OI Ljubljana
Eng

Improving Safety and Ouality of Radiology Services through the Development of Mecical Physics Departments and Enhancing the Theranostic Nuclear Medicine Approach (SLO6006)

Projekt je zastavljen kot nacionalni projekt v okviru tehničnega sodelovanja z Mednarodno agencijo za atomsko energijo (IAEA), poleg OI in UKC Ljubljana je vanj deloma vključen tudi UKC Maribor. Projekt ima dva osnovna cilja:

  • Izboljšanje kakovosti in varnosti pri radioloških posegih preko večje vloge medicinskih fizikov na vseh treh področjih v medicini, kjer se uporablja ionizirajoče sevanje: v radioterapiji, diagnostični radiologiji in nuklearni medicini, s poudarkom na slednjih dveh. V tem kontekstu bi se šlo v smeri ustanovitve neodvisnih oddelkov za medicinsko fiziko z jasnimi nalogami in odgovornostmi na štirih področjih: radioterapija, diagnostična radiologija, nuklearna medicina in varstvo pred sevanjem, kjer bi se skušalo v slovensko okolje prenesti del evropske zakonodaje s področja varstva pred sevanji. V tem kontekstu bi se sledilo mednarodnim priporočilom in zahtevam glede varnosti in kakovosti na vseh omenjenih področjih, predvsem IBSS (IAEA, 2014) in EU direktive 2013/59/EURATOM. V okviru projekta se bodo izvedla krajša in daljša izobraževanja (znanstveni obiski in enomesečna usposabljanja) v priznanih evropskih centrih, nabavila pa se bo tudi oprema ki je v Sloveniji še nimamo za izvajanje nekaterih testov za zagotavljanje kakovosti in varnosti pri uporabi ionizirajočega sevanja v skladu  s priporočili strokovnjakov z IAEA.
  • Razširiti spekter uporabe Ga-68 radiofarmaka in pacientom omogočiti večjo dostopnost do novih PET preiskav na nacionalnem nivoju, kar bi povečalo kakovost medicinskih uslug v Sloveniji. Tudi v tem delu je predvidenih nekaj krajših in daljših izobraževanja v tujini za medicinske fizike farmacevte in zdravnike. Dodatno je predviden nakup opreme za izboljšanje varnosti pri nuklearno medicinskih posegih, v skladu z dogovori s strokovnjaki IAEA.

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava