OI Ljubljana
Eng

Projekt CraNE - Mreža centrov za celostno obvladovanje raka: Pripravljalne dejavnosti za ustanovitev nacionalnih centrov za celostno obvladovanje raka in povezovanje znotraj EU

Projekt CraNE - Mreža centrov za celostno obvladovanje raka: Pripravljalne dejavnosti za ustanovitev nacionalnih centrov za celostno obvladovanje raka in povezovanje znotraj EU

Projekt skupnega ukrepanja (angl. Joint Action = JA) CraNE je projekt, ki naslavlja vodilno pobudo številka 5 Evropskega načrta za boj proti raku. Ta opredeljuje cilj, da bo Evropska komisija do leta 2025 vzpostavila evropsko mrežo, ki bo povezovala priznane nacionalne centre za celostno obvladovanje raka (angl. Comprehensive Cancer Center = CCC) v vsaki državi članici (DČ), da bi s tem omogočili kakovostno diagnostiko in zdravljenje raka, vključno z usposabljanjem in raziskavami po vsej EU. Eden od ciljev Evropskega načrta za boj proti raku, ki ga je Evropska komisija lansirala februarja 2021, je zagotoviti, da bo do leta 2030 imelo 90 % bolnikov z rakom dostop do takih centrov.

V večini držav članic EU CCC zagotavljajo napredno, kakavostno in celostno oskrbo raka, raziskovanje in izobraževanje. V povprečju ima večina držav članic vsaj en CCC, se pa njihovo število med državami precej razlikuje. Doslej sta certificiranje/akreditacijo izvajala predvsem dva mehanizma, eden je bil vzpostavljen v okviru Evropske organizacije inštitutov za raka (angl. Organisation of European Cancer Institutes – OECI), drugi pa pri nemškem Cancer Aid, katerega dejavnost ni bila omejena le na Nemčijo. Glede na razlike v organizaciji zdravstvenega varstva v državah članicah (in velikosti držav), so pri zagotavljanju visokokakovostne standardizirane oskrbe raka poleg CCC pomembne tudi različne vrste mrež/povezav med različnimi inštitucijami na področju raka.  

Glavni cilj CraNE JA je ustvariti predpogoje za vzpostavitev EU mreže že obstoječih in novoustanovljenih CCC, da bi podprli izvajanje kakovostnega zgodnjega odkrivanja, presejanja, diagnostike, zdravljenja, celostne rehabilitacije in paliativne oskrbe ter usposabljanje zaposlenih s področja raka. V ta namen je potrebno vzpostavitvi posebna orodja in uskladiti definicij za mrežo CCC, pa tudi vzpostaviti koordinacijo/upravljanje takšne mreže. Pred tem pa je potrebno še dogovoriti definicije za vzpostavitev CCC, kjer le-ti predstavljajo osrednjo institucijo mreže. Modeli in definicije pa bodo za države članice verjetno nekoliko različni in prilagojeni glede na organizacijo zdravstvenega sistema, velikost države in sposobnosti. Za lažjo vzpostavitev takšne EU mreže bo CraNE pripravil potrebne predpogoje, tako administrativne, strokovne kot tiste, ki se nanašajo na kakovostno delovanje.

CraNE JA bo zagotovil tudi oceno vzdržnosti in izvedljivosti ter povezal razvoj evropske mreže CCC in CCC v posameznih državah članicah z razvojem nacionalnih in regionalnih mrež. Pri čemer bodo upoštevani obstoječi organizacijski in funkcionalni modeli obravnave raka.

Specifični cilj 1: Podpreti vzdržnost rezultatov CraNE JA za nadaljnjo implementacijo v strukture obravnave raka v državah članicah

Specifični cilj 2: Ustvariti evropsko mrežo nacionalnih CCC za izboljšanje obravnave raka in zmanjševanje neenkosti, ki so trenutno prisotne po vsej EU

Specifični cilj 3: Izboljšati dostopnost in razpoložljivosti celostne visokokakovostne oskrbe v mreži centrov z celostno obravnavo raka za vse države članice in uskladiti visokih standardov oskrbe raka za certificirane ustanove / mreže s povezovanjem med oskrbo in raziskovanjem.

Specifični cilj 4: Razviti uskljene definicije modelov centrov za celostno obravnavo raka, tako za samostojne centre kot tudi centre, ki so del univerzitetnih ali splošnih bolnišnic

Specifični cilj 5: Identificirati in analizirati trenutne prakse in načine povezovanja med visokokakovostno oskrbo in raziskovanjem, ki so na voljo bolnikom z rakom na regionalni ali lokalni ravni.

V CraNE JA sodeluje 25 vodilnih in 19 pridruženih inštitucij iz 25 različnih držav. Raznolikost partnerjev CraNE-a podpira uravnotežen razvoj evropske mreže CCC.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) koordinira celoten CraNE JA. Onkološki inštitut Ljubljana pa ima vlogo pridružene inštitucije in bo sodeloval pri delovnem paketu 6 – Organizacija celostnega, visokokakovostnega zdravstvenega varstva v mrežah za celostno obravnavo raka – paket vodi nemško Združenje za boj proti raku (DKG – Deutsche Krebsgesellschaft) in pri delovnem paketu 7 – Okvir in merila za uveljavitev/udejanjanje centrov za celostno obravnavo raka znotraj mreže Evropske unije – vodi francoski Inštitut za javno zdravje (INCa – Institut National du Cancer).

Projekt CraNE JA se je pričel 1. oktobra 2022 in bo trajala 24 mesecev.

 

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava