OI Ljubljana
Eng

Ovrednotenje novega HPV pozitivnega modela ploščatoceličnega karcinoma ustne votline

Ovrednotenje novega HPV pozitivnega modela ploščatoceličnega karcinoma ustne votline

Namen bilateralnega projekta je ovrednotiti novo vzpostavljeni HPV pozitivni model ploščatoceličnega karcinoma ustne votline (MOC1-HPV) na in vitro in in vivo nivoju. Določili bomo razlike v radioobčutljivosti, presnovni aktivnosti in izražanju genov glede na starševski model ploščatoceličnega karcinoma ustne votline MOC1. In vivo bomo določali tudi histološke lastnosti tumorjev in vrednotili tumorsko mikrookolje. Nadalje bomo primerjali njihov odziv na obsevanje na celičnem in tumorskem nivoju s humanimi modeli raka ploščatoceličnega karcinoma ustne votline (humane HPV pozitivne (UPCI: SCC090) in negativne (UM-SCC-6) celične linije). Ti humani modeli predstavljajo dragocene tumorske modele, saj izhajajo iz humanih tumorjev, vendar jih ni mogoče uporabiti za imunološke študije, saj tvorijo tumorje le pri imunsko pomanjkljivih miših. To omejitev bi lahko presegli z uporabo našega novega modela mišjega HPV pozitivnega ploščatoceličnega karcinoma ustne votline.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava