OI Ljubljana
Eng

Partnerstvo za oceno tveganj zaradi izpostavljenostim kemikalijam

PARC: Partnerstvo za oceno tveganj zaradi izpostavljenostim kemikalijam

PARC je vseevropski partnerski program za raziskave in inovacije, ki združuje organizacije, ki se ukvarjajo z oceno kemijskega tveganja in z obvladovanjem tveganja na ravni EU in držav članic. Uvajajo se nove podatkovne zbirke, analitične metode, omrežja in veščine za obravnavo trenutnih, nastajajočih in novih izzivov kemijske varnosti. PARC bo olajšal prehod na oceno tveganja naslednje generacije za boljše varovanje zdravja ljudi in okolja.

Partnerstvo združuje ministrstva in nacionalne agencije za javno zdravje in oceno tveganja ter raziskovalne organizacije in akademike iz skoraj vseh držav članic EU. PARC bo izpolnjeval potrebe agencij za oceno tveganja, da bi bolje predvidel nastajajoča tveganja in se odzval na izzive in prednostne naloge novih evropskih politik.

Sektor Epidemiologije in registra raka na Onkološkem inštitutu Ljubljana sodeluje v PARC v okviru WP6 Inovacije pri oceni tveganj, T6.2.4 Ocena vpliva na zdravje. Vključeni smo pri:

  • Raziskovanju razpoložljivosti, kakovosti in dostopnosti evropskih in nacionalnih registrov zdravstvenih podatkov, njihove primernosti za uporabo v analizah učinkov izpostavljenosti.
  • Popisu obstoječih znanj o učinkih izpostavljenosti na zdravje.
  • Izbiri ustreznih primerov za raziskovanje povezav med izpostavljenostjo in učinkom.
  • Razvoju kazalnikov tveganja, ki prikazujejo vpliv izpostavljenosti na zdravje.

 

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava