OI Ljubljana
Eng

Osebna izkaznica

Naziv:    Onkološki inštitut Ljubljana
Skrajšani naziv:OI Ljubljana
Naslov:Zaloška cesta 2 , SI - 1000 Ljubljana
Elektronska pošta:info@onko-i.si
Spletni naslov:www.onko-i.si
Številka tekočega računa:01100-6030277797 pri Upravi RS za javna plačila
Davčna številka:340 526 74
ID-številka:SI340 526 74
Matična številka:5055733

Vodstvo

Generalni direktor
Andraž Jakelj, mag. jav. upr.
T: +386 1 5879 110 
E: gendir@onko-i.si 

V. d. strokovne direktorice 
prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med. 
T:+386 1 5879 117 
E: strokdir@onko-i.si

V. d. pomočnice generalnega direktorja za področje zdravstvene nege
Milka Mlakar Petrič, mag. zdr. neg.
T: +386 1 5879 040
E: mmlakarpetric@onko-i.si

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava