OI Ljubljana
Eng

Osebna izkaznica

Naziv:    Onkološki inštitut Ljubljana
Skrajšani naziv:OI Ljubljana
Naslov:Zaloška cesta 2 , SI - 1000 Ljubljana
Elektronska pošta:info@onko-i.si
Spletni naslov:www.onko-i.si
Številka tekočega računa:01100-6030277797 pri Upravi RS za javna plačila
Davčna številka:340 526 74
ID-številka:SI340 526 74
Matična številka:5055733

Vodstvo

Generalna direktorica
Andreja Uštar, univ. dipl. ekon.
T: +386 1 5879 110 
E: austar@onko-i.si

Strokovna direktorica 
izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med.
T:+386 1 5879 117 
E: ioblak@onko-i.si

Pomočnica generalnega direktorja za področje zdravstvene nege
Darija Zupančič, dipl. m. s., mag. posl. ekon. ved 
T: +386 1 5879 113 
E: dazupancic@onko-i.si

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava