OI Ljubljana
Eng

Vloga nekroptoze pri akutni mieloični levkemiji

Vloga nekroptoze pri akutni mieloični levkemiji

Akutna mieloična levkemija (AML) je najpogostejša oblika akutne levkemije pri odraslih in predstavlja fenotipsko in genetsko heterogeno skupino malignih mieloičnih neoplazem. V tem projektu bomo izločili ključne beljakovine »upstream« signalnih poti nekroptoze (TNFR1, TNFR2) in raziskali njihov vpliv na nastanek in obstojnost AML, povzročene s FLT3-ITD, AML-ETO- in MLL-ENL, na mišjem modelu. Uporabili bomo model presaditve mišjega kostnega mozga, ki je še posebej primeren, ker so bile uporabljene mutacije/translokacije izolirane od bolnikov z AML in bodo tako služile kot dober model za človeške levkemije. Za opredelitev učinkov TNFR1 in TNFR2 na nastanek in napredovanje AML bodo miši divjega tipa (WT), TNFR1-, TNFR2- in TNFR1/2-deficientne miši zdravljene s 5-fluorouracilom (5-FU), ki povzroči obogatitev frakcije matičnih celic v kostnem mozgu donorske miši. Zbrane celice kostnega mozga bodo transducirane z retrovirusnimi vektorji, ki izražajo FLT3-ITD, AML-ETO- ali MLL-ENL, in nato presajene v letalno obsevane prejemne miši divjega tipa. V drugem koraku bomo s pomočjo pretočne citometrije določili učinke TNFR1 in TNFR2 na levkemične matične celice. Tako bomo lahko vzpostavili metodo presaditve kostnega mozga v Ljubljani in dodatno ovrednotili signalne poti nekroptoze pri AML.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava