OI Ljubljana
Eng

High resolution project on prognosis and care of cancer patients - Podrobna raziskava prognoze in obravnave izbranih bolnikov z rakom

Nosilec projekta na OI Ljubljana:  prof. dr. Maja Primic Žakelj

Izhodišče projekta: Raziskave preživetja bolnikov z rakom, diagnosticiranim med leti 1985 in 2007, v katerih je sodeloval tudi Register raka Republike Slovenije (EUROCARE I-V) so pokazale velike razlike v preživetju bolnikov s posameznimi rakavimi bolezni med evropskimi državami. Ker se v registrih ne zbira dovolj podatkov, s katerimi bi lahko v celoti pojasnili te razlike, so podrobne raziskave preživetja - PRP (high resolution studies – HRS) pomemben dodaten vir podatkov za iskanje možnih vzrokov.

Osnovni cilj projekta je proučiti, kako na izid zdravljenja bolnikov z rakom debelega črevesa in danke ter raka dojk vplivajo prognoza bolezni, zdravstvena obravnava in pridružene bolezni. Izid bolezni bo opredeljen kot perioperativna umrljivost, 1- in 3-letno preživetje. 

Dodatni cilji so: 

  • proučiti pogostnost in vrsto spremljajočih bolezni in njihovo povezavo z značilnostmi tumorja in načinom obravnave bolnikov z rakom debelega črevesa in danke ter dojk; 
  • ugotoviti, ali je obravnava bolnikov v različnih slovenskih bolnišnicah v skladu z državnimi smernicami; 
  • preveriti metodologijo za vzpostavitev dveh kliničnih registrov za raka debelega črevesa in danke ter dojk; 
  • proučiti možnost elektronskega zbiranja podatkov.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava