OI Ljubljana
Eng

Biomarkerji, ki bi pripomogli k učinkovitosti elektrokemoterapije v kombinaciji z imunogensko terapijo za zdravljenje raka

 

Biomarkerji, ki bi pripomogli k učinkovitosti elektrokemoterapije v kombinaciji z imunogensko terapijo za zdravljenje raka

Citotoksičnost protitumorskih zdravil z znotrajceličnim delovanjem je pogojena z uspešnim prehodom zdravil preko plazmaleme. Med učinkovite pristope za dostavo zdravil v celice spada tudi pulzirajoče električno polje oziroma elektroporacija. Obsežen nabor literature kaže, da lahko potencial elektroporacije izkoristimo na vsaj dva načina; za dostavo citostatikov (elektrokemoterapija; EKT) ali za dostavo molekul DNA (genski elektroprenos; GET). Protitumorsko učinkovitost EKT in GET so raziskovalci dokazali tako s predkliničnimi  kot tudi s kliničnimi študijami. Danes se EKT izvaja v mnogih evropskih državah, terapijo je odobril tudi National Institute for Health and Care Excellence (NICE) Združenega kraljestva. Klinični rezultati elektrokemoterapije so izjemni. V kar 70 % elektrokemoterapija vodi do popolnih odgovorov na zdravljenih. Omejitev omenjene ablacijske terapije je le v tem, da so odgovori lokalni, brez učinka na oddaljene nezdravljene nodule. Tudi dostava plazmidov z zapisom za citokine s pomočjo GET se je izkazala kot učinkovita v veterinarski in humani kliniki v Združenih državah Amerike. Spodbudno je, da je GET pri nekaterih pacientih povzročil odgovor na zdravljenih in tudi oddaljenih nezdravljenih tumorjih. Rezultati predkliničnih študij ter študij v veterinarski in humani kliniki so jasno potrdili potencial obeh terapij, EKT in GET. Obe terapiji sta varni in učinkoviti pri dostavi protitumorske učinkovine, vendar ima vsaka od terapij zase pomanjkljivosti. Nedavno nazaj izvedene študije v veterinarski kliniki so pokazale potencialni sinergizem EKT in GET. In sicer, EKT učinkovito zmanjša tumorsko maso in vodi do imunogene celične smrti, ter na ta način spodbudi imunski sistem za boj proti tumorskim celicam (vakcinacija in situ). Sočasen GET imunospodbujevalnih molekul pa lahko lokalnemu protitumorskemu odgovoru doda sistemskega (izventarčni učinek). Predpostavljamo, da kombiniranje EKT z GET imuno-spodbujevalnih molekul v optimalnem časovnem oknu in na optimalni lokaciji lahko vodi do sistemskega in trajnega terapevtskega odziva. Karakterizacija tumorskega mikrookolja po EKT je izrednega pomena za določitev potenciala hkratnega imunskega spodbujanja. Poleg tega je pomembna za določitev zaporedja in časovnega poteka EKT in GET.

Skupni cilj raziskovalnih skupin prof. Serše in prof. Hellerja je razviti optimalno obliko kombinirane terapije na predkliničnem nivoju in jo pripeljati do klinične uporabe. Specifični cilji so:

  • Raziskati biološke značilnosti in molekularne označevalce, ki bi služili kot napovedni dejavniki EKT kot same ali v kombinaciji z imunogensko terapijo.
  • Preizkusiti različne parametre električnih pulzov za učinkovito dostave citostatikov in plazmidne DNA v primeru imunogenske terapije.
  • Zasnovati koncept terapije v skupnih publikacijah.
  • Predstaviti koncept in rezultate študije na mednarodnih strokovnih srečanjih.
  • Prenesti znanje podiplomskim študentom na magistrskih in doktorskih programih.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava