OI Ljubljana
Eng

Interdisciplinarni pristop k obravnavi z zdravljenjem povzročene kardiotoksičnosti pri starejših multimorbidnih bolnicah z rakom dojke

CARDIOCARE je prospektivna opazovalna paralelna kohortna raziskava, v katero bo predvidoma vključenih 750 starejših bolnic z rakom dojke. V raziskavi bo sodelovalo 12 evropskih onkoloških centrov, vključno z Onkološkim inštitutom Ljubljana.  Bolnice bodo randomizirane v dve skupini (1:1) in sicer v kontrolno skupino  ter skupino z ustrezno podporno terapijo. Pri vseh bolnicah bomo po vključitvi v raziskavo ocenjevali toksične učinke zdravljenja na srce, intrinzično kapaciteto bolnic, kakovost življenja, obremenjenost zdravstvenega osebja in stroškovno-učinkovitost oskrbe, ki je bodo bolnice deležne. V raziskavi bomo zbirali klinične podatke, rezultate slikovnih preiskav srca, biokemične in psihološke biomarkerje, rezultate testov metagenomike ter podatke o kakovosti življenja izhodiščno in ob več različnih  vnaprej določenih časovnih točkah. Prvenstveno je namen raziskave preučiti vpliv različnih podpornih vedenjskih in psiholoških intervencij na intrinzično kapaciteto ter kakovost življenja pri bolnicah z rakom dojk, ki lahko med zdravljenjem razvijejo kardiotoksičnost, in tako izboljšati njihovo oskrbo. Raziskavo financira Evropska komisija, koordinator raziskave je prof. Dimitrios Fotiadis, Univerza v mestu Ionannina, Grčija.     

CARDIOCARE_IOL_GDPR_ČLEN_13_OBVESTILO_O_VAROVANJU_ZASEBNOSTI_SL_ver1.0

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava