OI Ljubljana
Eng

Predstavitev raziskovalne dejavnosti

V naši državi je raziskovanje raka smiselno zaokroženo v sedanjem raziskovalnem polju onkologija, ki obsega preprečevanje nastanka, diagnostiko in zdravljenje rakavih bolezni ter preprečevanje zapletov. Kot celostno onkološko središče ima Onkološki inštitut razvito tudi raziskovalno dejavnost. Njena vizija je združiti izsledke temeljnih, aplikativnih in kliničnih raziskav za čim uspešnejše obvladovanje raka, namen pa prenos znanja z večnivojskega raziskovalnega področja v klinično prakso.

 

Raziskovalna dejavnost se deli na predklinično, ki se izvaja na Oddelku za eksperimentalno onkologijo in tudi na nekaterih drugih oddelkih, ter klinično (zdravljenje bolnikov in zdravstvena nega), ki se izvaja v kliničnih in drugih enotah zdravstvene dejavnosti. To omogoča tudi hiter pretok znanja iz predkliničnih raziskav v kliniko, prek t. i. translacijskih raziskav.

 

Onkološki inštitut se kot nosilna koordinacijska ustanova v onkološkem raziskovanju pri svojem raziskovalnem delu povezuje z Medicinsko fakulteto in njenimi raziskovalnimi inštituti, s klinikami in inštituti Kliničnega centra v Ljubljani, Inštitutom Jozef Stefan, Biotehniško fakulteto, Fakulteto za elektrotehniko, Nacionalnim inštitutom za biologijo, Splošno bolnišnico Maribor ter drugimi zavodi.
Raziskovalno delo poteka v okviru naslednjih tematskih sklopov onkologije:

  • kancerogeneza,
  • rast in značilnosti tumorjev,
  • odzivnost organizma,
  • odkrivanje in ugotavljanje raka,
  • zdravljenje raka ter
  • posledice zdravljenja.

Več kot 20 let se Onkološki inštitut aktivno vključuje tudi v mednarodne klinične raziskave ter pri svojem raziskovalnem delu sodeluje s priznanimi mednarodnimi inštituti za zdravljenje in raziskave raka.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava