OI Ljubljana
Eng

Pravilnik o varstvu osebnih in drugih podatkov na OI

Pravilnik določa način zagotavljanja zakonitih podlag za obdelavo osebnih podatkov, s katerimi upravlja OI, način obravnavanja zahtevkov in ugovorov posameznika glede obdelave podatkov, ki se nanašajo nanj ter izvajanje tehničnih in organizacijskih ukrepov, s katerimi OI varuje obdelavo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, zavezujočimi akti in pogodbami, ki določajo ukrepe in postopke varstva osebnih podatkov in zagotavljanja varne obdelave teh podatkov. Ta pravilnik določa tudi postopke in ukrepe za zavarovanje podatkov, ki predstavljajo poslovno ali poklicno skrivnost.

Pravilnik o varstvu osebnih in drugih podatkov na OI

Pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja

Pravilnik ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga Onkološki inštitut Ljubljana.

Pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja

Pravilnik o pritožbenih poteh in postopku prve obravnave kršitve pacientovih pravic na OI

Pravilnik ureja postopek pritožbe oz. prve zahteve, ki sledi, če nesporazuma ali spora z bolnikom in svojci ni mogoče takoj rešiti z dodatnimi pojasnili in ukrepi.

Pristojne osebe na OI za sprejemanje in obravnavo zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic so:

  1. Špela Sitar, univ. dipl. prav., vodja pravne službe,
  2. Milka Mlakar Petrič, mag. zdr. neg., v. d. pomočnice generalnega direktorja za področje zdravstvene nege,
  3. mag. Amela Duratović Konjević, univ. dipl. kom., vodja službe za odnose z javnostmi.

Če ste med zdravstveno obravnavo na Onkološkem inštitutu nezadovoljni glede izvajanja zdravstvene obravnave ali glede odnosa zdravstvenih delavcev ali zdravstvenih sodelavcev, se obrnite neposredno na zdravstvenega delavca oziroma njegovo vodjo oddelka ali predstojnika sektorja, da se poskuša nesporazum z dodatnimi pojasnili ali ukrepi odpraviti takoj. Če niste uspešni, se lahko kasneje obrnete tudi na strokovnega direktorja in glavno medicinsko sestro. Če se nesporazum neformalno ne razreši, imate možnost, da v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah vložite zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic (oziroma pritožbo). Podrobneje si lahko postopek preberete v Pravilniku o pritožbenih poteh Onkološkega inštituta Ljubljana.

Pritožbo lahko pošljete po e-pošti ali po navadni pošti: 

e-naslov: pohvale.pritozbe@onko-i.si
naslov:  Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.  

Pritožbo lahko vložite tudi ustno na zapisnik v Pravni službi od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro. Podrobnejše informacije o pritožbenem postopku lahko dobite na zgornjem e-naslovu ali v Pravni službi OI na tel. 01/5879 110.

Anonimne pritožbe lahko oddate preko spletnega obrazca.

Pravilnik o pritožbenih poteh in postopku prve obravnave kršitve pacientovih pravic na OI

Pravice in dolžnosti pacientov

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava