OI Ljubljana
Eng

Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Bilateralni raziskovalni projekt je namenjen razvoju imuno-hibridnega celičnega cepiva  za  zdravljenje trojno negativnega raka dojk (TNRD).  

 Pristop s pripravo in uporabo avtolognih imunohibridomov (aHyC), izdelanih z elektrofuzijo DC, pripravljenih iz monocitov in obsevanih tumorskih celic (TC), je nov na področju imunske terapije TNRD, prav tako pa je povsem nov tudi koncept sočasne nespecifične provnetne modulacije imunskega sistema bolnikov z alogensko stimulacijo, namenjen povečanju učinkovitosti protitumorskega delovanja imunskih efektorskih celic.

Raziskava je zasnovana kot klinično preskušanje faze I / II in jo bomo izvedli v dveh delih. Prvi  je namenjen zbiranju bioloških vzorcev vseh bolnic s trojno negativnim rakom dojk (TNRD) stadijev II-III, v skladu z vključitvenimi in izključitvenimi kriteriji. Drugi del pa bo vključeval le bolnice z rezidualnim tumorjem po prvi liniji sistemske neoadjuvantne kemoterapije, ki bodo napotene na operativni poseg in kasneje deležne eksperimentalnega zdravljenja s cepivom aHyC.  Primarna cilja klinične raziskave sta izvedljivost in varnost imunskega zdravljenja TNRD stadijev II in III z avtolognim imunohibridomskim cepivom aHyC po zaključku standardnega zdravljenja. Sekundarni cilji pa so izboljšanje učinkovitosti zdravljenja TNRD stadijev II in III, ocena imunskih bioloških označevalcev, funkcionalnih lastnosti efektorskih limfocitov T (CTL) in obsega proliferacije celic T v vzorcih krvi pri bolnicah pred, med in po prejemu aHyC ter določitev preživetja brez bolezni (DFS) in celotnega preživetja (OS), po prejemu aHyC.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava