pri zdravniku. Vaš čas, ki ga boste preživeli v naši bolnišnici, poleg pregleda pri zdravniku v ambulanti, zajema tudi čakanje na rezultate preiskav krvi, čas za pripravo zdravila v bolnišnični lekarni in prevoz zdravila na oddelek ter preverjanje dokumentacije in zdravil.
  Postopek se morda zdi počasen, vendar je v pripravo zdravila vključenih veliko korakov. S temi koraki zagotovimo, da so vaša zdravila naročena, pripravljena in aplicirana na najvarnejši možni način.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava