OI Ljubljana
Eng

Modeliranje odziva na imunoterapijo in toksičnosti pri raku (IMMUNO-model)

Cilj akcije COST IMMUNO-model je spodbujati raziskave in inovacije na področju predkliničnih imunoonkoloških modelov s končnim ciljem napredka pri zdravljenju bolnikov z rakom z izboljšanjem izidov zdravljenja in kakovosti življenja.
Spremembo brez primere, ki jo imunoterapija predstavlja pri zdravljenju raka, najbolje ponazarjajo spektakularni rezultati, doseženi pri prej neozdravljivih malignomih, kot je metastatski melanom. Vendar so široko uporabo teh terapij ovirali njihova omejena učinkovitost in s tem povezana toksičnost. Za reševanje teh težav ter razvoj učinkovitejših in varnejših imunoterapij je nujno potrebno boljše razumevanje zapletenih interakcij med tumorskimi celicami in imunskim sistemom. Vendar pa je ena od najpomembnejših ovir pri raziskavah na področju imunoonkologije pomanjkanje predkliničnih modelov, ki bi natančno povzemali človeško imunost in prispevali k prepoznavanju novih terapevtskih tarč, opredelitvi biomarkerjev terapevtskega odziva in toksičnosti ter pridobivanju zanesljivih podatkov o sinergističnim delovanjem med zdravili.
IMMUNO-model bo združil evropske raziskovalce iz različnih sektorjev (akademski, klinični, industrijski) s skupnim ciljem vzpostavitve mreže, ki bo podpirala imunoonkološke raziskave s posebnim spodbujanjem izmenjave, standardizacije in uporabe predkliničnih modelov imunoterapije. Ta ukrep bo omogočil izvajanje širokega, ustvarjalnega in sodelovalnega vozlišča z organizacijo dejavnosti za oblikovanje skupnosti, ustvarjanjem sinergij med evropskimi in neevropskimi znanstveniki ter usposabljanjem prihodnjih raziskovalcev na tem področju. Končni cilj tega ukrepa je prispevati k temu, da se nova znanstvena odkritja pretvorijo v koristi za bolnike z rakom in družbo.

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava