OI Ljubljana
Eng

Mednarodni projekti

Mednarodni projekti Onkološkega inštituta potekajo predvsem v sodelovanju z evropskimi projekti. Projekti se navezujejo na nacionalne projekte in predstavljajo neposredno vez slovenske onkologije z evropskim raziskovalnim prostorom.

Poleg tega navezujemo stike s priznanimi tujimi ustanovami s pomočjo bilateralnih projektov, ki pomagajo predvsem pri pretoku raziskovalcev med ustanovami. 

EU projekti

Šifra programaNaslov programaObdobjeVodja programa/nosilec projekta na OIL
ERN-GENTURIS Evropska referenčna mreža za redke bolezni: dedni redki raki 2. 3. 2017-do nadaljnjegadoc. dr. Mateja Krajc
ERN – EURACAN Evropska referenčna mreža – redki solidni raki pri odraslih 2. 3. 2017-do nadaljnjegamag. Mojca Unk, dr. med.
CARDIOCARE Interdisciplinarni pristop k obravnavi z zdravljenjem povzročene kardiotoksičnosti pri starejših multimorbidnih bolnicah z rakom dojke 1. 7. 2021–30. 6. 2025dr. Domen Ribnikar, dr. med.
EU-TOPIA-EAST Do kakovostnega presejanja za raka dojk, materničnega vratu ter debelega črevesa in danke v Vzhodni Evropi: pravično, izvedljivo, vzdržno in zaupanja vredno 1. 5. 2021 – 30. 4. 2026dr. Urška Ivanuš, dr. med.
CAN.HEAL Vzpostavitev platforme EU za genomiko raka in javnega zdravja 1. 11. 2022 – 31. 10. 2024doc. dr. Mateja Krajc
PARC Partnerstvo za oceno tveganj zaradi izpostavljenostim kemikalijam 1. 5. 2022 do 30. 4. 2029prof. dr. Vesna Zadnik
4D PICTURE Bolnikom in klinikom namenjeno napredno orodje sprejemanja odločitev v sodobnem onkološkem zdravljenju 1. 10. 2022 do 30. 9. 2027doc. dr. Barbara Perić
JANE Skupna akcija za mreže strokovnega znanja 1. 10. 2022 do 30. 9. 2024prof. dr. Irena Oblak
CraNE Projekt CraNE - Mreža centrov za celostno obvladovanje raka: Pripravljalne dejavnosti za ustanovitev nacionalnih centrov za celostno obvladovanje raka in povezovanje znotraj EU 1. 10. 2022-30. 9. 2024Sonja Tomšič, dr. med.
PERCH Projekt PERCH - Partnerstvo za preprečevanje HPV 1. 11. 2022-30. 4. 2025doc. dr. Urška Ivanuš
smartCARE Pametna oskrba 1. 1. 2023-31. 12. 2024doc. dr. Lorna Zadravec Zaletel, dr. med.
eCAN Krepitev e-zdravja, vključno s telemedicino in spremljanjem na daljavo v sistemu zdravstvenega varstva za preprečevanje in zdravljenje raka (eCAN) 15. 9. 2022-14. 9. 2024doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr. med.
EUonQoL Kakovost življenja v onkologiji: merjenje tega, kar je pomembno za bolnike z rakom v Evropi 1. 1. 2023-31. 12. 2026prof. dr. Maja Čemažar
CRP/SVN22-02 Razvoj onkolitičnih plazmidov za imuno terapijo raka (CRP – ICGEB Research Grant) 20. 3. 2023-31. 3. 2026viš. znan. sod. dr. Urška Kamenšek, univ. dipl. biol.
CA21135 Modeliranje odziva na imunoterapijo in toksičnosti pri raku (IMMUNO-model) 2. 11. 2022-2. 11. 2026prof. dr. Maja Čemažar
CCI4EU Evropska infrastruktura centrov, ki nudijo celostno oskrbo bolnikov z rakom 1. 5. 2023-30. 4. 2026doc. dr. Barbara Perić, dr. med.
HTx Protonska terapija pri rakih glave in vratu: raziskava primera v onkologiji 12. 7. 2023–30. 6. 2024prof. dr. Vesna Zadnik
e-QuoL Orodja e-zdravja za spodbujanje enakosti v kakovosti življenja za otroke in mlade odrasle z rakom, preživele raka v otroštvu in mladi odrasli dobi in za njihove družine – vseevropski projekt, ki ga podpirata konzorcija PanCare in Harmonic 1. 1. 2024-31. 12. 2027doc. dr. Lorna Zadravec Zaletel, dr. med.
SI-SUD Podpora institucijam za dostop do zdravstvenih podatkov v Sloveniji SI-SUD 1. 12. 2023–30. 11. 2026prof. dr. Vesna Zadnik

Ameriški projekti

Trenutno ni novic.

Bilateralno sodelovanje

Šifra programaNaslov programaObdobjeVodja programa/nosilec projekta na OIL
BI-US Biomarkerji, ki bi pripomogli k učinkovitosti elektrokemoterapije v kombinaciji z imunogensko terapijo za zdravljenje raka 1. 7. 2022-30. 6. 2024akad. prof. dr. Gregor Serša
BI-US Dokazovanje možnosti povezovanja rezultatov med tridimenzionalnimi biomimetičnimi modeli žilja in tumorskim žiljem in vivo 1. 7. 2022-30. 6. 2024znan. sod. dr. Boštjan Markelc
BI-AT Vloga nekroptoze pri akutni mieloični levkemiji 1. 1. 2023-31. 12. 2024prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol.
BI-AT Ovrednotenje novega HPV pozitivnega modela ploščatoceličnega karcinoma ustne votline 1. 1. 2023-31. 12. 2024dr. Simona Kranjc Brezar, univ. dipl. biol.
IMMUNOCLUSTER-2 INTERREG VI-A ITALIJA-SLOVENIJA 2021-2027 1. 9. 2023–31. 8. 2025dr. Simona Borštnar, dr. med.

Zaključeni mednarodni projekti

Šifra programaNaslov programaObdobjeVodja programa/nosilec projekta na OIL
LEA-EBAM Evropski laboratorij za aplikacije pulznih električnih polj v biologiji in medicini akad. prof. dr. Gregor Serša
DIETINT Randomizirana raziskava faze II terciarne preventive ploščatoceličnega karcinoma glave in vratu (PCKGV) s prehransko intervencijo 15. 11. 2015-30. 9. 2019prof. dr. Primož Strojan
HIGHCARE High resolution project on prognosis and care of cancer patients - Podrobna raziskava prognoze in obravnave izbranih bolnikov z rakom 1.2.2016 - 31.1.2019prof. dr. Maja Primic Žakelj, prof. dr. Vesna Zadnik
INTENT INTENT-INTERREG Central Europe project CE1047 1. 7. 2017-30. 6. 2020doc. dr. Tanja Marinko, Gordana Lokajner, dipl. m. s.
SLO6006 Improving Safety and Ouality of Radiology Services through the Development of Mecical Physics Departments and Enhancing the Theranostic Nuclear Medicine Approach (SLO6006) 1. 1. 2018-31. 12. 2022mag. Božidar Casar
THRuST THRuST - Early detection of relapses in Stage III colon cancer patients by longitudinally following a personalised molecular signature from a blood test 1. 4. 2018-31. 5. 2021znan. svet. dr. Srdjan Novaković
E-ARK3 Elektronsko arhiviranje podatkov registrov raka 2020 - 2021Sonja Tomšič
WASABY Onesnaženost vode in zemlje ter ozaveščenost o tveganju za raka dojk pri mlajših ženskah 1.1.2018 - 31.6.2021dr. Tina Žagar
iPAAC iPAAC- INNOVATIVE PARTNERSHIP FOR ACTION AGAINST CANCER 1.4.2018 - 31.12.2021dr. Urška Ivanuš
IMMUNO-CLUSTER Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 1. 1. 2020-30. 6. 2022dr. Simona Borštnar, dr. med.
BI-US Z radioterapijo posredovano izražanje DNA senzorjev in citokinov v tumorskih celicah 1.10.2018 - 30.9.2020prof. dr. Maja Čemažar
Smartgene.si - Nova generacija genske terapije za zdravljenje raka: od genov do proizvodnje in klinike 1.7.2018 - 30.9.2021akad. prof. dr. Gregor Serša
PROTEUS In vivo ciljanje imunskih celic v koži z gensko terapijo 1.1.2019 - 30.9.2021višj. znan. sod. dr. Urška Kamenšek
BI-US Dokazovanje možnosti povezovanja rezultatov med tridimenzionalnimi biomimetičnimi modeli žilja in tumorskim žiljem in vivo 1.10.2019 - 31.12.2021znan. sod. dr. Boštjan Markelc
BI-US Biomarkerji, ki bi pripomogli k učinkovitosti elektrokemoterapije v kombinaciji z imunogensko terapijo za zdravljenje raka 1.10.2019 - 31.12.2021akad. prof. dr. Gregor Serša
NIH DNA-specific pattern recognition receptor activation following DNA electroporation 1.7.2015 - 30.6.2022prof. dr. Maja Čemažar

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava