OI Ljubljana
Eng

Onesnaženost vode in zemlje ter ozaveščenost o tveganju za raka dojk pri mlajših ženskah

Nosilec projekta na OI Ljubljana: dr. Tina Žagar

Projekt se osredotoča na geografsko analizo populacijskih podatkov o incidenci raka v povezavi z okoljskimi dejavniki. Izbrani statistični model bo uporabljen na pilotnem geografskem območju z uporabo podatkov o pojavljanju raka dojk v povezavi z onesnaženostjo vode in tal. Uporabljena metodologija bo splošna in jo bo možno kasneje uporabiti tudi na drugih geografskih območjih v povezavi z podatki o okoljskih dejavnikih in incidenci raka. Predvideno je tudi izvajanje preventivnih programov za povečanje osveščenosti o raku dojk pri mlajših ženskah.

Predvidene so naslednje dejavnosti: A) Skupina evropskih registrov raka (RR) se bo osredotočila na različne metodologije prostorske analize za določitev in prikaz incidence ter relativnega tveganja. Predlagane metode so lahko razične glede na rapoložljive podatke v posameznem RR hkrati pa so obravnavane neodvisno od mesta raka, incidenca raka dojke se bo uporabil za ponazoritev njihove uporabe; B) Skupina strokovnjakov bo pripravila oceno kazalnika socialno-ekonomskega primanjkljaja za nekaj evropskih držav, ki bo pripravljen tako, da ga bo mogoče vključiti v prostorsko analizo; C) V okviru okoljskih pilotnih virov se naredi pregled literature o okoljskih dejavnikih tveganja (predvsem onesnaženost vode in tal) v povezavi z incidenco raka dojke; D) Ocenjene bodo možnosti izvajanja okoljskih študij na podlagi podatkov, ki so razpoložljivi v registrih raka in agencijami za varstvo okolja, ki zbirajo meritve na istih območjih. Upoštevajo se podatki nacionalnih in mednarodnih agencij za varstvo okolja (npr. Waterbase); E) Okoljska pilotna študija se izvaja v vsaj enem RR, s ciljem preučevanja povezave med onesnaženostjo tal in vode ter tveganjem za nastanek raka dojke; F) oblikovanje in promoviranje spletnih programov za povečanje ozaveščenosti o raku dojk pri dekletih in mladostnikih, predvsem na pilotnem opredeljenem območju.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava