OI Ljubljana
Eng

Epidemiologija in register raka

Vodja Epidemiologije in registra raka
prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med.
E: vzadnik@onko-i.si

Dejavnost Epidemiologije in registra raka zagotavlja celovito obravnavo področja onkološkega javnega zdravja in onkološke epidemiologije.

V registrih raka zbiramo podatke in pripravljamo kazalnike o populacijskem bremenu raka ter o načinu obravnave onkoloških bolnikov v državi. S poglobljenim preučevanjem zbranih podatkov spremljamo uspešnost in učinkovitost Državnega programa za obvladovanje raka ter opravljamo druge epidemiološke raziskave.

Vodimo preventivni program za odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb na materničnem vratu - državni program ZORA.

Upravljamo register in klicni center državnega presejalnega programa za raka dojk DORA.

Izvajamo poglobljene epidemiološke raziskave o zbolevnosti za rakom, časovnih trendih, prostorski razporeditvi, preživetju bolnikov z rakom, uspešnosti presejalnih programov, idr. Aktualni raziskovalni programi in projekti, ki jih vodimo oziroma v katerih sodelujemo raziskovalci Epidemiologije in registra raka, so na voljo tukaj.

Služba je učna baza iz onkološke epidemiologije za študente do- in podiplomskega študija medicine in drugih zdravstvenih šol ter za specializante javnega zdravja.

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava